18 MAYIS 2023, PERŞEMBE
07:00-08:00 İNTERAKTİF KAHVALTI OTURUMLARI 5-8
ASİSTAN OKULU 2
  SALON A SALON B
08:00-08:30 SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER 1 SEÇİLMİŞ VİDEO BİLDİRİLER 1
08:30-09:00 KONFERANS 7 OTURUM 9: KOLON KANSERİ
ODS'de tedavi algoritmaları - André D'Hoore Kolon kanseri tedavisinde yeni ne var?
- Cerrah gözüyle
- Onkolog gözüyle
- Komplet mezokolik eksizyon: Kolon kanserinde standart cerrahi yaklaşım olabildi mi?
- Ameliyatta ya da patolojide appendiksde tümör var: Ne yapalım?
- Rektosigmoid, transvers ve fleksura yerleşimli tümörler: Tedavide uzlaşıldı mı?
- Tartışma ve olgu sunumları
09:00-10:30 OTURUM 10: PELVİK TABAN HASTALIKLARI
  - ODS hatalıklarının ayrıcı tanısını nasıl yaparım?
- LVMR ve diğer rektopeksi yöntemleri: Kimler için, beklentiler karşılandı mı?
- Multikompartman prolapsus: Hangi sırayla, nasıl, kim yapacak?
- Pelvik rehabilitasyon: Kimler için, nasıl?
- Tartışma ve olgu sunumları
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 OTURUM 11: STOMA OTURUM 12: KANSER BİYOLOJİSİ
  - İdeal stoma: Yeri ve tipi, ne zaman açalım?
- İleostomiyi ne zaman ve nasıl kapatalım?
- Hartmanı ne zaman nasıl kapatalım?
- Stoma komplikasyonları ve yönetimi
- Tartışma
- Kolorektal kanserde likit biyopsi taramadan tedaviye yeni bir umut mu?
- İdeal patoloji raporu nasıl olmalı? Prognostik faktörler
- Hedef hala 12 lenf nodu çıkartmak mı? Negatif lenf nodlarının prognostik önemi nedir?
- Cerrahlar için MSI'nin anlamı ve önemi - Gabriela Möslein
- Tartışma
12:00-13:00 UYDU SEMPOZYUM 3 ÖĞLE ARASI
13:00-14:00 ÖĞLE ARASI UYDU SEMPOZYUM 4
14:00-15:30 OTURUM 13: METASTATİK KOLOREKTAL KANSERE YAKLAŞIM OTURUM 14: KOLOREKTAL ACİLLER
  - Rezektabl senkron karaciğer metastazlarına yaklaşım
Unrezektabl Metastatik hastalıkta multidisipliner tedavi yönetimleri:
. Onkolog
. Cerrah
. Girişimsel radyolog
- Periton metastazlarına güncel tedavi yaklaşımları
- Tartışma
- Fournier
- Kolorektal travma-yabancı cisim
- Obstetrik yaralanmalara yaklaşım - Antonino Spinelli
- Tıkayıcı kolorektal tümörlere yaklaşım: Stent mi? Cerrahi mi? Hangi cerrahi?
- Fekal perinonit: Hartman yöntemi, anastomoz, müköz fistül ve diversiyon
- Tartışma
15:30-16:30 VİDEO OTURUM 2: PELVİK TABAN VE PROKTOLOJİ YUVARLAK MASA 1
  - Ventral mesh rektopeksi: Teknik incelikler - André D'Hoore
- RVF: Flep yöntemleri
- Rektosel: Perineal onarımlar
- Sfinkteroplasti teknikleri
- Altemeier ve Delorme: Nasıl yapıyorum? Hala yeri var mı?
- Tartışma
Kolorektal cerrahide ERAS protokollerini uygulayabilir miyiz? - Neil Smart
16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 YUVARLAK MASA 2: KOLOREKTAL CERRAHİDE EĞİTİM, YAN DAL, KOLONOSKOPİ, TARAMA, TEDAVİ VE SONUÇLAR: ÜLKELER TARTIŞIYOR OTURUM 15: KOLOREKTAL CERRAHİDE NÜTRİSYON
  - Tarama, tedavi yöntemleri ve sonuçlar üzerine etkisi
- Kolorektal cerrahi yan dal olmalı!
- Kolorektal cerrahi yan dal eğitimi veren bir kurum nasıl olmalı?
- Ölçme ve değerlendirmede standartizasyon ve kalite
- Türkiye'de yasal mevzuat (TUK temsilcisi)
- Tartışma
- Kolorektal cerrahide mikrobiyota ve nütrisyonun önemi
- Beslenmede temel ilkeler: Hasta değerlendirme ve ürün seçimi
- Kolorektal kanserde ameliyat öncesi ve sonrası beslenme nasıl olmalı?
- Özel durumlarda beslenme (İBH, enteroatmosferik fistül, kısa bağırsak...)
- Tartışma
- Olgularla tartışalım
18:30-20:00 TKRCD YETERLİK GENEL KURULU

 

#TKRCD2023

Sosyal medyada bizi takip edin!

 

Telif Hakkı © 2022 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA.