17 MAYIS 2023, ÇARŞAMBA
07:00-08:00 İNTERAKTİF KAHVALTI OTURUMLARI 1-4
ASİSTAN OKULU 1
  SALON A SALON B
08:00-08:30 KONFERANS 1  
Rektum kanserinde organ koruyucu tedavi - Julio Garcia-Aguilar
08:30-10:30 OTURUM 3: REKTUM KANSERİ KONFERANS 2
- Lokal eksizyon sonrası beklenmedik patoloji sonuçlarına yaklaşım
- Neoadjuvan tedavi sonrası değerlendirme yöntemleri ve cerrahinin zamanlaması
- Rektum kanserinde total neadjuvan tedavi-Neoadjuvan kemoradyoterapi
- Rektum kanserinde radyoterapi: Kısa mı? Uzun mu? Kime?
- Büyümüş lateral lenf nodları tedavide neleri değiştiriyor?
- Tartışma ve olgu sunumları
Kompleks anal fistüller - David Zimmerman
  OTURUM 4: ANAL FİSTÜL
- Cerrahlar için radyolojik ve klinik sınıflama
Sfinkter koruyucu teknikler:
- VAAFT, LAFT
- LIFT, FLEP
Sfinkter kesici teknikler:
- FIPS, FİSTULOTOMİ (Tek / Aşamalı)
- Seton: Kime ve nasıl?
- Tartışma
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:30 KONFERANS 3 KONFERANS 4
APR ve pelvik ekzenterasyon - Peter Sagar Fekal inkontinans - Klaus Matzel
11:30-12:00 BAŞKANIN HİTABI - Ayhan Kuzu
12:00-13:00 UYDU SEMPOZYUMU 1 ÖĞLE ARASI
13:00-14:00 ÖĞLE ARASI UYDU SEMPOZYUMU 2
14:00-14:30 KONFERANS 5 14:00-15:30 OTURUM 5: KOLONOSKOPİ VE KOLOREKTAL POLİPLER
Poş cerrahisi: Yenilikler, komplikasyonlar ve tedavi yaklaşımları - Feza Remzi

- Poliplerin endoskopik değerlendirilmesi ve polipektomi teknikleri
- Malign polip yönetimi
- EMR/ESD
- Darlık ve kanamada endoskopik uygulamalar
- Tartışma ve olgu sunumları

14:30-16:00 OTURUM 6: İBH
- İleokolonik Crohn hastalığında multidisipliner tedavi ve cerrahi zamanlaması
- Crohn hastalığında cerrahi: Mezenterin önemi
- İBH'da displazi ve kansere yaklaşım
- İBH'da medikal tedavi ve cerrahi üzerine etkisi
- İBH'da MIS - Antonino Spinelli
- Tartışma
15:30-16:30 VİDEO OTURUM 1: İNNOVASYON
- Endoluminal robotik cerrahi
- TaTME
- Transanal endoskopik cerrahi: TEM ve TAMIS
- NOTES ve NOSE
- Laparoendoskopik kombine cerrahiler: FLEX, CELS
- Tartışma
16:00-16:30 KONFERANS 6
  Covid-19 and the global impact on colorectal practice and surgery - Joseph Nunoo-Mensah

 

 

16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 OTURUM 7: DİVERTİKÜLER HASTALIK OTURUM 8: KARIN DUVARI
  - Bilgilerimizi güncelleyelim: Medikal tedavi yöntemleri, diyet önerileri ve atak nüksünü önleme
- Hastalığın şiddeti ve klinik korelasyon: Görüntüleme, sınıflandırmalar ve ayırıcı tanı
- Elektif Cerrahi için endikasyonlar, hazırlık, komplikasyonlardan korunma - Dieter Hahnloser
- Akut divertikülit için acil cerrahi: En iyi cerrahi yaklaşım, nasıl, ne zaman?
- Tartışma ve olgu sunumları
- Açtık nasıl kapatmalıyız? Ventral herniyi önleme yöntemleri
- Kolorektal cerrahide meş yönetimi: Meş seçimi, akan meşler, sinüsler
- Açık karın: Endikasyonlar ve yöntemler
- Açık karın kapama teknikleri: Meşli, meşsiz
- Parastomal herni: Nasıl önlenir? Nasıl tedavi edilir? - Neil Smart
- Tartışma

 

#TKRCD2023

Sosyal medyada bizi takip edin!

 

Telif Hakkı © 2022 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA.