18 MAYIS 2023, PERŞEMBE
07:00-07:55 İNTERAKTİF KAHVALTI OTURUMLARI
Ayhan Kuzu: TME: Teknik
Julio Garcia-Aguilar: Rektum kanserinde “İzle ve Gör” tedavi yaklaşımı
Feza Remzi: İnflamatuar bağırsak hastalığında ileal poş-vajinal fistüller ve perianal fistüllerin tedavisi
Cem Terzi: Lokal ileri rektum kanserinde tedavi
Bengi Gürses: Cerrahlar için pelvik MRI
Eduardo Londono Schimmer: Apendiks tümörleri
07:00-07:55 ASİSTAN OKULU 2:  Sezai Leventoğlu, Fahrettin Acar
  SALON A SALON B
08:00-08:25 SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER 1
Oturum Başkanları:
İskender Sayek, Dursun Buğra, Fahrettin Acar, Neriman Şengül, Çiğdem Arslan
SEÇİLMİŞ VİDEO BİLDİRİLER 1
Oturum Başkanları:
Tarık Akçal, Ethem Geçim, Ali Uzunköy, Ayça Gültekin, Wafi Attaallah
 
08:30-08:55 KONFERANS 7
Oturum Başkanı: Neriman Şengül
08:30-10:30 OTURUM 9: KOLON KANSERİ
Oturum Başkanı: Mustafa Öncel, İlknur Bayraktar

• ODS'de tedavi algoritmaları
    André D'Hoore

Kolon kanseri tedavisinde yeni ne var?

• Cerrah gözüyle
   Tayfun Yoldaş (15')

• Onkolog gözüyle
   Sualp Tansan (15')

• Komplet mezokolik eksizyon: Kolon kanserinde standart cerrahi yaklaşım olabildi mi?
   April Camilla Roslani (15')

• Ameliyat sırasında ya da patolojide insidental appendiks tümörü var: Ne yapalım?
   Cihangir Akyol (15')

• Rektosigmoid, transvers ve fleksura yerleşimli tümörler: Tedavide uzlaşıldı mı?
   Fahrettin Acar (15')

• Tartışma ve olgu sunumları

09:00-10:30 OTURUM 10: PELVİK TABAN HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Türker Bulut, Çiğdem Arslan
 

• ODS hastalıklarının ayrıcı tanısını nasıl yaparım?
   Necdet Fatih Yaşar (15')

• LVMR ve diğer rektopeksi yöntemleri: Kimler için? Beklentileri karşıladı mı?
   Sezai Leventoğlu (15')

• Multikompartman prolapsus: Hangi sırayla, kim, nasıl yapacak?
   Ayça Gültekin (15')

• Pelvik rehabilitasyon
   Wafi Attaallah (15')

• Tartışma ve olgu sunumları

10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 OTURUM 11: STOMA
Oturum Başkanları: Erhan Akgün, Bahri Çakabay
OTURUM 12: KANSER BİYOLOJİSİ (İNGİLİZCE OTURUM)
Oturum Başkanları: Ethem Geçim, Bülent Karabulut
 

• İdeal stoma: Yeri, tipi, ne zaman açalım?
   Ömer Topçu (12')

• İleostomiyi ne zaman ve nasıl kapatalım?
   Volkan Özben (12')

• Hartmann’s kolostomiyi ne zaman nasıl kapatalım?
   Fevzi Celayir (12')

• Stoma komplikasyonları ve yönetimi
   Abdülcabbar Kartal (12')

• Tartışma

• Kolorektal kanserde likit biyopsi taramadan tedaviye yeni bir umut mu?
   Sualp Tansan (12')

• İdeal patoloji raporunda neler olmalı? Hangi prognostik faktörler belirtilmeli?
   Işınsu Kuzu (12')

• Hedef hala 12 lenf nodu çıkartmak mı? Negatif lenf nodlarının prognostik önemi
   Wim Ceelen (12')

• Cerrahlar için MSI'nin anlamı ve önemi
   Gabriela Möslein (12')

• Tartışma

12:00-13:00 UYDU SEMPOZYUMU 3 Öğle Yemeği
13:00-14:00 Öğle Yemeği UYDU SEMPOZYUMU 4
14:00-15:30 OTURUM 13: METASTATİK KOLOREKTAL KANSERE YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Mehmet Füzün, Ali Ekrem Ünal
OTURUM 14: KOLOREKTAL ACİLLER
Oturum Başkanları: Eray Kara, İlyas Başkonuş
 

• Rezektabl karaciğer metastazlarına yaklaşım
   Ender Dulundu (15')

Unrezektabl metastatik hastalıkta multidisipliner tedavi yönetimleri:

   - Onkolog
   Bülent Karabulut (15')

   -Cerrah
   Emre Balık (15')

   -Girişimsel radyolog
   Fatih Boyvat (15')

   -Periton metastazlarında güncel tedavi
   Wim Ceelen (15')

• Tartışma

• Fournier gangreni
   Tuncay Yılmazlar (15')

• Kolorektal travma-yabancı cisim
   Cihad Tatar (15')

• Obstetrik yaralanmalara yaklaşım
   İlknur Bayraktar (15')

• Tıkayıcı kolorektal tümörlere yaklaşım: Stent mi? Cerrahi mi? Hangi cerrahi?
   Hasan Bektaş (15')

• Fekal perinonit: Hartmann yöntemi, anastomoz, müköz fistül ve diversiyon
   Emre Sivrikoz (15')

• Tartışma

15:30-16:30 VİDEO OTURUM 2: PELVİK TABAN VE PROKTOLOJİ
Oturum Başkanları: Levhi Akın, Ayça Gültekin
YUVARLAK MASA 1: KOLOREKTAL CERRAHİDE ERAS PROTOKOLLERİNİ UYGULAYABİLİR MİYİZ?
Oturum Başkanları: Ahmet Serdar Karaca, Cihangir Akyol
 

• Ventral mesh rektopeksi: Teknik incelikler
   André D'Hoore (10')

• Rektovajinal fistül: Flep yöntemleri
   Bülent Menteş (10')

• Rektosel: Perineal onarımlar
   Sezai Leventoğlu (10')

• Sfinkteroplasti teknikleri
   İlker Sücüllü (10')

• Altemeier ve Delorme: Nasıl yapıyorum? Hala yeri var mı?
   Özgen Işık (10')

• Tartışma

Tartışmacılar:
Neil Smart
Eloy Espin Basany
Timuçin Erol
İsmail Cem Eray
Ömer Faruk Özkan
16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 YUVARLAK MASA 2: KOLOREKTAL CERRAHİDE EĞİTİM, YAN DAL, KOLONOSKOPİ, TARAMA, TEDAVİ VE SONUÇLAR - ÜLKELER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Cem Terzi, Erman Aytaç
OTURUM 15: KOLOREKTRAL CERRAHİDE NÜTRİSYON
Oturum Başkanları: Selman Sökmen, Berke Manoğlu
 

• Tarama, tedavi yöntemleri ve sonuçlar üzerine etkisi

• Kolorektal cerrahi yan dal olmalı!

• Kolorektal cerrahi yan dal eğitimi veren bir kurum nasıl olmalı?

• Ölçme/değerlendirme ve kalite standardizasyonu

• Türkiye'de yasal mevzuat (TUK temsilcisi)
 

Tartışmacılar:
Wim Ceelen, April Camillia Roslani, Neil Smart, Joseph Nunoo-Mensah, Eloy Espin Basany, Kenan Yusifzade, Mohammad Reza Keramati, Julio Garcia-Aguilar, İskender Sayek, Dursun Buğra, Ahmet Serdar Karaca, Filiz Akyüz

• Kolorektal cerrahide mikrobiyota ve nütrisyonun önemi
   Erdinç Çetinkaya (15')

• Beslenmede temel ilkeler: Hasta değerlendirme ve ürün seçimi
   Hüseyin Onur Aydın (15')

• Kolorektal kanserde ameliyat öncesi ve sonrası beslenme nasıl olmalı?
   Cem Kaan Parsak (15')

• Özel durumlarda beslenme (İBH, enteroatmosferik fistül, kısa bağırsak)
   Tahsin Çolak (15')

• Tartışma ve olgu sunumları

18:30-20:00 TKRCD YETERLİK GENEL KURULU

 

 

#TKRCD2023

Sosyal medyada bizi takip edin!

 

 

Kongremiz, Ethical MedTech tarafından onaylanmıştır.

 

 

Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA.