18 MAYIS 2023, PERŞEMBE
07:00-07:55 İSTANBUL 2 SALONU
İNTERAKTİF KAHVALTI OTURUMLARI
Ayhan Kuzu: TME: Cerrahi anatomik planlar-teknik-kolorektal anastomozlar
Julio Garcia-Aguilar: Rektum kanserinde “İzle ve Gör” tedavi yaklaşımı
Feza Remzi: İnflamatuar bağırsak hastalığında ileal poş-vajinal fistüller ve perianal fistüllerin tedavisi
Peter Sagar: Rektum kanserinin lokal nüksünde cerrahi yaklaşım
André D'Hoore: Ventral mesh rektopeksi: İpuçları ve püf noktalar
Bengi Gürses: Cerrahlar için pelvik MRI
07:00-07:55 ANTALYA 1 SALONU
ASİSTAN OKULU 2

Yöneticiler: Sezai Leventoğlu, Fahrettin Acar
07:00-07:40
• Komplike Apandisitde yönetim?
   Ersin Öztürk
07:40-07:55
 Soru-Cevap
  MAKSİM SALONU İSTANBUL 3 SALONU
08:00-08:25
SS-001 Minimal İnvaziv Sağ Kolon Cerrahisinde Yapay Zeka: Derin Öğrenme Kullanılarak İleokolik Pedikülün Tanınması
Berke Şengün, Ziya Ata Yazıcı, Cemil Burak Kulle, Adem Bayraktar, İlker Özgür, Hazım Kemal Ekenel, Metin Keskin

SS-002 Barsak temizliği yetersiz olan hastalarda aynı gün ve randevu verilerek yapılan ikinci kolonoskopilerin randomize kontrollü karşılaştırılması
Uğur Özsoy, Murat Yıldırım, Emin Daldal, Bülent Koca, Ali İhsan Sağlam, Sinan Cem Gül, Salih Yılmaz, Namık Özkan, İsmail Okan

SS-003 Prognostic value of the lymph node ratio (LNR) in resectable rectal cancer – International, multicenter validation study (BARO-1 trial)
Radoslaw Pach, Andrzej Rutkowski, Wojciech Zegarski, Ciprian Duta, Zbigniew Lorenc, Wojciech Polkowski, Dorian Andrade, Michal Tenderenda, Piotr Spychalski, Aneta Obcowska Hamerska, Piotr Richter, Antoni Szczepanik

SV-001 Robotic TME with en bloc hysterectomy & bilateral salpingo-oophorectomy for locally advanced rectal cancer
Mohammed Yousif, Ammar Aleter, Mahwish Khawar, Ayman Ahmed, Noof Al Naimi, Mohammed Abunada, Amjad Parvaiz

SV-002 Dikenli dikiş materyaline bağlı intestinal obstruksiyon
Bülent Gürbüz, Serkan Zenger, Uğur Can, Erman Sobutay, Dursun Buğra

SV-003 Modified laparoscopic anterior resection aimed to improve the safety of colorectal anastomosis
Zaman Zaur Mamedli, Sergey Gordeyev
 
08:30-08:55 KONFERANS 7
Oturum Başkanı: Neriman Şengül
08:30-10:30 OTURUM 9: KOLON KANSERİ
Oturum Başkanı: Mustafa Öncel, İlknur  Erenler Bayraktar

• Obstrüktif defekasyon sendromunda tedavi algoritmaları
    André D'Hoore

Kolon kanseri tedavisinde yeni ne var?

• Cerrah gözüyle
   Tayfun Yoldaş (15')

• Onkolog gözüyle
   Süalp Tansan (15')

• Komplet mezokolik eksizyon: Kolon kanserinde standart cerrahi yaklaşım olabildi mi?
   April Camilla Roslani (15')

• Ameliyat sırasında ya da patolojide insidental appendiks tümörü var: Ne yapalım?
   Cihangir Akyol (15')

• Rektosigmoid, transvers ve fleksura yerleşimli tümörler: Tedavide uzlaşıldı mı?
   Fahrettin Acar (15')

• Tartışma ve olgu sunumları

09:00-10:30 OTURUM 10: PELVİK TABAN HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Türker Bulut, Çiğdem Arslan
 

• ODS hastalıklarının ayrıcı tanısını nasıl yaparım?
   Necdet Fatih Yaşar (15')

• LVMR ve diğer rektopeksi yöntemleri: Kimler için? Beklentileri karşıladı mı?
   Sezai Leventoğlu (15')

• Multikompartman prolapsus: Hangi sırayla, kim, nasıl yapacak?
   Ayça Gültekin (15')

• Pelvik rehabilitasyon
   Wafi Attaallah (15')

• Tartışma ve olgu sunumları

10:30-11:00 Kahve Arası
Coffee Talk: Kolorektal cerrahide karın duvarı güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması - Yaşar Özdenkaya
11:00-12:00 OTURUM 11: STOMA
Oturum Başkanları: Erhan Akgün, Bahri Çakabay
OTURUM 12: KANSER BİYOLOJİSİ (İNGİLİZCE OTURUM)
Oturum Başkanları: Ethem Geçim, Bülent Karabulut
 

• İdeal stoma: Yeri, tipi, ne zaman açalım?
   Ömer Topçu (12')

• İleostomiyi ne zaman ve nasıl kapatalım?
   Volkan Özben (12')

• Hartmann’s kolostomiyi ne zaman nasıl kapatalım?
   Fevzi Celayir (12')

• Stoma komplikasyonları ve yönetimi
   Abdülcabbar Kartal (12')

• Tartışma

• Kolorektal kanserde likit biyopsi taramadan tedaviye yeni bir umut mu?
   Süalp Tansan (12')

• İdeal patoloji raporunda neler olmalı? Hangi prognostik faktörler belirtilmeli?
   Işınsu Kuzu (12')

• Hedef hala 12 lenf nodu çıkartmak mı? Negatif lenf nodlarının prognostik önemi
   Wim Ceelen (12')

• Cerrahlar için MSI'nin anlamı ve önemi
   Gabriela Möslein (12')

• Tartışma

12:00-13:00 UYDU SEMPOZYUMU 2:
Oturum Başkanı: İsmail Hamzaoğlu
Öğle Yemeği
  • Robotik cerrahide ileri enstrümanlar advanced  görüntüleme                operasyon örnekleri
  Bilgi Baca
13:00-14:00 Öğle Yemeği UYDU SEMPOZYUMU 3:
Oturum Başkanı: Cem Terzi

• Hemoroidal hastalıkta daha iyi tedavi mümkün mü?
   İlker Sücüllü, Çiğdem Arslan

12:30-14:00 BİLDİRİ OTURUMLARI
V-020 Minimally invasive initial retrocolic endoscopic tunnel approach for complete mesocolic excision for right colon cancer
Mustafa Can Çağ, Mehmet Ali Koç, Cihangir Akyol

V-023 Surgical steps to safely perform the tube ileostomy procedure
Muhammed İkbal Akın, Tayfun Akmercan, Alisina Bulut, Vafi Atalay

V-024 Manual robotic colorectal anastomosis
Zaman Zaur Mamedli, Sergey Gordeyev

V-025 Laparoscopic total mesocolic excision (TME) in right sided colon cancers: Video-guided vascular anatomy and surgical technique
Ertuğrul Şahin

V-026 Reduced-port laparoscopic right hemicolectomy with D3 lymph node dissection and transvaginal specimen extraction (NOSES VIIIA)
Sergey K Efetov, Polina D Panova, Yu Cao, Maxim V Volgin

V-027 Perineal Phase of Intersphincteric Resection For Distal Rectal Cancer. How I do?
Ömer Faruk İnanç, Wafi Attaallah
 

S-083 Pilonidal sinus:Excision;primary closure—marsupialization--flap application,which is better?
Yüksel Doğan, Adnan Mesut Dede, Muzaffer Çapar, Hayri Kocabaş

S-084 Pilonidal sinus: is histological examination really necessary?
Yüksel Doğan, Adnan Mesut Dede, Muzaffer Çapar, Hayri Kocabaş

S-085 Unraveling the Enigma of Anal Cryptitis (Symptoms and Resolution Post Cryptotomy)
Hadiel Kaiyasah, Mariam Sandal, Amal Hantoush, Labib Al Ozaibi

S-086 Minimally invasive pilonidal sinus treatment; EPSIT vs PEBAI method
Barış Gülcü, Gözde Doğan, Ersin Öztürk

S-087 Short-Term And 3-Year Results of Diode Laser Therapy in Pilonidal Sinus Disease and The Effect of Endoscopic Camera Use on Outcomes
Ismail Ahmet Bilgin, Inci Şahin, Nur Ramoğlu, Onur Saylık, Ahmet Anıl Sahar, Afag Aghayeva, Bilgi Baca, Ismail Hamzaoğlu, Tayfun Karahasanoğlu

S-088 Comparison of laser and Milligan-Morgan hemorrhoidectomy techniques in the treatment of hemorrhoidal disease
Cemil Adaş, Uğur Kesici, Mahmut Salih Genç, Merve Karadağ, Mehmet Güray Duman, Sümeyra Emine Bölük

S-089 Pit-picking with laser therapy versus pit-picking alone in pilonidal disease: Retrospective mid-term results
Eyüp Deniz, Yaşar Özdenkaya, Naciye Çiğdem Arslan

S-090 Comparison of doppler guided haemorrhoidal arter ligation and stapled haemorrhoidopexy in management of grade III haemorrhoidal disease: a retrospective study
Barış Gülcü, Gözde Doğan, Ersin Öztürk

S-091 Comparison of Lactulose and Psyllium Husk in the treatment of constipation in patients with hemorrhoids
Ahmet Cem Esmer, Sami Benli, Deniz Tazeoğlu

S-092 Kolonoskopi İşleminde Meydana Gelen Perforasyonların Ameliyatsız Olarak Takibi
Emre Ballı, Fatih Gürsoy
 

S-093 Kolonoskopik perforasyonlar: 16.385 hastanın gözden geçirilmesi
Asım Kocabay, Murat Yıldırım, Bülent Koca, Ali İhsan Sağlam, Salih Yılmaz, Namık Özkan

S-094 Serum Lipitleri ile Kolorektal Polip Oluşumu Arasındaki İlişki
Mahmut Kaan Demircioğlu, Yiğit Düzköylü, Hüseyin Kılavuz, Soykan Arıkan, Serkan Sarı

S-095 ESD Sonrası Kolonun Diğer Tarafı:“Ayın Karanlık Yüzü”
Ediz Altınlı, Ersan Eroğlu

S-096 Kolonoskopi uygulama tarzının operatör ergonomisi ve işlem kalitesi ile ilişkisi: Prospektif gözlemsel çalışma
Evren Besler, Mustafa Fevzi Celayir, Emre Teke, Cebrail Akyüz, Süleyman Toker

S-097 1 yıllık kolonoskopi sonuçlarımız
Habip Sarı

S-098 Neoplastik ve Nonneoplastik Kolorektal Poliplerin Helikobakter Pilori ile İlişkisi
Sabahattin Destek, Zeynep Balkan, Didem Ertorul, Enver Kunduz, Kamuran Cumhur Değer, Metin Başaranoğlu, Ali Tüzün İnce, Hakan Şentürk

S-099 Cerrahi Endoskopi Ünitemizdeki Kolonoskopik Polipektomi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi
Hüseyin Taş, Hatice Kübra Yılmaz, Furkan Karahan

S-100 Yüksek Dereceli Displazili Poliplerin Cerrahi Sınır Sorunları
Orhan Üreyen, Erkan Oymacı, Asuman Argon, Merve Hamzaçelebioğlu, Emrehan İnci, Enver İlhan

S-101 Cerrahi Endoskopi Ünitemizdeki Kolonosopik Polipektomi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi
Özkan Atalay, Serdar İpek, Abidin Tüzün, Bahri Çakabay
 

SB-102 Miles cerrahisinde aseptik şartların sağlanması ve sürdürülebilmesi
Cansu Bayram, Buket Gümüş, Kezban Atilla, Sevcan Evmez

SB-103 Elektif Kolorektal Cerrahide İntratekal Morfin Uygulamasının Post Operatif Analjeziye Etkisi
Alev Atalay, Bekir Çetin, Osman Bozbıyık, Tayfun Yoldaş, Cemil Çalışkan, Erhan Zekeriya Akgün, Mustafa Ali Korkut

SB-104 Kolorektal cerrahi sonrası gelişen postoperatif ileusa epidural anestezi etkisinin incelenmesi: Erken dönem sonuçlarımız: Prospektif randomize çalışma
Pınar Yazıcı, Esin Kabul Gürbulak, Ceylan Yanar, Surhan Çınar

SB-105 Kolorektal kanser nedeni ile opere edilen hastaların pre- operatif bağırsak hazırlık modellerinin karşılaştırılması
Bahadır Kartal, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Cemal Seyhun, Ertuğrul Gazi Alkurt

SB-106 Kolorektal Kanser Cerrahisinde Cerrahi Alan Enfeksiyonuna Etkili Risk Faktörleri: Ulusal Çok Merkezli Verinin Analizi
Özgen Işık, Barış Gülcü, Murat Şen, Türk Kolon Rektum Cerrahi Derneği Kolorektal Kanser Veritabanı Çalışma Grubu

SB-107 Kolorektal cerrahide ERAS uygulamaları konusunda bilgi kaynağı olarak Youtube™
Mehmet Kubat, Gökselin Peker, Serkan Şengül, Yılmaz Güler, Serkan Bozkurt, Zülfükar Karabulut

SB-108 İleostomi Kapatılan Hastalardaki ERAS Protokolü Klinik Deneyimimiz
Emre Furkan Kırkan, Osman Sinan Özsezen, Ali Kılıç, Mehmet Erman Bacaksız, Mustafa Çelik

SB-109 Rektum kanserinde ASA Skorunun Preoperatif Anemi ile ilişkisi
Mehmet Mustafa Altıntaş, Mehmet Karahan, Fırat Mülküt

SB-110 Distal Rektum Kanserli Hastalarda Koloanal Anastomoz Sonrası Gelişen İnkontinansın Tedavisinde Platelet Rich Plasma (PRP) Kullanımının Etkinliği: Prospektif, Kohort, Faz 2 Çalışma
Mustafa Haksal, Mustafa Salih Akın, Emre Karagöz, Mehmet Koçak, Esin Korkut, Mustafa Öncel

SB-111 Akut apandisitli hastalarda hematüri-pyüri laboratuvar bulgusu
Mehmet Alperen Avcı, Can Akgün, Mustafa Safa Uyanık
 

S-112 Tıkayıcı Kolon Tümörü ve Sigmoid Volvulus Olgularında Güvenli Bir Anastomoz Tekniği: “J Şeklinde Anastomoz”
Abdullah Kut, Duriye Ebiloğlu, İrem Karataş, Tarık Recep Kantarcı, Mehmet Burak İlhan

S-113 Tıkayıcı Sağ Kolon Tümörü Ön Tanılı Olguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Retrospektif Çalışma
Leman Damla Ercan, Nesibe Emine Aktı, Yağmur Yıldız, Ali Fuat Kaan Gök, Mehmet İlhan, Hakan Teoman Yanar, Mustafa Kayıhan Günay, Cemalettin Ertekin

S-114 Acil ve elektif şartlarda cerrahi girişim yapılan sol kolon kanserlerinin karşılaştırılması
Fırat Yetiş, Feyza Kaya, İklil Eryılmaz, Eren Ozan Yıldız, Emir Mehmet Yünlüel, Kutay İşcen, Onur Alptekin Güney, Suat Can Ulukent

S-115 Tıkayıcı kolon tümörlerinde cerrahi tekniğin kemoterapi başlangıcı süresine etkisi: TKRCD-Istanbul Kolorektal Cerrahi Çalışma Grubu Çok Merkezli Çalışmasının ilk sonuçları
Osman Civil, Tkrcd Istanbul Kolorektal Cerrahi Çalışma Grubu

S-116 Komplet malign barsak obstrüksiyonlarında palyatif cerrahi sonuçlarımız
Taha Anıl Kodalak, Kayahan Eyüboğlu, Ahmet Akbaş

S-117 Acil Cerrahi Yapılan Obstrükte Proksimal ve Distal Kolon Kanserlerinde Klinik ve Onkolojik Sonuçların Karşılaştırılması
Ulaş Aday, Abdulkadir Akbaş, Hikmet Özesmer

S-118 Obstrükte sol kolon kanseri cerrahisinde uç kolostomi ve primer anastomozun postoperatif klinik verilerinin karşılaştırılması
Doğuş Can Ekdal, Baha Tolga Demirbaş, Kaan Ciciboğa, Sena Altunsu, Şevket Cumhur Yeğen

S-119 Pandemi Sonrası Dönemde Malign Kolon Obstrüskiyonu Olguların Analizi-Ardışık 30 Vakanın Sonuçları
Haluk Kerim Karakullukçu, Mert Gedik, Osman Sinan Özsezen, Emre Furkan Kırkan, Enes Sertkaya, Fatih Öztoprak, Hanife Şeyda Ülgür, Ömer Faruk Özkan, Murat Kalın, Muhammed Kadir Yıldırak

S-120 Tıkayıcı Sağ Kolon Kanserleri ve Sol Kolon Kanserlerinin Karşılatırılması
Farid Mohamad Hamad, Serhat Meriç, Nihat Buğdaycı, Ahmet Güray Durmaz, Ahmet Salhat, Ahmet Barcın, Hakan Yiğitbaş

S-121 Obstetrik / Travmatik Sfinkter Yaralanmasında Acil Cerrahi Sonuçlarımız
Ahmet Barcın ,Serhat Meriç, Nihat Buğdaycı, Ahmet Salhat, Farid Mohamad Hamad, Ahmet Güray Durmaz, Hakan Yiğitbaş

S-122 Kolorektal Cerrahi Sonrası Postoperatif İleusun Göstergesi Olarak Serum C-reaktif protein (CRP) Yüksekliği
Murat Çakır, Samet Paydaş, Selman Alkan, Alper Varman, Mustafa Şentürk, Mehmet Aykut Yıldırım, Celalettin Vatansev
 
14:00-15:30 OTURUM 13: METASTATİK KOLOREKTAL KANSERE YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Mehmet Füzün, Özgül Düzgün
OTURUM 14: KOLOREKTAL ACİLLER
Oturum Başkanları: Eray Kara, İlyas Başkonuş
 

• Rezektabl karaciğer metastazlarına yaklaşım
   Ender Dulundu (15')

Unrezektabl metastatik hastalıkta multidisipliner tedavi yönetimleri:

   - Onkolog
        Bülent Karabulut (15')

   -Cerrah
        Emre Balık (15')

   -Girişimsel radyolog
        Fatih Boyvat (15')

   -Periton metastazlarında güncel tedavi
        Wim Ceelen (15')

• Tartışma

• Fournier gangreni
   Tuncay Yılmazlar (15')

• Kolorektal travma-yabancı cisim
   Cihad Tatar (15')

• Obstetrik yaralanmalara yaklaşım
   İlknur Erenler Bayraktar (15')

• Tıkayıcı kolorektal tümörlere yaklaşım: Stent mi? Cerrahi mi? Hangi cerrahi?
   Hasan Bektaş (15')

• Fekal perinonit: Hartmann yöntemi, anastomoz, müköz fistül ve diversiyon
   Emre Sivrikoz (15')

• Tartışma

15:30-16:30 VİDEO OTURUM 2: PELVİK TABAN VE PROKTOLOJİ
Oturum Başkanları: Levhi Akın, Ayça Gültekin
YUVARLAK MASA 1: KOLOREKTAL CERRAHİDE ERAS PROTOKOLLERİNİ UYGULAYABİLİR MİYİZ?
Oturum Başkanları: Ahmet Serdar Karaca, Cihangir Akyol
 

• Ventral mesh rektopeksi: Teknik incelikler
   André D'Hoore (10')

• Rektovajinal fistül: Flep yöntemleri
   Bülent Menteş (10')

• Rektosel: Perineal onarımlar
   Sezai Leventoğlu (10')

• Sfinkteroplasti teknikleri
   İlker Sücüllü (10')

• Altemeier ve Delorme: Nasıl yapıyorum? Hala yeri var mı?
   Özgen Işık (10')

• Tartışma

Tartışmacılar:
Neil Smart
Eloy Espin Basany
Timuçin Erol
İsmail Cem Eray
Ömer Faruk Özkan


S-123
ERAS uyum oranının artması hastanede kalış süresini kısaltıyor: Ankara Üniversitesi Deneyimi
Mehmet Ali Koç, Furkan Atakan Akın, Süheyla Karadağ Erkoç, Menekşe Özçelik, Şiyar Ersöz, Neslihan Alkış, Cihangir Akyol
16:30-17:00 Kahve Arası
Coffee Talk: Kolorektal cerrahide hemşire gözünden yeni teknoloji ürünler - Tuğçe Şengül
17:00-18:30 YUVARLAK MASA 2: KOLOREKTAL CERRAHİDE EĞİTİM, YAN DAL, KOLONOSKOPİ, TARAMA, TEDAVİ VE SONUÇLAR - ÜLKELER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Cem Terzi, Erman Aytaç
OTURUM 15: KOLOREKTAL CERRAHİDE NÜTRİSYON
Oturum Başkanları: Selman Sökmen, Berke Manoğlu
 

• Tarama, tedavi yöntemleri ve sonuçlar üzerine etkisi

• Kolorektal cerrahi yan dal olmalı!

• Kolorektal cerrahi yan dal eğitimi veren bir kurum nasıl olmalı?

• Ölçme/değerlendirme ve kalite standardizasyonu

• Türkiye'de yasal mevzuat (TUK temsilcisi)
 

Tartışmacılar:
Wim Ceelen, April Camilla Roslani, Neil Smart, Joseph Nunoo-Mensah, Eloy Espin Basany, Kenan Yusifzade, Mohammad Reza Keramati, Julio Garcia-Aguilar, İskender Sayek, Ahmet Serdar Karaca, Filiz Akyüz

• Kolorektal cerrahide mikrobiyota ve nütrisyonun önemi
   Erdinç Çetinkaya (15')

• Beslenmede temel ilkeler: Hasta değerlendirme ve ürün seçimi
   Hüseyin Onur Aydın (15')

• Kolorektal kanserde ameliyat öncesi ve sonrası beslenme nasıl olmalı?
   Cem Kaan Parsak (15')

• Özel durumlarda beslenme (İBH, enteroatmosferik fistül, kısa bağırsak)
   Tahsin Çolak (15')

• Tartışma ve olgu sunumları

17:00-18:30 BİLDİRİ OTURUMLARI
V-028 Laparoskopik transanal transabdominal (TATA) low anterior rezeksiyon sonrası gelişen koloanal anastomoz kaçağının yönetimi; Turnbull-Cutait pulltrough prosedürü
Mustafa Anıl Turhan, Furkan Atakan Akın, Mehmet Ali Koç, Cihangir Akyol

V-029 Laparoskopik splenik fleksura mobilizasyonu - standart yaklaşımımız
İlgar İsmayilov,

V-030 Laparoskopik Sağ Hemikolektomi Komplet Mezokolik Eksizyonda İntraoperatif Saptanan Şilöz Kaçak Yönetimi
Felat Akıncı, Hüseyin Turap, Tezcan Akın, Sadettin Er, Bülent Cavit Yüksel

V-031 Laparoskoik restoratif proktokolektomi ve ileal poş anal anastamoz deneyimlerimiz
Onur Metindoğan, Semih Cihan Yıldırım, Hasan Hüseyin Ceylan, Enes Aksu, Mehmet Akif Türkoğlu

V-032 Apendiks mukosel'in laparoskopik tedavisi
Mahmut Çınar, Selman Faik Tolu, Fahrettin Acar

V-033 Sağ kolon kanserinde suprakolik komplet mezokolik eksizyon tekniği
Barış Gülcü, Ersin Öztürk

V-034 Kolon ve rektal cerrahisinde fleksibel-artikulyasion laparoskopik aletlerin kullanilmasiyla ilgili cerrahi deneyimimiz
Gurbankhan Muslumov, Vugar Behbudov, Gunay Aliyeva, Zohra Azadova, Natig Zeynalov, Meykhanim Nazirzade

V-035 Distal Rektum Kanserinde Robotik Low Anterior Rezeksiyon
Mehmet Karabulut, Turgut Dönmez, Ahmet Sürek, Hande Kandemir, Can Ertuğ Çayırcı, Deniz Güzey, Osman Köneş

V-036 Divertiküler kolovezikal fistülün laparoskopik tedavisi
Turgut Dönmez, Ahmet Sürek, Hande Kandemir, Mehmet Karabulut, Ozan Akıncı

V-037 Retrorektal kitlenin nadir bir sebebi; tailgut kisti
Ali İhsan Sağlam, Celil Uğurlu, Murat Yıldırım, Bülent Koca, Mustafa Sami Bostan, Asım Kocabay, Sevgi Yılmaz Sağlam, Namık Özkan
 

S-124 Komplike/nonkomplike akut apandisitlerinin ayırımını modifiye sistemik inflamasyon skoru(mSIS) öngörebilir mi?
Enver Okan Hamamcı, Abidin Göktaş, Şükrü Melih Bayazıtlı, Erdinç Çetinkaya, Bülent Cavit Yüksel, Hüseyin Berkem, Mesut Tez, Özgür Akgül, Tezcan Akın, Sadettin Er

S-125 Nadir Görülen Akut Batın Sebebi: Güdük Apendisit
Erkan Dalbaşı, Abidin Tüzün, Ercan Gedik

S-126 Laparoskopik ve Açık apendektomi: 184 olgunun analizi
Ahmet Barış Dirim, Fırat Erkmen

S-127 Akut Divertikülit Tedavi Sonuçlarımız
Mehmet Ozan Aydın, Ceren Başaran, Osman Sıbıç, Hakan Bölükbaşı, Erkan Somuncu, Serhan Yılmaz

S-128 Sigmoid Volvulusda Tedavi Yaklaşımlarımız
Hatice Telci, Yunus Emre Çalışkan, Ceren Başaran, Mahmut Ozan Aydın, Adem Özcan, Hakan Bölükbaşı, Erkan Somuncu, Serhan Yılmaz

S-129 C-Reaktif Protein seviyesi ile Dünya Acil Cerrahi Derneği (WSES) evrelemesine göre komplike kolon divertikülitleri öngörülebilir mi?
Hatice Telci, Yunus Emre Çalışkan, Ceren Başaran, Mahmut Ozan Aydın, Adem Özcan, Hakan Bölükbaşı, Erkan Somuncu, Serhan Yılmaz

S-130 Akut Apandisit Tanısında, İdrar Leucine–Rich-α2 Glikoprotein 1 (LRG 1) Ve İdrar 5 Hidroksiindolasetik Asitin (5-HİAA) Yeri Ve Önemi
Kamil Özkaloğlu, YTolga Dinç, Ali Sapmaz, Esra Fırat Oğuz

S-131 Sigmoid Volvulusun Endoskopik Detorsiyonu
Muhammet Akyüz, Erdoğan Mütevelli Sözüer, Fatih Dal, Tutkun Talih Mustafa Karaağaç

S-132 Kolon ve ince barsak tipi volvulus: 40 olgunun retrospektif analizi
Harun Tecir, Hande Kandemir, Burak Atar, Ozan Akıncı, Ahmet Sürek, Turgut Dönmez, Mehmet Karabulut

S-133 Çekal Divertikülit ve Sigmoid Divertikülit Olgularının Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Tolga Kalaycı, Murat Kartal, Mesud Fakirullahoğlu, Mustafa Yeni

S-134 Divertikülit Sebebiyle Opere Edilen Hastalar; Klinik Deneyimimiz
Yunus Kaycı, İsa Armağan Çıklar, Batuhan Kaya, Abit Yaman, Orçun Yalav, İsmail Cem Eray
 

S-135 İnce Barsak Obstrüksiyonlarında Klinik, Laboratuar ve Radyolojik Parametrelere Göre Cerrahi İhtiyacının Belirlenmesi
Mert Adalı, Yurdakul Deniz Fırat

S-136 Generalize Peritonitli Hastalarda Malondialdehit ve Antioksidan Enzim Düzeyinin Peritonit Şiddeti İle Korelasyonu
Erkan Dalbaşı, Ercan Gedik, İbrahim Halil Taçyıldız, Sadullah Girgin, Celalettin Keleş, Basra Deniz Obay, Hakkı Murat Bilgin

S-137 2008-2023 Yılları Arasında Trunkal ASY Nedeniyle Kolorektal Yaralanması Olan Hastalarda Cerrahi Deneyimimiz
Mustafa Çelik, Olgun Erdem, Adnan Özpek, Ali Kılıç, Mehmet Erman Bacaksız

S-138 İleokolik invajinasyon; son beş yılda kliniğimizde rezeksiyon yapılmış hastaların analizi
Burak Atar, Harun Tecir, Turgut Dönmez, Ahmet Sürek, Sina Ferahman, Feyza Yavuz, Mehmet Karabulut

S-139 Sağlık hizmetine erişim zorluğu perforasyon riskini arttırır mı?
Değercan Yeşilyurt, Gizem Kılınç Tuncer

S-140 2011-2022 yılları arasındaki kolorektal perforasyon vakalarının etiyolojisine yönelik analiz
Emre Bozdemir, Cebrail Akyüz

S-141 2007-2022 Yılları Arasında İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Cerrahi Deneyimimiz
Mehmet Erman Bacaksız, Olgun Erdem, Ali Kılıç, Emre Furkan Kırkan, Mustafa Çelik, Büşra Temiz Çon

S-142 Crohn Hastalığında İleoçekal Rezeksiyon; Klinik Deneyimimiz
Mustafa Koray Demiryürek, Burak Yavuz, Burak Aydoğan, Zülfi Zahidli, İshak Aydın, Orçun Yalav, İsmail Cem Eray

S-143 Acil kolostomi açılan hastaların geriye dönük değerlendirmesi
Bilal Turan, Hakan Eroğlu, Ozgkıour Palazalı

S-144 Stoma Komplikasyonu: Stomal Ödem
Murat Çakır, Burak Alparslan Akbay, Mehmet Aykut Yıldırım, Tevfik Küçükkartallar

S-145 Stomalı hastalarda yaşam kalitesinin ve eğitim gereksinimlerinin değerlendirilmesi
Deniz İşcen
 

S-146 Beden Kitle İndekslerine Göre Hemoroidal Hastalıklarda Cerrahi Yaklaşımların Nüks Oranlarına Etkisi
Güliz Avşar, Meliha Ülkü Güzel, Aysel Hajızade Avcu, Hamide Figen Batu, Volkan Doğru, Muhittin Yaprak

S-147 Hemoroid Hastalarında Kombine DHAL+Hemoroidektomi ve Kombine Lazer+Hemoroidektomi'nin Karşılaştırılması
Kubilay Furkan Işıker, Burak Yavuz, İbrahim Çoğal, İsmail Cem Eray

S-148 Hemoroid Hastalığında Cerrahi Tekniğin Erken Dönem Hastalık Semptom Skoru ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: TKRCD-Istanbul Kolorektal Cerrahi Çalışma Grubu Çok Merkezli Çalışmasının ilk Sonuçları
Naciye Çiğdem Arslan, Istanbul Kolorektal Cerrahi Çalışma Grubu Çalışma Grubu

S-149 Doppler kılavuzluğu olmadan hemoroidal arter ligasdyonu
Selçuk Kaya, Muhammet Kerim Çevik, Önder Altın, Mehmet Karahan, Aytaç Emre Koca, Yunus Emre Altuntaş, İsmail Ertuğrul, Hasan Fehmi Küçük

S-150 Akut Eksternal Tromboze Hemoroidal Hastalıkta Medikal Tedavi Ile Cerrahi Eksizyonun Karşılaştırılması; Prospektif Randomize Çalısma
Hasan Yaldız, Gurcan Şimşek, Alpaslan Şahin

S-151 İkinci ve üçüncü evre hemoroidal hastalık için lazer hemoroidoplasti prosedürü uygulanan vakaların retrospektif analizi
Banu Yiğit, Serkan Yılmaz, Bülent Çitgez

S-152 Doppler ile hemoroidal arter ligasyonunda arterin derinliği önemli mi?
Serkan Zenger, Bülent Gürbüz, Uğur Can, Erman Sobutay, Ersin Ergün, Hakan Çakıt, Murat Toksoy, Mehmet Tunç Yaltı

S-153 Hemoroidal Hastalık Tedavisinde Lazer Hemoroidoplasti
İlknur Turan, Nurhilal Kızıltoprak, Elif Didem Terzi, Atahan Hüseyin Karaaslan, Ömer Faruk Özkan

S-154 Hemoroidal hastalığın tedavisinde lazer hemoroidoplastinin değerlendirilmesi: Klinik deneyimimiz
Hüsnü Çağrı Genç, Taalyaibek Sydykov, Sinan Soylu, Atilla Kurt

S-155 Evre 2-3 Hemoroidal Hastalıkta RF vs. Lazer
Hanife Şeyda Ülgür, Emre Furkan Kırkan, Haluk Kerim Karakullukçu, Enes Sertkaya, Mert Gedik, Fatih Öztoprak, Osman Sinan Özsezen, Ömer Faruk Özkan, Muhammed Kadir Yıldırak, Murat Kalın

S-156 Genel cerrahların benign anorektal hastalıklara yaklaşımının değerlendirilmesi: bir anket çalışması
Rifat Mert Gülmez, Yusuf Sevim
 

S-157 Rektovajinal Fistüllere Yaklaşım: Vaka Serisi
Can Şahin, Sezai Leventoğlu, Safa Özaydın, Mert Ekinci, Ömer Kubat, Ramazan Kozan

S-158 Perianal Crohn Hastalığında uzun dönem gevşek seton uygulamalarımız
Mustafa Fevzi Celayir, Hakan Mustafa Köksal, Ceylan Yanar, Onur Güven, Pınar Yazıcı, Esin Kabul Gürbulak, Ali Yüksel, Işık Çetinoğlu, Uygar Demir

S-159 Perianal fistüllerde lazer ablasyon (FiLaC:Fistula tract laser closure) tedavisinin etkinliğinin fistül yerleşim yerine göre değerlendirilmesi
Ahmet Kocakuşak, Muzaffer Akıncı, Şeref Erdoğan

S-160 Perianal abse tedavisinde tek merkez olarak seton uygulamamız
Tuğba Balkaya Tunçel

S-161 Perianal Fistülde Modifiye Fistülotomi Deneyimimiz
İsmail Cem Eray, Burak Yavuz, Zülfi Zahidli, Yunus Kaycı

S-162 Perianal fistülde etkin cerrahi yöntem, modifiye submukozal fistül traktı ligasyonu
Ramazan Gündoğdu, Ali Ezer, Serkan Erkan, Murat Kuş

S-163 Anal Fistülün Tedavisi için Uygulanan Sıkı Seton Yöntemi ile LİFT Yönteminin Karşılaştırılması
Mustafa Yeni, Ayetullah Temiz, Mesud Fakirullahoğlu

S-164 Perianal Apse Kültürlerinde Saptanan Antibiyotik Direncinin Nüks Üzerine Etkisi
Leman Damla Ercan, Mustafa Caner Aydın, Halil Alper Bozkurt, Ali Fuat Kaan Gök, Mehmet İlhan, Hakan Teoman Yanar, Mustafa Kayıhan Günay, Cemalettin Ertekin

S-165 Anal Fistül Tanılı Hastalarda Preoperatif Ağrı Varlığının Ve İşlevsellik Kaybının Değerlendirilmesi
Samet Şahin, Özcan Dere

S-166 Benign anorektal bölge hastalıklarının cerrahi tedavisinin cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi
Bülent Gürbüz, Serkan Zenger, Uğur Can, Erman Sobutay, Hakan Çakıt, Ersin Ergün, Murat Toksoy, Emel Başol, Tunç Yaltı

S-167 Fournier Gangreni Hastalarında Ostomi Açılmasının Hastane Yatış Süresine Etkisi
Vildan Ersöz, Serdar Gökay Terzioğlu

S-168 Ratlarda intestinal anastomoz iyileşmesinde PRP (Platelet Rich Plasma)'nin etkisi
Zülküf Akelma, Atila Korkmaz
 
18:30-20:00 TKRCD YETERLİK GENEL KURULU

 

 

#TKRCD2023

Sosyal medyada bizi takip edin!

 

 

Kongremiz, Ethical MedTech tarafından onaylanmıştır.

 

 

Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA.