16 MAYIS 2023, SALI
13:30-17:00
KURS 1 - İZMİR 2 SALONU
VİDEO TEMELLİ MİNİMAL İNVAZİV KOLOREKTAL CERRAHİ KURSU
Simultane çeviri yapılmayacaktır.
 Kurs Yöneticileri: Emre Balık, Ahmet Rencüzoğulları
 Eğiticiler: Richard Lawrance Whelan, Derya Salim Uymaz, Emre Özoran, Murat Urkan, Metin Keskin, Mehmet Ali Koç, Özgen Işık, Erman  Aytaç, Ahmet Rencüzoğulları, Timuçin Erol, Orçun Yalav, Emre Balık,
 Kursun amaçları ve öğrenim hedefleri:

  • Laparoskopik kolorektal cerrahide hasta hazırlığı ve öğrenme süreci ile en güncel ve güvenli adımları takip etmek
  • Laparoskopik kolorektal tekniği ve sonuçları ile ilgileri önemli detayları sunmak

13:30-13:45 Laparoksopik kolorektal cerrahi: Sadece bir teknik mi? Teknikten öte mi? - Richard Lawrance Whelan
13:45-14:00 Minimal invaziv kolorektal cerrahide ideal hasta hazırlığı - Derya Salim Uymaz
14:00-14:15 Laparoskopik kolorektal cerrahiye güncel teknolojinin katkısı (görüntüleme, ICG, insüflatör...) - Emre Özoran
14:15-14:30 Laparoskopik kolorektal cerrahide ideal öğrenme basamakları: Öğrenci gözüyle - Murat Urkan
14:30-14:45 Sağ kolon kanseri cerrahisinde tümör lokalizasyonuna göre prensipler - Metin Keskin
14:45-15:00 Sol kolon kanseri cerrahisinde tümör lokalizasyonuna göre prensipler - Mehmet Ali Koç
15:00-15:30 Kahve arası
15:30-15:45 Sol fleksura mobilizasyonunda ipuçları - Özgen Işık
15:45-16:00 Laparoskopik rektum cerrahisi anastomoz teknikleri, PME vs TME - Erman Aytaç
16:00-16:15 İnflamatuvar bağırsak hastalığı cerrahisinde laparoskopik çözümler - Ahmet Rencüzoğulları
16:15-16:30 Parastomal herni tamirinde laparoskopinin yeri - Timuçin Erol
16:30-16:45 Laparoskopik divertikülit cerrahisinde teknik farklılıklar - Orçun Yalav
16:45-17:00 Youtube’da bulunmayan laporoksopik kolorektal cerrahi kabusları ve çözümlemeler - Emre Balık
13:30-17:00
KURS 2 - BİGA SALONU
EUROPEAN BOARD OF SURGICAL QUALIFICATION – COLOPROCTOLOGY (EBSQ-C)
Kurs dili İngilizce olup, simultane çeviri yapılmayacaktır.
 Kurs Yöneticileri: Ethem Geçim, Mustafa Öncel
Eğiticiler: Fevzi Celayir, David Zimmerman, Yusuf Sevim, Çiğdem Arslan, Cihad Tatar, Aybala Yıldız, Bahar Canbay Torun, İbrahim Ethem Cakcak, Dieter Hahnloser, Cihangir Akyol, Tayfun Bişgin

 Kursun amacı:

 • Bu kursun amacı katılımcılara EBSQ’yu tanıtmak ve hazırlık bilgisi vermektir

13:30-13:35 Açılış konuşmaları - Ethem Geçim
13:35-13:50 Hemoroid hastalığı, anal fissür - Fevzi Celayir
13:50-14:05 Anorektal apse ve fistül - David Zimmerman
14:05-14:20 Pilonidal hastalıkta perianal bölge premalign ve malign lezyonlar - Yusuf Sevim
14:20-14:40 Rektal kanser - Çiğdem Arslan
14:40-15:00 Kolon kanseri - Cihad Tatar
15:00-15:20 Kolorektal kanserde genetik ve heredite - Aybala Yıldız
15:20-15:40 Polipler, polipozis sendromları ve kolorektal karsinogenezis - Bahar Canbay Torun
15:40-16:00 Fonksiyonel bağırsak ve makat hastalıkları - İbrahim Ethem Cakcak
16:00-16:20 IBD - Dieter Hahnloser
16:20-16:40 Sözlü sınav için ipuçları - David Zimmerman
16:40-17:00 Makale nasıl incelenir? - Dieter Hahnloser
17:00-17:15 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yeterlik Değerlendirmesi: Sistem Nasıl Çalışıyor? - Cihangir Akyol
17:15-17:25 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yeterlik Değerlendirmesi ve EBSQ: Nasıl Başardım? - Tayfun Bişgin
17:25-17:30 Kapanış
13:30-17:00
KURS 3 - ANTALYA 1 SALONU
HEMOROİDAL HASTALIK KURSU
(Video sunumlar ve modeller üzerinde uygulamalı cerrahi)
Simultane çeviri yapılmayacaktır.
 Kurs Yöneticileri: İlker Sücüllü, Tunç Yaltı
 Eğiticiler: Bülent Menteş, Tahsin Çolak, Uğur Sungurtekin, Sezai Leventoğlu, Ersin Öztürk, Ayça Gültekin, Serkan Zenger,Cihad Tatar, İlker  Sücüllü, Tunç Yaltı
 Kursun amacı:

Hemoroidal hastalık genel cerrahların en sık karşılaştığı klinik durumlardandır. Gerek tedavi yöntemlerinin çeşitliliği gerekse hızla gelişen yeni teknolojilerin kullanıma girmesi cerrahların hemoroidal hastalık tedavisinde sık aralıklarla kendilerini güncellemesini bir zorunluluk haline getirmiştir. Hemoroidal hastalık kursu kapsamında hemoroidal hastalık tedavisinde uygulanan tüm tedavi yöntemleri en güncel teknikler ile sadece video sunumlar eşliğinde ele alınacaktır. Ayrıca meslektaşlarımız modeller üzerinde pratik uygulama yapma imkanı da bulacaklardır.

 Öğrenim hedefleri:
 • Hemoroidal hastalık tedavisinde sık kullanılan ameliyat yöntemlerinin teknik detaylarını öğrenmek
 • Hemoroidal hastalığın ameliyatsız tedavisini gözden geçirmek
 • Ameliyat sonrası komplikasyonlara ve ameliyat sonrası ağrıya yaklaşımı öğrenmek
13:30-13:40 Açılış, Kurs Tanıtımı
Video Panel
Moderatörler: İlker Sücüllü, Tunç Yaltı
13:40-13:50 Klasik hemoroidektomi (Milligan Morgan-Ferguson) - Tahsin Çolak
13:50-14:00 Lastik bant ligasyonu / Skleroterapi - Cihad Tatar
14:00-14:10 Doppler klavuzluğunda hemoroid arter ligasyonu (DG-HAL) - Serkan Zenger
14:10-14:20 Lazer ile hemoroid ablasyonu - Bülent Menteş
14:20-14:30 Radyofrekans ablasyonu - Ersin Öztürk
14:30-14:40 Stapler hemoroidopeksi - Sezai Leventoğlu
14:40-14:50 Posthemoroidektomi komplikasyonlar ve yönetimi - Uğur Sungurtekin
14:50-15:00 Ameliyatsız hemoroid tedavisi, ameliyat sonrası ağrı yönetimi - Ayça Gültekin
15:00-15:30 Kahve arası
15:30-17:00 Pratik uygulama

Katılımcılar, eğitimcilerin nezaretinde istasyonlar halinde oluşturulmuş hayvan modelleri üzerinde uygulamalar gerçekleştirecektir.

13:30-17:00
KURS 4 - ANTALYA 2 SALONU
TANISAL VE GİRİŞİMSEL KOLONOSKOPİ (EMR-ESD) ve ENDOLÜMİNAL CERRAHİ KURSU
Simultane çeviri yapılmayacaktır.
 Kurs Yöneticileri: Cihangir Akyol, Fevzi Cengiz
Eğiticiler:Tahsin Dalgıç, Şiyar Ersöz, Mustafa Kalfaoğlu, İlker Özgür, Richard Lawrance Whelan, Fevzi Cengiz,
Kursun Hedefleri:
 • Endolüminal cerrahi için gerekli donanım
 • Erken evre kolorektal lezyon tespiti için kullanılacak kolonoskopi, lezyonun morfolojik değerlendirme ve sınıflandırılması
 • Erken evre kolorektal lezyonun invazyon derinliğini tahmin etmek için kullanılacak kolonoskop ve bunun için geliştirilen endoskopi    sınıflandırma sistemleri
 • ESD aşamaları ve geliştirilen diseksiyon stratejileri

Teorik Eğitim:
Oturum Başkanları: Cihangir Akyol, Fevzi Cengiz
13:30-13:35 Kursun tanıtımı ve açılış konuşması - Cihangir Akyol, Fevzi Cengiz
13:35-13:45 Tanısal kolonoskopi-Endolüminal cerrahi için gerekli donanım – Mustafa Kalfaoğlu
13:45-13:55 Erken evre kolorektal lezyonların tespiti , morfolojik ve endoskopik sınıflamaları – Şiyar Ersöz
13:55-14:05 ESD için gerekli donanım-ESD aşamaları – Tahsin Dalgıç
14:05-14:15 ESD ve Hibrid EMR-ESD Teknik ve ipuçları – Richard Lawrance Whelan
14:15-14:20 Pratik uygulama için hazırlık ve grupların yerleşmesi
14:20-15:40 Pratik uygulama (Fresh domuz midesi üzerinde ESD uygulaması)
14:20-15:00 Uygulama Asistan Eğitmen
Masa 1 Cerrah 1 Cerrah 2 Fevzi Cengiz
Masa 2 Cerrah 3 Cerrah 4 Tahsin Dalgıç
Masa 3 Cerrah 5 Cerrah 6 İlker Özgür
Masa 4 Cerrah 7 Cerrah 8 Richard Lawrance Whelan
 
15:00-15:40 Uygulama Asistan Eğitmen
Masa 1 Cerrah 2 Cerrah 1 Fevzi Cengiz
Masa 2 Cerrah 4 Cerrah 3 Tahsin Dalgıç
Masa 3 Cerrah 6 Cerrah 5 İlker Özgür
Masa 4 Cerrah 8 Cerrah 7 Richard Lawrance Whelan
Masa 5 Endoskopik sütür eğitimi Cihangir Akyol
15:40-17:00 Pratik uygulama (Fresh domuz midesi üzerinde ESD uygulaması)

 
15:40-16:20 Uygulama Asistan Eğitmen
Masa 1 Cerrah 9 Cerrah 10 Fevzi Cengiz
Masa 2 Cerrah 11 Cerrah 12 Tahsin Dalgıç
Masa 3 Cerrah 13 Cerrah 14 İlker Özgür
Masa 4 Cerrah 15 Cerrah 16 Richard Lawrance Whelan
 
16:20-17:00 Uygulama Asistan Eğitmen
Masa 1 Cerrah 10 Cerrah 9 Fevzi Cengiz
Masa 2 Cerrah 12 Cerrah 11 Tahsin Dalgıç
Masa 3 Cerrah 14 Cerrah 13 İlker Özgür
Masa 4 Cerrah 16 Cerrah 15 Richard Lawrance Whelan
Masa 5 Endoskopik sütür eğitimi Cihangir Akyol
17:00-17:10 Kapanış ve geri bildirim

Önemli bilgi notu: Kurs kontenjanı 16 kişi ile sınırlı olup adayların temel kolonoskopi bilgisi ve pratiğine sahip olmaları gereklidir.

Yapılacak başvurular esnasında adayların “Endoskopi ve Kolonoskopi Eğitim Belgeleri”ni ve günlük pratikte tanısal ve girişimsel kolonoskopi işlemi yaptıklarını belgelemeleri gereklidir.

13:30-17:00
KURS 5 - KASTAMONU SALONU
FEKAL İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE SAKRAL NÖROMODÜLASYON KURSU
Simultane çeviri yapılmayacaktır.
 Kurs Yöneticileri: Klaus Matzel, Tayfun Bişgin
 Eğiticiler: Timuçin Erol, Türker Bulut, İsmail Cem Eray, Klaus Matzel, Tayfun Bişgin

Fekal inkontinans (FI), nüfusun yaklaşık %8'ini etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sakral nöromodülasyon (SNM), konservatif tedavilere yanıt vermeyen FI'lı erişkinler için cerrahi bir tedavi seçeneğidir.

Kursun öğrenim amaçları:
• SNM tedavisine genel bakış
• Ameliyat öncesi değerlendirme ve hasta seçimi
• SNM cerrahi teknik
• Ameliyat sonrası hasta takibi
• Vaka tartışmaları
13:30-13:45 Açılış ve kurs tanıtımı - Klaus Matzel, Tayfun Bişgin
13:45-14:15 Sakral Nöromodulasyon (SNM): Genel bakış ve ne biliyoruz? - Klaus Matzel
14:15-14:30 SNM: Klinik sonuçlar - Klaus Matzel
14:30-14:50 Hangi hastalar yararlanır? Endikasyonlar? Klinik rehberler - Klaus Matzel
Ameliyat öncesi değerlendirme nasıl yapılır?
14:50-15:00 İnkontinansta fonksiyonel değerlendirme: Günlükler, skorlama sistemleri ve QoL - Timuçin Erol
15:00-15:15 Fekal inkontinansın değerlendirilmesinde anorektal manometri: Teknik ve yorumlama - Türker Bulut
15:15-15:30 Kahve arası
15:30-15:45 Ekipman ve Türkiye’de geri ödeme şartları - İsmail Cem Eray
15:45-15:50 SNM cerrahi teknik - Tayfun Bişgin
15:50-16:00 Ameliyat sonrası yönetim (ayarlamalar ve sorunlarla baş etme) - Klaus Matzel
16:00-16:15 Vaka tartışmaları - Klaus Matzel, Türker Bulut
16:30-17:00 Sorular, geri-bildirim, tartışma - Klaus Matzel, Tayfun Bişgin
17 MAYIS 2023, ÇARŞAMBA
12:30-13:30
KURS 9 - İSTANBUL 2 SALONU
KOLOREKTAL CERRAHİDE STAPLER KULLANIMI KURSU
Simultane çeviri yapılmayacaktır.
 Kurs Yöneticileri: Onur Bayraktar, Orçun Yalav
 Eğiticiler: Emin Lapsekili, Server Sezgin Uludağ, Uğur Topal, Onur Bayraktar, Orçun Yalav
 Kursun amacı:

Kolorektal cerrahide anastomoz en sık kullanılan tekniklerden biridir. Anastomoz teknikleri zaman içerisinde değişir iken, sahip oldukları avantajlar nedeni ile stapler kullanımı da artmıştır. Her ne kadar cerrahi eğitim sırasında staplerler ile birçok uygulama yapılmış ve görülmüş olsa da teknolojinin çok hızlı değişmesi, laparoskopik ve robotik cerrahide kullanılan anastomoz tekniklerinin çeşitlilik kazanması nedeni ile katılımcıların bilgilerinin güncellenmesi amacıyla bu kurs düzenlenmiştir.

Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği düzenleyeceği bu kurs ile genel cerrahi araştırma görevlisi doktorlarımıza ve daha önce kolorektal cerrahi alanında stapler kullanma deneyimi olmayan hekimlerimize stapler teknolojisini tanıtmak, stapler aletlerinin temel özelliklerini ve bunların kullanımı ile ilgili bilgiyi (video destekli görseller ile) aktarmayı amaçlamaktadır. Kurs sonunda hazırlanan maket ve hayvan dokularında interaktif stapler kullanıma imkanı sağlanarak el becerisi geliştirme çalışmaları yapılacaktır.

 Öğrenim Hedefleri:
 • Güvenli uygulama prensiplerini ve komplikasyonlardan kaçınmanın püf noktalarını öğrenme
 • Minimal invazif ve açık cerrahi girişimlerinde güvenli anastomoz için doğru stapler (kartuş, zımba boyu, renk) seçimini sağlayabilmek
 • Stapler hazırlığı ve uygulanmasında dikkat edilmesi gerekenlerin öğrenilmesi
 
12:30-12:50 Açılış ve kursun tanıtımı
12:50-13:00 Bağırsak anastomozunda temel ilkeler - Onur Bayraktar
13:00-13:10 Staplerlerin tarihçesi, terminolojisi ve teknolojisi- Orçun Yalav
12:30-13:30
KURS 10 - İSTANBUL 2 SALONU
ANASTOMOZ TEKNİKLERİ KURSU - Kolorektal Cerrahide El ile Anastomoz Teknikleri Kursu
Simultane çeviri yapılmayacaktır.
  Kurs Yöneticileri: İlknur Erenler Bayraktar, Çiğdem Arslan
  Eğiticiler: Sezgin Zeren, Cihad Tatar, Ali Cihat Yıldırım, Şiyar Ersöz
 Kursun amacı:

Bağırsak anastomozları, kolorektal cerrahinin en temel aşamalarından biridir. Anastomoz teknikleri zaman içerisinde geliştirilmiş, farklı materyaller ve yöntemler kullanılmaya başlamıştır. Tüm teknolojik gelişmelere rağmen hem açık, hem de minimal invaziv cerrahide sutur tekniği ile yapılan bağırsak anastomozu yerini ve önemini korumaya devam etmektedir.

Kursun amacı, genç meslektaşlarımıza farklı sutur materyallerini ve kolorektal cerrahide güvenli anastomoz teknikleri sunmakdır.

 Öğrenim Hedefleri:
 • Anastomoz tekniklerinde kullanılan uygun ve farklı sütür materyallerinin tanımak,
 • Güvenli anastomoz prensiplerini,
 • Anastomoz komplikasyonlarını önleme yolunda püf noktaları ve farklı anastomoz tekniklerini öğrenmek
 
12:30-12:50 Açılış ve kursun tanıtımı
12:50-13:00 Bağırsak anastomozunda temel ilkeler - Sezgin Zeren
13:00-13:10 Bağırsak anastomozunda cerrahi teknikler - Cihad Tatar
13:10-13:20 Bağırsak anastomozunda kullanılan sutur materyalleri - Ali Cihat Yıldırım
13:20-13:30 Bağırsak üzerinde pratik uygulama
18 MAYIS 2023, PERŞEMBE
12:30-13:30
KURS 9 - İSTANBUL 2 SALONU
KOLOREKTAL CERRAHİDE STAPLER KULLANIMI KURSU
Simultane çeviri yapılmayacaktır.
 Kurs Yöneticileri: Onur Bayraktar, Orçun Yalav
 Eğiticiler: Emin Lapsekili, Server Sezgin Uludağ, Uğur Topal, Onur Bayraktar, Orçun Yalav
 Kursun amacı:

Kolorektal cerrahide anastomoz en sık kullanılan tekniklerden biridir. Anastomoz teknikleri zaman içerisinde değişir iken, sahip oldukları avantajlar nedeni ile stapler kullanımı da artmıştır. Her ne kadar cerrahi eğitim sırasında staplerler ile birçok uygulama yapılmış ve görülmüş olsa da teknolojinin çok hızlı değişmesi, laparoskopik ve robotik cerrahide kullanılan anastomoz tekniklerinin çeşitlilik kazanması nedeni ile katılımcıların bilgilerinin güncellenmesi amacıyla bu kurs düzenlenmiştir.

Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği düzenleyeceği bu kurs ile genel cerrahi araştırma görevlisi doktorlarımıza ve daha önce kolorektal cerrahi alanında stapler kullanma deneyimi olmayan hekimlerimize stapler teknolojisini tanıtmak, stapler aletlerinin temel özelliklerini ve bunların kullanımı ile ilgili bilgiyi (video destekli görseller ile) aktarmayı amaçlamaktadır. Kurs sonunda hazırlanan maket ve hayvan dokularında interaktif stapler kullanıma imkanı sağlanarak el becerisi geliştirme çalışmaları yapılacaktır.

 Öğrenim hedefleri:
 • Güvenli uygulama prensiplerini ve komplikasyonlardan kaçınmanın püf noktalarını öğrenme
 • Minimal invazif ve açık cerrahi girişimlerinde güvenli anastomoz için doğru stapler (kartuş, zımba boyu, renk) seçimini sağlayabilmek
 • Stapler hazırlığı ve uygulanmasında dikkat edilmesi gerekenlerin öğrenilmesi
 
12:30-13:00 Açık cerrahide kullanılan stapler çeşitleri - Uğur Topal
13:00-13:30 Stapler uygulamaları sırasında oluşan komplikasyonlar ve yönetimi - Server Sezgin Uludağ
12:30-13:30
KURS 10 - İSTANBUL 2 SALONU
ANASTOMOZ TEKNİKLERİ KURSU - Kolorektal Cerrahide El ile Anastomoz Teknikleri Kursu
Simultane çeviri yapılmayacaktır.
  Kurs Yöneticileri: İlknur Erenler Bayraktar, Çiğdem Arslan
  Eğiticiler: Sezgin Zeren, Cihad Tatar, Ali Cihat Yıldırım, Şiyar Ersöz
 Kursun amacı:

Bağırsak anastomozları, kolorektal cerrahinin en temel aşamalarından biridir. Anastomoz teknikleri zaman içerisinde geliştirilmiş, farklı materyaller ve yöntemler kullanılmaya başlamıştır. Tüm teknolojik gelişmelere rağmen hem açık, hem de minimal invaziv cerrahide sutur tekniği ile yapılan bağırsak anastomozu yerini ve önemini korumaya devam etmektedir.

Kursun amacı, genç meslektaşlarımıza farklı sutur materyallerini ve kolorektal cerrahide güvenli anastomoz teknikleri sunmakdır.

 Öğrenim hedefleri:
 • Anastomoz tekniklerinde kullanılan uygun ve farklı sütür materyallerinin tanımak,
 • Güvenli anastomoz prensiplerini,
 • Anastomoz komplikasyonlarını önleme yolunda püf noktaları ve farklı anastomoz tekniklerini öğrenmek
 

  El ile anastomoz teknikleri; Bağırsak üzerinde pratik uygulama
19 MAYIS 2023, CUMA
12:30-13:30
KURS 9 - İSTANBUL 2 SALONU
KOLOREKTAL CERRAHİDE STAPLER KULLANIMI KURSU
Simultane çeviri yapılmayacaktır.
 Kurs Yöneticileri: Onur Bayraktar, Orçun Yalav
 Eğiticiler: Emin Lapsekili, Server Sezgin Uludağ, Uğur Topal, Onur Bayraktar, Orçun Yalav, Emin Lapsekili
 Kursun amacı:

Kolorektal cerrahide anastomoz en sık kullanılan tekniklerden biridir. Anastomoz teknikleri zaman içerisinde değişir iken, sahip oldukları avantajlar nedeni ile stapler kullanımı da artmıştır. Her ne kadar cerrahi eğitim sırasında staplerler ile birçok uygulama yapılmış ve görülmüş olsa da teknolojinin çok hızlı değişmesi, laparoskopik ve robotik cerrahide kullanılan anastomoz tekniklerinin çeşitlilik kazanması nedeni ile katılımcıların bilgilerinin güncellenmesi amacıyla bu kurs düzenlenmiştir.

Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği düzenleyeceği bu kurs ile genel cerrahi araştırma görevlisi doktorlarımıza ve daha önce kolorektal cerrahi alanında stapler kullanma deneyimi olmayan hekimlerimize stapler teknolojisini tanıtmak, stapler aletlerinin temel özelliklerini ve bunların kullanımı ile ilgili bilgiyi (video destekli görseller ile) aktarmayı amaçlamaktadır. Kurs sonunda hazırlanan maket ve hayvan dokularında interaktif stapler kullanıma imkanı sağlanarak el becerisi geliştirme çalışmaları yapılacaktır.

 Öğrenim hedefleri:
 • Güvenli uygulama prensiplerini ve komplikasyonlardan kaçınmanın püf noktalarını öğrenme
 • Minimal invazif ve açık cerrahi girişimlerinde güvenli anastomoz için doğru stapler (kartuş, zımba boyu, renk) seçimini sağlayabilmek
 • Stapler hazırlığı ve uygulanmasında dikkat edilmesi gerekenlerin öğrenilmesi
 
12:30-13:00 Laparoskopik cerrahide kullanılan stapler çeşitleri - Orçun Yalav
13:00-13:30 Yeni nesil staplerler - Emin Lapsekili
12:30-13:30
KURS 10 - İSTANBUL 2 SALONU
ANASTOMOZ TEKNİKLERİ KURSU - Kolorektal Cerrahide El ile Anastomoz Teknikleri Kursu
Simultane çeviri yapılmayacaktır.
  Kurs Yöneticileri: İlknur Erenler Bayraktar, Çiğdem Arslan
  Eğiticiler: Sezgin Zeren, Cihad Tatar, Ali Cihat Yıldırım, Şiyar Ersöz
 Kursun amacı:

Bağırsak anastomozları, kolorektal cerrahinin en temel aşamalarından biridir. Anastomoz teknikleri zaman içerisinde geliştirilmiş, farklı materyaller ve yöntemler kullanılmaya başlamıştır. Tüm teknolojik gelişmelere rağmen hem açık, hem de minimal invaziv cerrahide sutur tekniği ile yapılan bağırsak anastomozu yerini ve önemini korumaya devam etmektedir.

Kursun amacı, genç meslektaşlarımıza farklı sutur materyallerini ve kolorektal cerrahide güvenli anastomoz teknikleri sunmakdır.

 Öğrenim hedefleri:
 • Anastomoz tekniklerinde kullanılan uygun ve farklı sütür materyallerinin tanımak,
 • Güvenli anastomoz prensiplerini,
 • Anastomoz komplikasyonlarını önleme yolunda püf noktaları ve farklı anastomoz tekniklerini öğrenmek
 

  El ile anastomoz teknikleri; Bağırsak üzerinde pratik uygulama
20 MAYIS 2023, CUMARTESİ
08:00-12:00
KURS 6 - İZMİR 2 SALONU
ROBOTİK KOLOREKTAL CERRAHİ KURSU
Simultane çeviri yapılmayacaktır.
 Kurs Yöneticileri: Bilgi Baca, Sam Atallah
 Eğitmenler: İsmail Hamzaoğlu, Hasan Bektaş, Tayfun Yoldaş, Mehmet Karabulut, Afag Aghayeva, Osman Bozbıyık, Bilgi Baca, Sam Atallah
 Kursun hedefleri:

 • Kurs iki kısımdan oluşmaktadır. İlk didaktik bölüm robotik kolorektal cerrahinin önemli prensipleri üzerine hedeflenmiş olup robotik yaklaşımın püf noktalarını gösterecektir. İkinci kısımda eğitmenler sağ kolektomi ve low anterior rezeksiyon hakkında robotik kolorektal tekniklerin kritik noktalarını kursiyerlere gösterecekler ve aynı zamanda robotik öğrenme eğrilerini ve ustalıklarını öğreteceklerdir.

  Öğrenme hedefleri:

 • Kursiyerler egitim süreci içinde robotic kolorektal cerrahi işlemlerle ilgili docking süreci, uygun port yerleşimi, diseksiyon teknikleri, intracorporeal anastomoz gibi ayrıntılar ve robotic teknoloji konusundaki gelişmeler hakkında açıklamalı bilgi edinme şansına sahip olacaklardır.

08:00-08:05 Açılış - Bilgi Baca, Sam Atallah
08:05-08:25 Robotik kolorektal cerrahinin basamakları nasıl olmalı? Laparoskopiden ne farkı var? Robotik cerrahinin minimal invaziv cerrahiye getirdiği avantajlar neler? - Sam Atallah
  Robotik low anterior rezeksiyon
Moderatörler: Sam Atallah, Ismail Hamzaoğlu
08:25-08:40 Robotik docking, port giriş yerleri, vasküler diseksiyon ve enerji kullanımı - Osman Bozbıyık
08:40-08:55 Pelvik diseksiyon ve TME - Hasan Bektaş
08:55-09:05 Anastomoz (stapler ya da el ile) - Tayfun Yoldaş
09:05-09:30 Soru-Cevap
  Robotik sağ kolektomi
Moderatörler: Hasan Bektaş, Tayfun Yoldaş
09:30-09:45 Port yerleri ve prosedüre nasıl başlıyorum? - Afag Aghayeva
09:45-10:00 Komlet mezokolik eksizyon sırasında vasküler diseksiyonun püf noktaları - Bilgi Baca
10:00-10:10 Perfüzyonun değerlendirilmesi - Mehmet Karabulut
10:10-10:30 Soru-Cevap
10:30-11:30 Uygulamalı oturum
11:30-12:00 Kapanış
 - Sanal simülatör
    • Kamera kontrol, clutching ve alet değiştirme
    • Klipleme, enerji aletleri kullanımı ve diseksiyon
    • Dikiş atma ve düğüm
 - Canlı doku
     • Rezeksiyon
     • İntrakorporeal anastomoz
08:00-12:00
KURS 7  Teorik - ANTALYA 2 / Uygulama - ANTALYA 1
ANAL FİSTÜL VE FİSSÜR KURSU
Simultane çeviri yapılmayacaktır.
  Kurs Yöneticileri: Sezai Leventoğlu, İsmail Cem Eray
  Eğiticiler: Timuçin Erol, Mustafa Ateş, Uğur Sungurtekin, İlker Sücüllü, Bülent Menteş, İlknur Erenler Bayraktar, Ersin Öztürk, Çiğdem Arslan, Hedef   Özgün,
  Kursun Amacı:

 • Anal fissür ve, perianal fistül hastaların yaşam kalitelerini olumsuz etkileyen ve sık görülen proktolojik hastalıklardır. Tedavinin iyi yönetilememesi durumunda ortaya çıkan nüksler ya da komplikasyonlar cerrahi pratiğinde devam eden bir sorundur. Kursun amacı kolorektal cerrahi ve proktolojiye ilgi duyan genel cerrahi uzmanlarına pratikte sık karşılaşılan anal fistül ve anal fissür olgularının tanısı, haritalandırılması, konservatif ve cerrahi uygulamaları, tedavi yönetimlerinin basamak basamak değerlendirilmesi konularında pragmatik, kullanıma hazır öneriler sağlamak ve bu yönde klinik becerilerini desteklemektir. Deneysel platformlar üzerinde katılımcıların yeni teknolojik uygulamaları mentorlar rehberliğinde deneyimlemesi hedeflenmektedir.
 Öğrenim Hedefleri:

 • Anal fissür olgularında ne zaman komodenarvasyon (Botoks) ve nasıl injeksiyon, ne zaman cerrahi, cerrahide önemli teknik ayrıntılar ve ince ayar uygulamaları, cerrahi sonrası olası komplikasyonların yönetimi.

 • Anal fistül tedavisinde haritalandırma, cerrahide sfinkter koruyucu yöntemlerin öğrenilmesi, olası rekürrenslerin ve komplikasyonların önlenmesi.

 • Bu kursun sonunda, katılımcılar anal fissür ve fistül tedavisindeki kritik noktaları öğrenebilmeli, kişisel pratik uygulamalarını değiştirmeye, geliştirmeye katkıda bulunabilmelidirler.

 • Video teknik sunumlar ve deneysel platformlar üzerinde uygulamalı cerrahi.

08:00-08:10 Açılış, kurs tanıtımı - Sezai Leventoğlu, İsmail Cem Eray
08:10-08:20 Botoks uygulaması - Timuçin Erol
08:20-08:30 Anokutanöz, transanal flep uygulamaları - Mustafa Ateş
08:30-08:40 Lateral internal sfinkterotomi - Uğur Sungurtekin
08:40-08:50 Cerrahi stratejide haritalandırma - İlker Sücüllü
08:50-09:00 Fistulotomi +/- marsupializasyon, seton uygulamaları - Bülent Menteş
09:00-09:10 Transanal ilerletme flebi - İlknur Erenler Bayraktar
09:10-09:20 Video yardımlı fistül cerrahisi (VAAFT) - Ersin Öztürk
09:20-09:30 İntersfinkterik fistül traktı ligasyonu (LIFT) - Çiğdem Arslan
09:30-09:40 Lazer fistül trakt ablasyonu (LAFT) - Hedef Özgün
09:40-10:00 Kahve arası
10:00-12:00 Deneysel platform üzerinde pratik uygulamalar

Katılımcılar, eğitimcilerin nezaretinde istasyonlar halinde oluşturulmuş deneysel platformlar üzerinde uygulamalar gerçekleştirecektir.

08:00-12:00
KURS 8 - SİVAS SALONU
AÇIK KARIN VE YARA BAKIMI KURSU
Simultane çeviri yapılmayacaktır.
 Kurs Yöneticileri: M.Tahir Özer, Emin Lapsekili
 Eğiticiler: Murat Kendirci, M. Tahir Özer, Çiğdem Arslan, Emin Lapsekili
 Kursun amacı:

Açık Karın; çeşitli nedenlerle laparotomi yapılan ya da laparotomi sonrası kapatılamayan ya da kapatılması tercih edilmeyen hastalardaki klinik bir durumdur. En temel endikasyonu abdominal kompartman sendromu olmakla beraber abdominal sepsisli, multitravmalı veya ağır akut pankreatitli hastalardaki en uygun tedavi şekli olmuştur. Basınç artışıyla birlikte ortaya çıkacak ek problemler, sonuçları bakımından hasta için daha destrüktif olabilecektir. Bu durumdaki hastalarda batını kapatmaya çalışmak konusunda ısrar göstermeyen cerrahların hastalarının geri dönüşünün daha mümkün olduğunu cerrahi pratikte sıklıkla görebilmekteyiz. Cerrahi tecrübe denilen kavramın tam da 'kapatmak ya da kapatmamak' kararında ortaya çıkışını görmek bu tür olgularda olasıdır. Kursun amacı Cerrahların bu kararı vermesine bilgi ve tecrübe aktarımı yaparak katkı sağlamaktır.

 Öğrenim Hedefleri:
 • Kurs katılımcıları bu kursa katılarak; açık batın tedavisi endikasyonları, açık batınlı hasta yönetimi, açık batında geçici kapatma yöntemleri, komplikasyonları önleme ve tedavi etme yöntemleri, açık batına son verme endikasyonları, hakkında bilgi sahibi olacaktır.
 • Kurs sonunda yapılacak pratik eğitim ile de açık batında güncel geçici kapama yöntemleri ve pansuman tekniklerinin uygulamasını görüp deneyimleme imkanları olacaktır.
08:00-08:20 Açık karın endikasyonları - Murat Kendirci
08:20-08:40 Hasar kontrol cerrahisi – Emin Lapsekili
08:40-09:00 Abdominal kompartman sendromu – Çiğdem Arslan
09:00-09:10 Tartışma
09:10-09:40 Kahve molası
09:40-10:00 Geçici karın kapama teknikleri - Emin Lapsekili
10:00-10:20 Açık karında negatif basınçlı pansuman sistemleri - M. Tahir Özer
10:20-10:40 Enteroatmosferik fistül tedavisi – M.Tahir Özer
10:40-10:50 Tartışma
10:50-11:00 Pratik uygulama içim salonun hazırlanması
11:00-12:00 Pratik uygulama

 

 

#TKRCD2023

Sosyal medyada bizi takip edin!

 

 

Kongremiz, Ethical MedTech tarafından onaylanmıştır.

 

 

Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA.