17 MAYIS 2023, ÇARŞAMBA
07:00-07:55 İNTERAKTİF KAHVALTI OTURUMLARI
Klaus Matzel: Sakral nöromodülasyon: Kimler için?
Mehmet Füzün: Kolorektal kanserde periton metastazlarına yaklaşım
André D'Hoore: Ventral mesh rektopeksi: İpuçları ve püf noktalar
Richard Lawrance Whelan: Tanısal ve girişimsel kolonoskopi
Dursun Buğra: Cerrahide rol model ve mentor nasıl olunur?
David Zimmerman: Anal fistülde endorektal ilerletme flebi
07:00-07:55 ASİSTAN OKULU 1:   Sezai Leventoğlu, Fahrettin Acar
  SALON A SALON B
08:00-08:25 KONFERANS 1
Oturum Başkanı: Dursun Buğra
 

• Rektum kanserinde organ koruyucu tedavi
   Julio Garcia-Aguilar 

08:30-10:30 OTURUM 3: REKTUM KANSERİ
Oturum Başkanları: Feza Karakayalı, Cihangir Akyol
08:30-08:55 KONFERANS 2
Oturum Başkanı: Yılmaz Büyükuncu

• Lokal eksizyon sonrası beklenmeyen patoloji sonuçlarına yaklaşım
   Mustafa Öncel (15')

• Neoadjuvan tedavi sonrası değerlendirme yöntemleri ve cerrahinin zamanlaması
   Bülent Erkek (15')

• Rektum kanserinde total neoadjuvan tedavi ve neoadjuvan kemoradyoterapi
   Bülent Karabulut (15')

• Rektum kanserinde radyoterapi: Uzun/kısa? Kime ve nasıl?
   Ferah Yıldız (15')

• Büyümüş lateral lenf nodları tedavide neyi değiştiriyor?
   Selman Sökmen (15')

• Tartışma ve olgu sunumları

• Kompleks anal fistüller
   David Zimmerman 

  09:00-10:30 OTURUM 4: ANAL FİSTÜL
Oturum Başkanları: Uğur Sungurtekin, Ersin Öztürk

• Cerrahlar için radyolojik ve klinik sınıflama
   Bengi Gürses (15')

Sfinkter koruyucu teknikler:

• VAAFT, LAFT
   İlker Sücüllü (15')

• LIFT, FLEP
   Keşşaf Aşlar (15')

Sfinkter kesici teknikler:

• Fistülotomi ve FIPS
   Tahsin Çolak (15')

• Seton: Kime ve nasıl?
   Ercan Gedik (15')

• Tartışma

10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:25 KONFERANS 3
Oturum Başkanı: Cem Terzi
KONFERANS 4
Oturum Başkanı: Türker Bulut

• APR ve pelvik ekzenterasyon
   Peter Sagar 

• Fekal inkontinans
   Klaus Matzel 

11:30-11:55 BAŞKANIN HİTABI
Oturum Başkanı: Abdullah Zorluoğlu
Konuşmacı: Ayhan Kuzu
12:00-13:00 UYDU SEMPOZYUMU 1  Öğle Yemeği
13:00-14:00 Öğle Yemeği UYDU SEMPOZYUMU 2 
14:00-14:25 KONFERANS 5
Oturum Başkanı: Adil Baykan
14:00-15:30 OTURUM 5: KOLONOSKOPİ VE KOLOREKTAL POLİPLER
Oturum Başkanları: Sümer Yamaner, İlker Özgür
 

• Poş cerrahisi: Yenilikler, komplikasyonlar ve tedavi yaklaşımları
   Feza Remzi 

• Poliplerin endoskopik değerlendirilmesi ve polipektomi teknikleri
   Tahsin Dalgıç (15')

• Malign polip yönetimi
   Mehmet Ali Koç (15')

• EMR/ESD
   Fevzi Cengiz (15')

• Darlık ve kanamada endoskopik uygulamalar
   Abdülsamet Bozkurt (15')

• Tartışma ve olgu sunumları

14:30-16:00 OTURUM 6: İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Feza Remzi, İsmail Hamzaoğlu
 

• İleokolik Crohn hastalığında multidisipliner tedavi ve cerrahinin zamanlaması
   Ahmet Rencüzoğulları (15')

• Crohn hastalığında cerrahi: Mezenterin önemi
   Erman Aytaç (15')

• İBH'da displazi ve kansere yaklaşım
   Metin Keskin (15')

• İBH'da medikal tedavi: Yenilikler ve cerrahi üzerine etkisi
  Filiz Akyüz (15')

• İBH'da minimal invaziv cerrahi
  Antonino Spinelli (15')

• Tartışma

 
 
  15:30-16:30 VİDEO OTURUM 1: İNNOVASYON (İNGİLİZCE OTURUM)
Oturum Başkanları: Bilgi Baca, Eduardo Londono Schimmer
 

• Robotik endoluminal cerrahi
   Sam Atallah (12')

• Artikule el aletleri ile laparoskopik aşağı anterior rezeksiyon
   Gurbankhan Muslomov (12')

• Laparoendoskopik kombine cerrahiler: FLEX, CELS
   Richard Lawrance Whelan (12')

• Doğal yollardan spesmen çıkarılması (NOSE)
   Joseph Nunoo-Mensah (12')

• Tartışma

   
16:00-16:25 KONFERANS 6
Oturum Başkanı: Erdoğan Sözüer
 

• Rektum kanseri cerrahisinde anastomoz kaçaklarının önlenmesi ve tedavisi
   Roel Hompes

16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 OTURUM 7: DİVERTİKÜLER HASTALIK
Oturum Başkanları: Bülent Erkek, Erman Aytaç
OTURUM 8: KARIN DUVARI
Oturum Başkanları: Sadettin Çetiner, Aras Emre Canda
 

• Bilgilerimizi güncelleyelim: Medikal tedaviler, diyet önerileri ve atak nüksünü önleme
   Yusuf Sevim (15')

• Hastalığın şiddeti ve klinik korelasyon: Görüntüleme, sınıflandırmalar ve ayırıcı tanı
   Volkan Tümay (15')

• Elektif cerrahi için endikasyonlar, hazırlık ve komplikasyonlardan korunma
   İsmail Cem Eray (15')

• Akut divertikülit için cerrahi: En iyi cerrahi yaklaşım, nasıl, ne zaman?
   Dieter Hahnloser (15')

• Tartışma ve olgu sunumları

• Açtık nasıl kapatmalıyız? Ventral herniyi önleme yöntemleri
   İsmail Alper Tarım (15')

• Kolorektal cerrahide meş yönetimi: Meş seçimi, akan meşler ve sinüsler
   Melih Paksoy (15')

• Açık karın: Endikasyonlar ve yöntemler
   Murat Kendirci (15')

• Open abdomen sonrası geç dönem karın duvarı rekonstrüksiyonu: Meşli, meşsiz
   Tahir Özer (15')

• Parastomal herni: Nasıl önlenir? Nasıl tedavi edilir?
   Neil Smart (15')

• Tartışma

 

 

#TKRCD2023

Sosyal medyada bizi takip edin!

 

 

Kongremiz, Ethical MedTech tarafından onaylanmıştır.

 

 

Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA.