16 MAYIS 2023, SALI
13:30-17:00 KURS 1
MİNİMAL İNVAZİV KOLOREKTAL CERRAHİ KURSU
Kurs Yöneticileri: Emre Balık, Ahmet Rencüzoğulları
13:30-17:00 KURS 2
AVRUPA KOLOPROKTOLOJİ YETERLİK SINAVI (EBSQ) HAZIRLIK KURSU
Kurs Yöneticileri: Ethem Geçim, Mustafa Öncel
13:30-17:00 KURS 3
HEMOROİDAL HASTALIKLAR KURSU
Kurs Yöneticileri: İlker Sücüllü, Tunç Yaltı
13:30-17:00 KURS 4
TANISAL VE GİRİŞİMSEL KOLONOSKOPİ (EMR-ESD) VE TRANSANAL ENDOSKOPİK CERRAHİ KURSU
Kurs Yöneticileri: Cihangir Akyol, Fevzi Cengiz
13:30-17:00 KURS 5
FEKAL İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE SAKRAL NÖROMODÜLASYON KURSU
Kurs Yöneticileri: Klaus Matzel, Tayfun Bişgin
  SALON A
13:30-15:00 OTURUM 1: NASIL ÇÖZERİM?–1
Oturum Başkanları: Tuncay Yılmazlar, Celalettin Vatansev
 

• Pelvik ve perianal ağrı
   Onur Bayraktar (15')

• Cerrah gözüyle kabızlık ve gaz
   İbrahim Ethem Cakcak (15')

• Rektal akıntı
   Osman Bozbıyık (15')

• Anal fistül: İç ağzı bulamıyorum!
   Bahadır Ege (15')

• Anal apse mi? Flegmon mu?
   Ramazan Kozan (15')

• Tartışma

15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-17:00 OTURUM 2: NASIL ÇÖZERİM?–2
Oturum Başkanları: Ediz Altınlı, Fahrettin Acar
 

• Pilonidal sinüs: Flep cerrahisi sonrası nüks
   Osman Doğru (15')

• Anal kondilom ve intraepitelyal neoplazi
   Çiğdem Arslan (15')

• Soliter rektal ülser ve dissinerji
   Mustafa Ateş (15')

• Sfinkterotomi sonrası iyileşmeyen fissür
   Uğur Sungurtekin (15')

• LARS
   Ömer Faruk Özkan (15')

• Tartışma

17:30-18:00 AÇILIŞ KONFERANSI
Oturum Başkanı: Kemal Alemdaroğlu
Konuşmacı: Ali Akyüz
18:00-19:00 AÇILIŞ TÖRENİ
19:00-20:00 AÇILIŞ KOKTEYLİ

 

17 MAYIS 2023, ÇARŞAMBA
07:00-07:55 İNTERAKTİF KAHVALTI OTURUMLARI
Klaus Matzel: Sakral nöromodülasyon: Kimler için?
Mehmet Füzün: Kolorektal kanserde periton metastazlarına yaklaşım
André D'Hoore: Ventral mesh rektopeksi: İpuçları ve püf noktalar
Richard Lawrance Whelan: Tanısal ve girişimsel kolonoskopi
Dursun Buğra: Cerrahide rol model ve mentor nasıl olunur?
David Zimmerman: Anal fistülde endorektal ilerletme flebi
07:00-07:55 ASİSTAN OKULU 1:   Sezai Leventoğlu, Fahrettin Acar
  SALON A SALON B
08:00-08:25 KONFERANS 1
Oturum Başkanı: Dursun Buğra
 

• Rektum kanserinde organ koruyucu tedavi
   Julio Garcia-Aguilar 

08:30-10:30 OTURUM 3: REKTUM KANSERİ
Oturum Başkanları: Feza Karakayalı, Cihangir Akyol
08:30-08:55 KONFERANS 2
Oturum Başkanı: Yılmaz Büyükuncu

• Lokal eksizyon sonrası beklenmeyen patoloji sonuçlarına yaklaşım
   Mustafa Öncel (15')

• Neoadjuvan tedavi sonrası değerlendirme yöntemleri ve cerrahinin zamanlaması
   Bülent Erkek (15')

• Rektum kanserinde total neoadjuvan tedavi ve neoadjuvan kemoradyoterapi
   Bülent Karabulut (15')

• Rektum kanserinde radyoterapi: Uzun/kısa? Kime ve nasıl?
   Ferah Yıldız (15')

• Büyümüş lateral lenf nodları tedavide neyi değiştiriyor?
   Selman Sökmen (15')

• Tartışma ve olgu sunumları

• Kompleks anal fistüller
   David Zimmerman 

  09:00-10:30 OTURUM 4: ANAL FİSTÜL
Oturum Başkanları: Uğur Sungurtekin, Ersin Öztürk

• Cerrahlar için radyolojik ve klinik sınıflama
   Bengi Gürses (15')

Sfinkter koruyucu teknikler:

• VAAFT, LAFT
   İlker Sücüllü (15')

• LIFT, FLEP
   Keşşaf Aşlar (15')

Sfinkter kesici teknikler:

• Fistülotomi ve FIPS
   Tahsin Çolak (15')

• Seton: Kime ve nasıl?
   Ercan Gedik (15')

• Tartışma

10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:25 KONFERANS 3
Oturum Başkanı: Cem Terzi
KONFERANS 4
Oturum Başkanı: Türker Bulut

• APR ve pelvik ekzenterasyon
   Peter Sagar 

• Fekal inkontinans
   Klaus Matzel 

11:30-11:55 BAŞKANIN HİTABI
Oturum Başkanı: Abdullah Zorluoğlu
Konuşmacı: Ayhan Kuzu
12:00-13:00 UYDU SEMPOZYUMU 1  Öğle Yemeği
13:00-14:00 Öğle Yemeği UYDU SEMPOZYUMU 2 
14:00-14:25 KONFERANS 5
Oturum Başkanı: Adil Baykan
14:00-15:30 OTURUM 5: KOLONOSKOPİ VE KOLOREKTAL POLİPLER
Oturum Başkanları: Sümer Yamaner, İlker Özgür
 

• Poş cerrahisi: Yenilikler, komplikasyonlar ve tedavi yaklaşımları
   Feza Remzi 

• Poliplerin endoskopik değerlendirilmesi ve polipektomi teknikleri
   Tahsin Dalgıç (15')

• Malign polip yönetimi
   Mehmet Ali Koç (15')

• EMR/ESD
   Fevzi Cengiz (15')

• Darlık ve kanamada endoskopik uygulamalar
   Abdülsamet Bozkurt (15')

• Tartışma ve olgu sunumları

14:30-16:00 OTURUM 6: İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Feza Remzi, İsmail Hamzaoğlu
 

• İleokolik Crohn hastalığında multidisipliner tedavi ve cerrahinin zamanlaması
   Ahmet Rencüzoğulları (15')

• Crohn hastalığında cerrahi: Mezenterin önemi
   Erman Aytaç (15')

• İBH'da displazi ve kansere yaklaşım
   Metin Keskin (15')

• İBH'da medikal tedavi: Yenilikler ve cerrahi üzerine etkisi
  Filiz Akyüz (15')

• İBH'da minimal invaziv cerrahi
  Antonino Spinelli (15')

• Tartışma

 
 
  15:30-16:30 VİDEO OTURUM 1: İNNOVASYON (İNGİLİZCE OTURUM)
Oturum Başkanları: Bilgi Baca, Eduardo Londono Schimmer
 

• Robotik endoluminal cerrahi
   Sam Atallah (12')

• Artikule el aletleri ile laparoskopik aşağı anterior rezeksiyon
   Gurbankhan Muslomov (12')

• Laparoendoskopik kombine cerrahiler: FLEX, CELS
   Richard Lawrance Whelan (12')

• Doğal yollardan spesmen çıkarılması (NOSE)
   Joseph Nunoo-Mensah (12')

• Tartışma

   
16:00-16:25 KONFERANS 6
Oturum Başkanı: Erdoğan Sözüer
 

• Rektum kanseri cerrahisinde anastomoz kaçaklarının önlenmesi ve tedavisi
   Roel Hompes

16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 OTURUM 7: DİVERTİKÜLER HASTALIK
Oturum Başkanları: Bülent Erkek, Erman Aytaç
OTURUM 8: KARIN DUVARI
Oturum Başkanları: Sadettin Çetiner, Aras Emre Canda
 

• Bilgilerimizi güncelleyelim: Medikal tedaviler, diyet önerileri ve atak nüksünü önleme
   Yusuf Sevim (15')

• Hastalığın şiddeti ve klinik korelasyon: Görüntüleme, sınıflandırmalar ve ayırıcı tanı
   Volkan Tümay (15')

• Elektif cerrahi için endikasyonlar, hazırlık ve komplikasyonlardan korunma
   İsmail Cem Eray (15')

• Akut divertikülit için cerrahi: En iyi cerrahi yaklaşım, nasıl, ne zaman?
   Dieter Hahnloser (15')

• Tartışma ve olgu sunumları

• Açtık nasıl kapatmalıyız? Ventral herniyi önleme yöntemleri
   İsmail Alper Tarım (15')

• Kolorektal cerrahide meş yönetimi: Meş seçimi, akan meşler ve sinüsler
   Melih Paksoy (15')

• Açık karın: Endikasyonlar ve yöntemler
   Murat Kendirci (15')

• Open abdomen sonrası geç dönem karın duvarı rekonstrüksiyonu: Meşli, meşsiz
   Tahir Özer (15')

• Parastomal herni: Nasıl önlenir? Nasıl tedavi edilir?
   Neil Smart (15')

• Tartışma

 

18 MAYIS 2023, PERŞEMBE
07:00-07:55 İNTERAKTİF KAHVALTI OTURUMLARI
Ayhan Kuzu: TME: Teknik
Julio Garcia-Aguilar: Rektum kanserinde “İzle ve Gör” tedavi yaklaşımı
Feza Remzi: İnflamatuar bağırsak hastalığında ileal poş-vajinal fistüller ve perianal fistüllerin tedavisi
Cem Terzi: Lokal ileri rektum kanserinde tedavi
Bengi Gürses: Cerrahlar için pelvik MRI
Eduardo Londono Schimmer: Apendiks tümörleri
07:00-07:55 ASİSTAN OKULU 2:  Sezai Leventoğlu, Fahrettin Acar
  SALON A SALON B
08:00-08:25 SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER 1
Oturum Başkanları:
İskender Sayek, Dursun Buğra, Fahrettin Acar, Neriman Şengül, Çiğdem Arslan
SEÇİLMİŞ VİDEO BİLDİRİLER 1
Oturum Başkanları:
Tarık Akçal, Ethem Geçim, Ali Uzunköy, Ayça Gültekin, Wafi Attaallah
 
08:30-08:55 KONFERANS 7
Oturum Başkanı: Neriman Şengül
08:30-10:30 OTURUM 9: KOLON KANSERİ
Oturum Başkanı: Mustafa Öncel, İlknur Bayraktar

• ODS'de tedavi algoritmaları
    André D'Hoore

Kolon kanseri tedavisinde yeni ne var?

• Cerrah gözüyle
   Tayfun Yoldaş (15')

• Onkolog gözüyle
   Sualp Tansan (15')

• Komplet mezokolik eksizyon: Kolon kanserinde standart cerrahi yaklaşım olabildi mi?
   April Camilla Roslani (15')

• Ameliyat sırasında ya da patolojide insidental appendiks tümörü var: Ne yapalım?
   Cihangir Akyol (15')

• Rektosigmoid, transvers ve fleksura yerleşimli tümörler: Tedavide uzlaşıldı mı?
   Fahrettin Acar (15')

• Tartışma ve olgu sunumları

09:00-10:30 OTURUM 10: PELVİK TABAN HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Türker Bulut, Çiğdem Arslan
 

• ODS hastalıklarının ayrıcı tanısını nasıl yaparım?
   Necdet Fatih Yaşar (15')

• LVMR ve diğer rektopeksi yöntemleri: Kimler için? Beklentileri karşıladı mı?
   Sezai Leventoğlu (15')

• Multikompartman prolapsus: Hangi sırayla, kim, nasıl yapacak?
   Ayça Gültekin (15')

• Pelvik rehabilitasyon
   Wafi Attaallah (15')

• Tartışma ve olgu sunumları

10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 OTURUM 11: STOMA
Oturum Başkanları: Erhan Akgün, Bahri Çakabay
OTURUM 12: KANSER BİYOLOJİSİ (İNGİLİZCE OTURUM)
Oturum Başkanları: Ethem Geçim, Bülent Karabulut
 

• İdeal stoma: Yeri, tipi, ne zaman açalım?
   Ömer Topçu (12')

• İleostomiyi ne zaman ve nasıl kapatalım?
   Volkan Özben (12')

• Hartmann’s kolostomiyi ne zaman nasıl kapatalım?
   Fevzi Celayir (12')

• Stoma komplikasyonları ve yönetimi
   Abdülcabbar Kartal (12')

• Tartışma

• Kolorektal kanserde likit biyopsi taramadan tedaviye yeni bir umut mu?
   Sualp Tansan (12')

• İdeal patoloji raporunda neler olmalı? Hangi prognostik faktörler belirtilmeli?
   Işınsu Kuzu (12')

• Hedef hala 12 lenf nodu çıkartmak mı? Negatif lenf nodlarının prognostik önemi
   Wim Ceelen (12')

• Cerrahlar için MSI'nin anlamı ve önemi
   Gabriela Möslein (12')

• Tartışma

12:00-13:00 UYDU SEMPOZYUMU 3 Öğle Yemeği
13:00-14:00 Öğle Yemeği UYDU SEMPOZYUMU 4
14:00-15:30 OTURUM 13: METASTATİK KOLOREKTAL KANSERE YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Mehmet Füzün, Ali Ekrem Ünal
OTURUM 14: KOLOREKTAL ACİLLER
Oturum Başkanları: Eray Kara, İlyas Başkonuş
 

• Rezektabl karaciğer metastazlarına yaklaşım
   Ender Dulundu (15')

Unrezektabl metastatik hastalıkta multidisipliner tedavi yönetimleri:

   - Onkolog
   Bülent Karabulut (15')

   -Cerrah
   Emre Balık (15')

   -Girişimsel radyolog
   Fatih Boyvat (15')

   -Periton metastazlarında güncel tedavi
   Wim Ceelen (15')

• Tartışma

• Fournier gangreni
   Tuncay Yılmazlar (15')

• Kolorektal travma-yabancı cisim
   Cihad Tatar (15')

• Obstetrik yaralanmalara yaklaşım
   İlknur Bayraktar (15')

• Tıkayıcı kolorektal tümörlere yaklaşım: Stent mi? Cerrahi mi? Hangi cerrahi?
   Hasan Bektaş (15')

• Fekal perinonit: Hartmann yöntemi, anastomoz, müköz fistül ve diversiyon
   Emre Sivrikoz (15')

• Tartışma

15:30-16:30 VİDEO OTURUM 2: PELVİK TABAN VE PROKTOLOJİ
Oturum Başkanları: Levhi Akın, Ayça Gültekin
YUVARLAK MASA 1: KOLOREKTAL CERRAHİDE ERAS PROTOKOLLERİNİ UYGULAYABİLİR MİYİZ?
Oturum Başkanları: Ahmet Serdar Karaca, Cihangir Akyol
 

• Ventral mesh rektopeksi: Teknik incelikler
   André D'Hoore (10')

• Rektovajinal fistül: Flep yöntemleri
   Bülent Menteş (10')

• Rektosel: Perineal onarımlar
   Sezai Leventoğlu (10')

• Sfinkteroplasti teknikleri
   İlker Sücüllü (10')

• Altemeier ve Delorme: Nasıl yapıyorum? Hala yeri var mı?
   Özgen Işık (10')

• Tartışma

Tartışmacılar:
Neil Smart
Eloy Espin Basany
Timuçin Erol
İsmail Cem Eray
Ömer Faruk Özkan
16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 YUVARLAK MASA 2: KOLOREKTAL CERRAHİDE EĞİTİM, YAN DAL, KOLONOSKOPİ, TARAMA, TEDAVİ VE SONUÇLAR - ÜLKELER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Cem Terzi, Erman Aytaç
OTURUM 15: KOLOREKTRAL CERRAHİDE NÜTRİSYON
Oturum Başkanları: Selman Sökmen, Berke Manoğlu
 

• Tarama, tedavi yöntemleri ve sonuçlar üzerine etkisi

• Kolorektal cerrahi yan dal olmalı!

• Kolorektal cerrahi yan dal eğitimi veren bir kurum nasıl olmalı?

• Ölçme/değerlendirme ve kalite standardizasyonu

• Türkiye'de yasal mevzuat (TUK temsilcisi)
 

Tartışmacılar:
Wim Ceelen, April Camillia Roslani, Neil Smart, Joseph Nunoo-Mensah, Eloy Espin Basany, Kenan Yusifzade, Mohammad Reza Keramati, Julio Garcia-Aguilar, İskender Sayek, Dursun Buğra, Ahmet Serdar Karaca, Filiz Akyüz

• Kolorektal cerrahide mikrobiyota ve nütrisyonun önemi
   Erdinç Çetinkaya (15')

• Beslenmede temel ilkeler: Hasta değerlendirme ve ürün seçimi
   Hüseyin Onur Aydın (15')

• Kolorektal kanserde ameliyat öncesi ve sonrası beslenme nasıl olmalı?
   Cem Kaan Parsak (15')

• Özel durumlarda beslenme (İBH, enteroatmosferik fistül, kısa bağırsak)
   Tahsin Çolak (15')

• Tartışma ve olgu sunumları

18:30-20:00 TKRCD YETERLİK GENEL KURULU

 

19 MAYIS 2023, CUMA
07:00-07:55 İNTERAKTİF KAHVALTI OTURUMLARI
Eloy Espin Basany: Aşağı anterior rezeksiyon sendromuna yaklaşım: Kılavuzlar
Gabriela Möslein: Lynch sendromu: Hangi test? Ne zaman cerrahi? Hangi cerrahi?
Selman Sökmen: Rektum kanserinde lateral lenf nodu diseksiyonu
April Camillia Roslani: Hemoroidal hastalıkta lazer tedavisi
Joseph Nunoo-Mensah: Stapler hemoroidopeksi
Gurbankhan Muslomov: Türkiye ve Türki Cumhuriyetleri: Kolorektal cerrahide iş birliği
07:00-07:55 ASİSTAN OKULU 3: Sezai Leventoğlu, Fahrettin Acar
  SALON A SALON B
08:00-08:25 SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER 2
Oturum Başkanları:
Emin Erkoçak, Levhi Akın, Metin Keskin, Tayfun Yoldaş, Mustafa Ateş
SEÇİLMİŞ VİDEO BİLDİRİLER 2
Oturum Başkanları:
Neşet Köksal, Serdar Yüceyar, Yalçın Kekeç, Bülent Cavit Yüksel, Emre Sivrikoz
08:30-10:30 OTURUM 16: REKTUM KANSERİ: İZLE ve GÖR (İNGİLİZCE OTURUM)
Oturum Başkanları: Cem Terzi, Emre Balık
OTURUM 17: HEMOROİDAL HASTALIK
Oturum Başkanları: Sümer Yamaner, Pars Tunçyürek
 

• İzle ve gör nasıl gelişti? Neredeyiz?
   Ethem Geçim (15')

• Kime yapalım? Endoskopide klinik yanıt değerlendirilmesi ve lokal eksizyonun yeri nedir?
   Ersin Öztürk (15')

• İzle ve gör: MRI'ın rolü
   Bengi Gürses (15')

• İzlemde tekrar büyüme var: Nasıl yönetirim?
   Neil Smart (15')

• İzle ve gör tedavisinde tuzaklar ve tehlikeler
   Julio Garcia-Aguilar (15')

• Tartışma ve olgu sunumları

• Hemoroidal hastalık: Tanı ve konservatif yaklaşım
   Sezgin Uludağ (15')

• Hangi hastayı poliklinikte tedavi edebilirim? Ofis yöntemleri
   Hedef Özgün (15')

• Altın standart tedavi var mı? Literatür ne diyor?
  Muhittin Yaprak (15')

Hangi tekniği tercih ediyorum? Neden?

• Eksizyonel yöntemler ve stapler hemoroidopeksi
   Abdullah Böyük (15')

• Hemoroid arter ligasyonu, lazer ve radyofrekans ablasyon
   Ediz Altınlı (15')

• Özel durumlar için özel teknikler
   Cemil Çalışkan (15')

• Nüks/iyileşmeyen hemoroidal hastalıkta tedavi
   Arif Usta (15')

• Tartışma

10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 VİDEO OTURUMU 3: MALİGNİTE
Oturum Başkanları: Murat Çakır, Bülent Cavit Yüksel
OTURUM 18: SELİM ANOREKTAL: KOMPLİKASYONLAR
Oturum Başkanları: Serdar Yüceyar, Hovsep Hazar
 

• Sağ hemikolektomi: Teknikler
   İsmail Hamzaoğlu (10')

• Splenik fleksura ve transvers kolon tümörlerinde minimal invaziv cerrahi
   Eloy Espin Basany (10')

• İSR ve koloanal anastomoz: Teknikler
   Bilgi Baca (10')

• T4 tümör için multivisseral minimal invaziv cerrahi
   Tayfun Bişgin (10')

• Lateral lenf nodu disseksiyonu
   Ayhan Kuzu (10')

• Tartışma

• Fistül cerrahisi sonrası nüks/iyileşmeyen hastalık: Nerede hata yapıyoruz?
   Ersin Öztürk (15')

• Hemoroid cerrahisi sonrası komplikasyonlar (darlık, kanama ve anal sepsis)
   Tunç Yaltı (15')

• Proktolojik cerrahi sonrası fekal inkontinansa yaklaşım
   Timuçin Erol (15')

• Tartışma

12:00-13:00 UYDU SEMPOZYUMU 5 Öğle Yemeği
13:00-14:00 Öğle Yemeği UYDU SEMPOZYUMU 6
14:00-14:25 KONFERANS 8
Oturum Başkanı: Necmettin Sökücü
KONFERANS 9
Oturum Başkanı: Feza Karakayalı

• Toplumda HKKS tanısında cerrahın rolü
   Gabriela Möslein 

• Transanal cerrahi: Neden, ne zaman, nasıl?
   Eloy Espin Basany 

14:30-15:30 OTURUM 19: HEREDİTER KOLOREKTAL KANSER SENDROMLARI
Oturum Başkanları: Gabriela Möslein, Ayhan Kuzu
14:30-16:00 OTURUM 20: MEDİKOLEGAL OLGULAR: MAHKEME KURULUYOR
Oturum Başkanları: Erdinç Kamer, Neval Yılmaz

• HKKS’de profilaktik cerrahi
   Nuri Okkabaz (15')

• HKKS hastalarında kanser yönetimi
   Ahmet Rencüzoğulları (15')

• HKKS’de kemoprevensiyon ve tarama
   April Camilla Roslani (15')

• Tartışma

• Neden tıbbi uygulama hataları
   Erdinç Kamer (10')

• “Sarı Zarf” geldiğinde yapılması gerekenler
   Neval Yılmaz (10')

• Yargıtay kararlı gerçek olgularla tıbbi uygulama hataları
   Erdinç Kamer, Neval Yılmaz (60')

• Tartışma

15:30-16:30 OTURUM 21: PROKTOLOJİ: DİĞER
Oturum Başkanları: Mustafa Ali Korkut, Ali Ezer
16:00-16:30 OTURUM 22: CERRAHLAR İÇİN SoME VE VİDEO PLATFORMLAR: ETİK DEĞERLER
Oturum Başkanları: İlker Sücüllü, Ersin Öztürk

• Anal fissürde medikal tedavi: Nereye kadar?
   Sevil Işık (12')

• Anal fissür: Cerrahi tedavi yöntemleri
   Neriman Şengül (12')

• Pilonidal sinüs: Minimal invaziv yöntemler
   Barış Gülcü (12')

• Pilonidal sinus: Eksizyonel yöntemler ve flep cerrahisi
   Mohammad Reza Keramati (12')

• Tartışma

16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 OTURUM 23: OLGULARLA KOLOREKTAL KANSER  
Oturum Başkanları: Dursun Buğra, Ahmet Rencüzoğulları
OTURUM 24: OLGULARLA SELİM ANOREKTAL HASTALIKLAR 
Oturum Başkanları: Bülent Menteş, İsmail Cem Eray

Tartışmacılar:
Julio Garcia-Aguilar
Bülent Karabulut
Ferah Yıldız
Cem Terzi
Tayfun Karahasanoğlu
Bülent Erkek
Bengi Gürses

Tartışmacılar:
Mohammad Reza Keramati
Sümer Yamaner
Uğur Sungurtekin
Keşşaf Aşlar
Çiğdem Arslan

 

20 MAYIS 2023, CUMARTESİ
  SALON A
07:00-07:55 İNTERAKTİF KAHVALTI OTURUMLARI
Roel Hompes: Transanal total mezorektal eksizyon: Teknik
Antonio Spinelli: Nasıl daha iyi bir kolorektal ve koloanal anastomoz yaparım?
Bülent Menteş: Proktolojik hastalıklar ve ODS: Ayırıcı tanıyı nasıl yaparım?
Peter Sagar: Rektum kanserinin lokal nüksünde cerrahi yaklaşım
Mohammad Reza Keramati: Pilonidal sinüste cerrahi teknikler
Wim Ceelen: Güncel randomize kontrollü çalışmaları değerlendirelim: Method ve istatiksel yöntemleri inceleyelim
07:00-07:55 ASİSTAN OKULU 4: Sezai Leventoğlu, Fahrettin Acar
08:00-10:00 OTURUM 25: ANASTOMOZ KAÇAKLARI
Oturum Başkanları: Okay Nazlı, Orçun Yalav
 

• Önlenebilir mi?
   Emre Balık (15')

• Nasıl tanı koyarım?
   Mehmet Karabulut (15')

• Cerrahi her zaman ilk ve tek tedavi mi?
   Bilgi Baca (15')

• Geç dönem kaçaklar: Sinüs ve fistül
   Roel Hompes (15')

• Tartışma ve olgu sunumları

10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-10:50 OTURUM 26: TÜRK KOLON VE REKTUM HASTALIKLARI DERGİSİ
Oturum Başkanları: Ayça Gültekin, İlknur Bayraktar
 

• Editörün mesajı
   Ayça Gültekin

• TKRHD 2022 yılının en iyi yayını

• Pubmed 2022 yılının en iyi Türkiye yayını

10:50-12:00 VİDEO OTURUM 4: AÇIK CERRAHİ
Oturum Başkanları: Mustafa Ali Korkut, Kenan Yusifzade
 

• Total mezorektal eksizyon
   Cem Terzi (10')

• Aşağı anterior rezeksiyon sonrası kolon yetişmedi: Ne yapalım?
   Bülent Cavit Yüksel (10')

• Gerginliksiz poş ve 'redo' poşta teknik detaylar
   Feza Remzi (10')

• Crohn hastalığında anastomoz ve striktüroplasti teknikleri
   Antonio Spinelli (10')

• Pelvik ekzenterasyon ve eAPR
   Peter Sagar (10')

• Sitoredüktif cerrahi ve HİPEK
   Aras Emre Canda (10')

• Tartışma

12:00-13:00 AKILCI İLAÇ KULLANIMI – KAPANIŞ
20 MAYIS 2023, CUMARTESİ
08:00-12:00 KURS 6
ROBOTİK KOLOREKTAL CERRAHİ  

Kurs Yöneticileri: Bilgi Baca, Sam Atallah
08:00-12:00 KURS 7
ANAL FİSTÜL VE FİSSÜR

Kurs Yöneticileri: Sezai Leventoğlu, İsmail Cem Eray
08:00-12:00 KURS 8
AÇIK KARIN VE YARA BAKIMI

Kurs Yöneticileri: Tahir Özer, Emin Lapsekili
  KURS 9
KOLOREKTAL CERRAHİDE STAPLER KULLANIMI 

Kurs Yöneticileri: Onur Bayraktar, Orçun Yalav
  KURS 10
ANASTOMOZ TEKNİKLERİ

Kurs Yöneticileri:  İlknur Bayraktar, Çiğdem Arslan

 

 

#TKRCD2023

Sosyal medyada bizi takip edin!

 

 

Kongremiz, Ethical MedTech tarafından onaylanmıştır.

 

 

Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA.