19 MAYIS 2023, CUMA
07:00-07:55 İSTANBUL 2 SALONU
İNTERAKTİF KAHVALTI OTURUMLARI
Eloy Espin Basany: Aşağı anterior rezeksiyon sendromuna yaklaşım: Kılavuzlar
Gabriela Möslein: Lynch sendromu: Hangi test? Ne zaman cerrahi? Hangi cerrahi?
Selman Sökmen: Rektum kanserinde lateral lenf nodu diseksiyonu
April Camilla Roslani: Hemoroidal hastalıkta lazer tedavisi
Joseph Nunoo-Mensah: Stapler hemoroidopeksi
Gurbankhan Muslumov: Türkiye ve Türki Cumhuriyetleri: Kolorektal cerrahide iş birliği
07:00-07:55 ANTALYA 1 SALONU
ASİSTAN OKULU 3

Yöneticiler: Sezai Leventoğlu, Fahrettin Acar
07:00-07:40
• Divetiküler Hastalığın takibi ve cerrahisi?
• Komplike Divetikülitte yaklaşım?
   Ayhan Kuzu 
07:40- 07:55
• Soru-Cevap
  MAKSİM SALONU İSTANBUL 3 SALONU
08:00-08:25
SS-004 The triplet chemoradiotherapy with paclitaxel for squamous-cell anal carcinoma: a prospective randomized phase III study
Sergey Gordeyev, Zaman Zaur Mamedli, Marina Chernikh

SS-005 Non-operative Management in Locally Advanced Distal Rectal Cancer Patients with Clinical Complete Response After Consolidation Chemoradiotherapy: A Single Center Experience
Cemil Burak Kulle, Halil Alper Bozkurt, İrem Gider, İlker Özgür, Adem Bayraktar, Şule Karaman, Sezai Vatansever, Bülent Acunaş, Mehmet Türker Bulut, Metin Keskin

SS-006 Predictors of Non-responders after Neoadjuvant Therapy for Locally Advanced Rectal Cancer: An analysis from Turkish Society of Colon and Rectal Surgeons Multi-Center Colorectal Cancer Database
Salih Nafiz Karahan, Ahmet Rencüzoğulları, Emre Balık, TKRCD Kolorektal Kanser Veritabanı Çalışma Grubu
SV-004 Rektal Sleeve Mukozektomi (Delorme Proseduru) Teknik Özellikleri
Murat Çakır

SV-005 Fekal inkontinans tedavisinde inovatif ev tipi anal biofeedback uygulaması
Muhammed İkbal Akın, Oğuzhan Şimşek, Wafi Attaallah

SV-006 TAMIS: Ne Kadar Proksimali Zorlayabiliriz?
Ahmet Doğukan Yılmaz, Denizhan Kılıç, Diğdem Kuru Öz, Mehmet Ali Koç, Cihangir Akyol
08:30-10:30 OTURUM 16: REKTUM KANSERİ: İZLE ve GÖR (İNGİLİZCE OTURUM)
Oturum Başkanları: Cem Terzi, Emre Balık
OTURUM 17: HEMOROİDAL HASTALIK
Oturum Başkanları: Sümer Yamaner, Pars Tunçyürek
 

• İzle ve gör nasıl gelişti? Neredeyiz?
   Ethem Geçim (15')

• Kime yapalım? Endoskopide klinik yanıt değerlendirilmesi ve lokal eksizyonun yeri nedir?
   Ersin Öztürk (15')

• İzle ve gör: MRI'ın rolü
   Bengi Gürses (15')

• İzlemde tekrar büyüme var: Nasıl yönetirim?
   Neil Smart (15')

• İzle ve gör tedavisinde tuzaklar ve tehlikeler
   Julio Garcia-Aguilar (15')

• Tartışma ve olgu sunumları

• Hemoroidal hastalık: Tanı ve konservatif yaklaşım
   Sezgin Uludağ (15')

• Hangi hastayı poliklinikte tedavi edebilirim? Ofis yöntemleri
   Hedef Özgün (15')

• Altın standart tedavi var mı? Literatür ne diyor?
  Muhittin Yaprak (15')

Hangi tekniği tercih ediyorum? Neden?

• Eksizyonel yöntemler ve stapler hemoroidopeksi
   Abdullah Böyük (15')

• Hemoroid arter ligasyonu, lazer ve radyofrekans ablasyon
   Ediz Altınlı (15')

• Özel durumlar için özel teknikler
   Cemil Çalışkan (15')

• Nüks/iyileşmeyen hemoroidal hastalıkta tedavi
   Arif Usta (15')

• Tartışma

10:30-11:00 Kahve Arası
Coffee Talk: Cerrahi enerjide güncel teknoloji ve avantajlar - Emre Balık
11:00-12:00 VİDEO OTURUMU 3: MALİGNİTE
Oturum Başkanları: Murat Çakır, Bülent Cavit Yüksel
OTURUM 18: SELİM ANOREKTAL: KOMPLİKASYONLAR
Oturum Başkanları: Serdar Yüceyar, Hovsep Hazar
 

• Sağ hemikolektomi: Teknikler
   İsmail Hamzaoğlu (10')

• Splenik fleksura ve transvers kolon tümörlerinde minimal invaziv cerrahi
   Eloy Espin Basany (10')

• İSR ve koloanal anastomoz: Teknikler
   Bilgi Baca (10')

• T4 tümör için multivisseral minimal invaziv cerrahi
   Tayfun Bişgin (10')

• Robotik endoluminal cerrahi
   Sam Atallah (10')

• Tartışma

• Fistül cerrahisi sonrası nüks/iyileşmeyen hastalık: Nerede hata yapıyoruz?
   Ersin Öztürk (15')

• Hemoroid cerrahisi sonrası komplikasyonlar (darlık, kanama ve anal sepsis)
   Tunç Yaltı (15')

• Proktolojik cerrahi sonrası fekal inkontinansa yaklaşım
   Timuçin Erol (15')

• Tartışma

12:00-13:00 UYDU SEMPOZYUMU 4: 
Oturum Başkanı: Ethem Geçim
Öğle Yemeği
  • Anastomoz Kaçağı : Önlenebilir mi? Tedavi Edilebilir mi? Floresan görüntüleme eşliğinde güvenli kolorektal anastomoz mümkün mü?
   Cihangir Akyol
13:00-14:00 Öğle Yemeği UYDU SEMPOZYUMU 5: 
Oturum Başkanı: Tunç Yaltı
Kolorektal cerrahide ileri bipolar teknoloji ve 'powered' dairesel stapler 
Emre Balık, Özgen Işık  
12:30-14:00 BİLDİRİ OTURUMLARI
S-169 Deneysel mezenter iskemi modelinde YKL-40 düzeyinin yeri
Muhammed Ali Akbulut, Mehmet Aykut Yıldırım, Rahim Kocabaş

S-170 Mezenkimal kök hücrelerinin radyoterapi verilen ratlarda kolon anastomozunun iyileşmesi üzerine etkileri
Kübra Topuk, Hüseyin Onur Aydın, Murathan Erkent, Ahmet Çağrı Uysal, Güler Yavaş, Hüseyin Cem Önal, Huriye Eda Özturan Özer, Pelin Börcek, Caner İncekaş

S-171 Tip 2 Diyabetli Bireylerin Ayak Sağlığı Ve Öz Bakım Aktivitelerini Etkileyen Faktörler
Oktay Azak, Meryem Kılıç

S-172 cerrahi ekip iletişimi
Kezban Atilla, Buket Gümüş, Cansu Bayram, Sevcan Evmez

S-173 İskioanal fossa mesorektal doku içermemektedir ve total mezorektal eksizyon abdominopelvik kavitede yapılan cerrahi işlemlerin bir komponenti olarak değerlendirilmelidir
Ali Naki Yücesoy, Erkan Yavuz, Hakan Yiğitbaş, Ibrahim Çakır, Alperen Ibrahim Sayar

S-174 Kəsin pankreatitin pankreanekrozla agirlaşmiş mərhələsində endogen intoksikasiyasının azldilmasinda kombinə edilmiş mualicənin effektivliyi
Mushviq Celal Hasanov, Agil Agakisiyev

S-175 Anastomoz kaçakları önlenebilir mi? Dermalix ile sıçan modelleri
Şiyar Ersöz, Yasemin Konuk, Ayhan Bülent Erkek
 

S-176 Geçirilmiş abdominal cerrahi laparoskopik apendektomiyi zorlaştıran bir faktör müdür?
Deniz Tikici, Salim İlksen Başçeken, Şeref Dokcu

S-177 Mekanik intestinal obstrüksiyonlarda laparaskopik cerrahi deneyimimiz
Hakan Yırgın, Şevki Pedük

S-178 Defekt kapatılmadan uygulanan SİLS port Transanal Minimal İnvaziv Cerrahi sonuçları
Vafi Atalay, Orkhan Verdiyev, Tevfik Kıvılcım Uprak, Ali Hajali

S-179 Rektum kanserinde minimal invaziv ve açık cerrahinin morbitide açısından karşılaştırılması
Zuhal Özgün Erkeskin, Tezcan Akın, Erdinç Çetinkaya, Özgür Akgül, Mesut Tez, Bülent Cavit Yüksel, Eda Şahingöz, Hüseyin Berkem, Sadettin Er

S-181 Abdominopelvik rezeksiyon ameliyatlarında minimal invaziv cerrahi yöntemleriyle(robotik/laparoskopik) açık yöntemlerin karşılaştırılması. Tek merkez deneyimi
Hande Kandemir, Turgut Dönmez, Mehmet Karabulut, Ahmet Sürek, Ferman Tevfik Özyalvaç, Burak Altunpak, Sinan Binboğa, Osman Köneş

S-182 Genel cerrahi ameliyathanelerinde robotik cerrahi sistemlerinin kullanılabilir duruma getirilmesi
Filiz Şabahat

S-183 Laparoskopik Cerrahi Kliniğe Yansımayan Böbrek Foksiyon Bozukluğuna Neden Oluyor mu?
Abdullah Gürhan Duyan, Murat Çakır, Selman Alkan, Alper Varman, Mehmet Aykut Yıldırım, Celalettin Vatansev
 

S-184 Pilonidal apse nedeniyle drenaj yapılan hastalarımızın kültür ve antibiyogram sonuçları
Fırat Erkmen

S-185 Pilonidal sinüs hastalığı: primer onarım, karydakis flep, limberg flep ve lazer pilonidotomi yöntemlerinin karşılaştırılması. Retrospektif tek-merkezli çalışma
Afig Gojayev, Murathan Erkent, Hüseyin Onur Aydın, Sedat Yıldırım

S-186 Pilonidal sinüs hastalığında küretaj+debridman ve lazer uygulanması ile sadece küretaj+debridman uygulamasının postoperatif erken dönem sonuçlarının karşılaştırılması
Cumhur Özcan, Mehmet Ali Demir, Tahsin Çolak

S-187 Pilonidal Sinüs Hastalığının Ameliyatsız Tedavisinde Radyofrekans ile Ablasyon ve Kristalize Fenol Deneyimimiz
Yusuf Bilgin, Mahmut Ozan Aydın, Süleyman Sönmez, Serhan Yılmaz, Erkan Somuncu

S-188 Pilonidal Sinüs Hastalığının Tedavisinde Sıvı Fenol Uygulaması, Tek Merkez Deneyimi
Sezer Bulut, Eyüp Gemici, Yasir Musa Kesgin, Turgut Dönmez, Osman Köneş, Mehmet Karabulut

S-189 Pilonidal Sinüsün Kapalı ve Açık Cerrahi Tedavilerinin Postoperatif Sonuçları: Retrospektif Tek Merkezli Çalışma
İlknur Turan, Gülçin Ercan, Nurhilal Kızıltoprak, Cemil Adaş, Hilmi Bora İşçeviren, Zafer Şenol, Fırat Demircan, Ömer Faruk Özkan

S-190 Pilonidal Sinüs Hastalığında Risk Faktörlerinin ve Tedavi Metodlarının Değerlendirilmesi
Gökçe Acun, Elif Buse Güngör, Seda Karaçam, Kubilay Kenan Özlük, Mete Yazı, Alp Yıldız, Aybala Yıldız

S-191 Pilonidal Sinüste Triangle Eksizyon + İlerletme Flebi
Nurhilal Kızıltoprak, İlknur Turan, Ahmet Furkan Mazlum, Mahmut Salih Genç, Murat Kalın, Uğur Kesici

S-192 Nüks pilonidal sinus tedavisinde Fenol uygulaması etkin bir tedavi midir?
Semra Demirli Atici
 

S-193 Kronik anal fissür tedavisinde botilinum toksin A enjeksiyonu ve ağrı palyasyonu sonuçlarımız
Hasan Uzer

S-194 Kronik anal fissür tedavisinde ayaktan hastalarda botulinum toksin enjeksiyonu
Şeref Dokcu, Deniz Tikici, Salim İlksen Başçeken

S-195 Akut anal fissürün medikal tedavisinde topikal metronidazol’ün yeri varmı?
Nail Omarov

S-196 Kliniğimizde Pruritis Anili Hastalara Uygulanan Metilen Mavisinin Etkinliği
Zeynep Balkan, Muhammet Fatih Keyif

S-197 Standardize Olmayan Ameliyat-Lateral İnternal Sfinkterotomi: Bir konsensüs var mı?
Sümeyye Buse Balcı, Hatice Maraş, Cihangir Akyol, Neriman Şengül

S-198 Kronik Anal Fissür Hastalarında Skin Tag Varlığının Medikal Tedavi Başarısına Etkisi
Fikret Çalıkoğlu, Tuğba Koç Çalıkoğlu, Ahmet Akbaş, Kübra Işık, Atilla Çelik

S-199 Anal Fissür Hastalarında Botulinium Toksin Enjeksiyonunun Etkinliği; Klinik Deneyimimiz
Burak Yavuz, Ersin Uslu, Burak Aydoğan, İsmail Cem Eray

S-200 Anal Fissürde Ultramodifiye İnternal Sfinkteretomi Tedavisi
Tuğba Balkaya Tunçel

S-201 Ciddi anal stenozda cerrahi tedavi sonuçlarımız
Eldar Eliyev, Pervane Aydınova
 

S-203 Kolon kanseri tanısında IL-8’in yeri, prediktif biyomarker olarak kullanılabilirliği
Gizem Güneş, Tolga Dinç, Esra Oğuz

S-204 Kolorektal kanserlerde tümör tomurcuklanmasının prognostik parametreler ile ilişkisi
Muhammed Ali Akbulut, Mehmet Aykut Yıldırım

S-205 Modifiye sistemik inflamasyon skoru(mSIS), lokal ileri rektum kanserini öngörebilir mi?
Şükrü Melih Bayazıtlı, Abidin Göktaş, Kani Masaroğulları, Tezcan Akın, Özgür Akgül, Erdinç Çetinkaya, Mesut Tez, Ahmet Keşşaf Aşlar, Bülent Cavit Yüksel, Hüseyin Berkem, Sadettin Er

S-206 Kolorektal kanser hastalarında pre ve post operatif th1/th2 sitokin dengesinin ve yeni sitokinlerin araştırılması
Emre Gülçek, Nusret Akyürek, Emin Ümit Bağrıaçık, Milad Abbasi, Yunushan Furkan Aydoğdu, Safa Özaydın

S-207 Modifiye Sistemik İnflamasyon Skoru(mSIS) ile Kolon Kanseri Evresi Öngörülebilir mi?
Mine Elham Sarı, Eda Şahingöz, Felat Akıncı, Tezcan Akın, Özgür Akgül, Erdinç Çetinkaya, Mesut Tez, Bülent Cavit Yüksel, Sadettin Er

S-208 Kolorektal Kanserde ABO Kan Grubu ve Mikrosatellit İnstabilite Arasındaki İlişki: Retrospektif Tek Merkez Çalışması
Beliz Bahar Karaoğlan, Cihangir Akyol, Ali Ekrem Ünal, Mehmet Ayhan Kuzu, Berna Savaş, Güngör Utkan

S-209 Sistemik immün-enflamasyon indeksi: Kolon kanserli hastaların hastalıksız sağkalımını öngörmenin yeni bir göstergesi
Ertuğrul Gazi Alkurt

S-210 Alt rektum tümörlerinde kolorektal cerrahların yaklaşımı: TKRCD veritabanı sonuçları
Mehmet Ali Koç, Erman Aytaç, Tkrcd Kolorektal Kanser Veritabanı Çalışma Grubu
 
14:00-14:25 KONFERANS 8
Oturum Başkanı: Adil Baykan
KONFERANS 9
Oturum Başkanı: Feza Karakayalı

• Toplumda HKKS tanısında cerrahın rolü
   Gabriela Möslein 

• Transanal cerrahi: Neden, ne zaman, nasıl?
   Eloy Espin Basany 

14:30-15:30 OTURUM 19: HEREDİTER KOLOREKTAL KANSER SENDROMLARI
Oturum Başkanları: Gabriela Möslein, Ayhan Kuzu
14:30-16:00 OTURUM 20: MEDİKOLEGAL OLGULAR: MAHKEME KURULUYOR
Oturum Başkanları: Erdinç Kamer, Neval Yılmaz

• HKKS’de profilaktik cerrahi
   Nuri Okkabaz (15')

• HKKS hastalarında kanser yönetimi
   Ahmet Rencüzoğulları (15')

• HKKS’de kemoprevensiyon ve tarama
   April Camilla Roslani (15')

• Tartışma

• Neden tıbbi uygulama hataları
   Erdinç Kamer (10')

• “Sarı Zarf” geldiğinde yapılması gerekenler
   Neval Yılmaz (10')

• Yargıtay kararlı gerçek olgularla tıbbi uygulama hataları
   Erdinç Kamer, Neval Yılmaz (60')

• Tartışma

15:30-16:30 OTURUM 21: PROKTOLOJİ: DİĞER
Oturum Başkanları: Mustafa Ali Korkut, Ali Ezer
16:00-16:30 OTURUM 22: CERRAHLAR İÇİN SOME VE VİDEO PLATFORMLAR: ETİK DEĞERLER
Oturum Başkanları: İlker Sücüllü, Ersin Öztürk

• Anal fissürde medikal tedavi: Nereye kadar?
   Sevil Işık (12')

• Anal fissür: Cerrahi tedavi yöntemleri
   Neriman Şengül (12')

• Pilonidal sinüs: Minimal invaziv yöntemler
   Barış Gülcü (12')

• Pilonidal sinus: Eksizyonel yöntemler ve flep cerrahisi
   Mohammad Reza Keramati (12')

• Tartışma

16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 OTURUM 23: OLGULARLA KOLOREKTAL KANSER  
Oturum Başkanları: Dursun Buğra, Ahmet Rencüzoğulları
OTURUM 24: OLGULARLA SELİM ANOREKTAL HASTALIKLAR 
Oturum Başkanları: Bülent Menteş, İsmail Cem Eray

Tartışmacılar:
Julio Garcia-Aguilar
Bülent Karabulut
Ferah Yıldız
Tayfun Karahasanoğlu
Bülent Erkek
Bengi Gürses

Tartışmacılar:
Mohammad Reza Keramati
Sümer Yamaner
Uğur Sungurtekin
Keşşaf Aşlar
Çiğdem Arslan

17:00-18:30 BİLDİRİ OTURUMLARI
S-211 Kolorektal kaynaklı peritoneal karsinomatoziste laparoskopik evreleme rutine girmeli mi?
Pırıltı Özcan, Murat Kalın, Özgül Düzgün, Ömer Faruk Özkan

S-212 Kolorektal kanserlerde tekrarlayan sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapiler:Tersiyer tek merkez sonuçlarımız
Pırıltı Özcan, Murat Kalın, Özgül Düzgün

S-213 Anti-EGFR tedavi alan metastatik kolorektal kanserlerde ASA kullanımının sağkalıma olan etkisinin araştırılması
Efe Cem Erdat, Güngör Utkan

S-214 Uzak Organ Metastazı Olmayan, Multiorgan Rezeksiyon Yapılan Lokal İleri Rektum Kanserlerinde Erken Dönem Sonuçlarımız
Bekir Çetin, Osman Bozbıyık, Tayfun Yoldaş, Cemil Çalışkan, Erhan Zekeriya Akgün, Mustafa Ali Korkut

S-215 Peritoneal karsinomatozisli kolorektal kanser hastalığında sitoredusiyonlu intraperitoneal sıcak kemoterapi(CR/HIPEC) tedavi sonuçları. Tek merkez deneyimi
Turgut Dönmez, Ahmet Sürek, Harun Tecir, Göker Çalış, Ferman Özyalvaç, Osman Köneş, Mehmet Karabulut

S-216 Kolorektal kanserli hastalarda sitoredüktif cerrahi-HİPEK sonrası morbidite ve mortalitenin değerlendirilmesi
Mehmet Sabri Çiftçi, Burak Uçaner, Sacit Altuğ Kesikli

S-217 Kolorektal kanserlerin karaciğer metastazlarında mikrodalga ablasyon etkin bir yöntemdir
Ebubekir Korucuk, Recep Temel, Osman Bozbıyık, Tayfun Yoldaş, Cemil Çalışkan, Erhan Akgün, Mustafa Ali Korkut

S-218 Apendiks müsinöz karsinomu ve adenokarsimonun sağkalım analizi ve prognostik faktörlerin incelenmesi
Ahmet Necati Şanlı

S-219 Nüks Kolorektal Kanserli Hastaların Histopatolojik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi ve Nüks Gelişimine Etki Eden Faktörler
Murat Güner, Cengiz Aydın

S-220 Rektum tümörlerinde lokal rekurrenslere yaklaşım: Cerrahi önlemede yeterli mi?
Ceylan Yanar, Pınar Yazıcı, Sinan Ömeroğlu Ömeroğlu, Mehmet Ektiren, Onur Güven, Hakan Mustafa Köksal, Esin Kabul Gürbulak

S-221 Rektum tümörü nedeniyle opere edilen ve loop ileostomi açılan hastalarda ileostomi kapatılması sonrası erken dönem komplikasyon sıkılığı ve olası risk faktörleri
Serdar Ünlü, Ali Sürmelioğlu, Metin Tilki, Ferdi Cambaztepe, Gülten Çiçek Okuyan

S-222 Rektum tümörlerinde diversiyon ileostomisi: Gerçekten gerekli mi?
Mehmet Ektiren, Rektum tümörlerinde diversiyon ileostomisi: Gerçekten gerekli mi?

S-223 Kolorektal Kanser Hastalarında Ostomi Kapatılma Zamanı, Etkileyen Faktörler ve Komplikasyonlar
Özhan Albayrak, Can Yahya Boztuğ, Mehmet Furkan Sağdıç, Orkun Subaşı, Ferit Aydın, Eda Güner, Cihangir Özaslan
 

S-222 Rektum tümörlerinde diversiyon ileostomisi: Gerçekten gerekli mi?
Mehmet Ektiren, Rektum tümörlerinde diversiyon ileostomisi: Gerçekten gerekli mi?

S-223 Kolorektal Kanser Hastalarında Ostomi Kapatılma Zamanı, Etkileyen Faktörler ve Komplikasyonlar
Özhan Albayrak, Can Yahya Boztuğ, Mehmet Furkan Sağdıç, Orkun Subaşı, Ferit Aydın, Eda Güner, Cihangir Özaslan

S-224 Loop İleostomisi Kapatılan Hastaların Geriye Dönük Değerlendirmesi
Yunus Emre Saçın, Halil Aydoğmuş, Yavuz Mert Gürhan, Volkan Doğru, Muhittin Yaprak

S-225 Yeni Kurulan 3. Basamak Devlet Hastanesinde Rektum Kanseri Nedeniyle İleostomi Açılan ve İleostomisi Kapatılan Hastalarda Kaçak Oranları
Direnç Yiğit

S-226 Kolorektal Kanser Cerrahisinde Ardışık ve Kombine Kan Testleri (CRP, Prokalsitonin ve Lökosit Sayımı) ile Anastomoz Kaçağının Erken Teşhisi için Nomogram
Merih Yılmaz, Eyüp Deniz, Mustafa Haksal, Metin Kement, Mustafa Öncel

S-227 Yan-uc kolorektal anastomoz tekniğin kaçak oranına etkisi, tek merkezli karşılaştırmalı çalışma
İlgar İsmayilov,

S-228 Sağ hemikolektomi'de anastomoz tercihi, elle vs sirküler stapler anastomoz
Görkem Özdemir, Alper Sözütek

S-229 Neoadjuvan Kemoradyoterapi Verilen Rektum Kanserlerinde Low Anterior Rezeksiyon Sonrası Stoma Açılmalı Mı
Ali Zeynel Abidin Balkan, Abidin Tüzün, Bahri Çakabay

S-230 Açık,Laparoskopik ve Robotik Rektum Cerrahi Sonrası Anastomoz Kaçağı için Belirleyici Faktörler
Halit Özgül, Yunus Uzmay, Remzi Can Çakır, Tahir Türker Kaplan, Ömer Çelik

S-231 Kolorektal Cerrahide Transanal Transanastomozik Stent Yöntemimiz; Anastomozu Korumak için İleostomiye Alternatif Olabilir Mi ?
Alper Boz, Hasan Zafer Acar
 

S-232 Neoadjuvan Tedavi Almış Lokal İleri Rektum Kanserlerinde Patolojik ve Klinik Nodal Durumun Karşılaştırılması
Melike Sema Koçbey, Özgen Işık, Meral Kurt, Nesrin Uğraş Erdem, Ömer Yerci, Tuncay Yılmazlar

S-233 Tek Merkezde Transanal Total Mezorektal Eksizyon(TaTME) Başlangıç Deneyimimiz
Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, Seda Arzuman Baştürk, Ahmet Dal

S-234 Neoadjuvan Kemoradyoterapi Alan Rektum Kanserli Hastalarda Distal Cerrahi Sınırın Nüks ve Sağkalıma Etkisi
Ümmü Ebiha Çelik, Ulaş Aras, Mert Şahin Öztürk, Esma Elifsu Ekici, Volkan Doğru, Muhittin Yaprak

S-235 Distal rektum kanserlerinde iki aşamalı turnbull cutait pull through koloanal anastomoz: 7 yıllık deneyimimiz
Pırıltı Özcan, Murat Kalın, Özgül Düzgün

S-236 Rektal kanser nedeniyle opere edilen hastalarda preoperatif pelvik bilgisayarlı tomografi tabanlı kesitsel incelemenin prognostik prediktif etkisi
Volkan Erdoğan, Rifat Mert Gülmez, Sedat Çarkıt

S-237 Transanal total mezorektal eksizyon(TaTME) yapılan 57 vakanın onkolojik ve sfinkter korunma oranları: tek merkez
Bülent Cavit Yüksel, Sadettin Er, Tezcan Akın, Erdinç Çetinkaya

S-238 Neoadjuvan Kemoradyoterapi Sonrası Farklı Lenf Nodu Evrelendirmelerinin Prognoza Etkisi
Mustafa Örmeci, Kamil Öztürk, Zeki Demirok, Kübra Olgunçelik, Volkan Doğru, Muhittin Yaprak

S-239 Rektal tümörlerin preoperatif evrelemesinde ERUS ve MR görüntülemenin tanısal sonuçlarını karşılaştırılması
Hacer Ağakişiyeva, Agil Aghakishiyev, Mushfig Hasanov

S-240 Rektum Kanseri İçin Yapılan Robotik Ve Laparoskopik Low Anterior Rezeksiyon+Loop İleostomi Açılmasının Erken Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması
Anıl Özen, Kamil Öztürk, Ferhat Arslanoğlu, Muhittin Yaprak

S-241 Rektum Kanserinde Laparoskopik Cerrahi: Tek Merkezin Kısa Dönem Sonuçları
Ali İhsan Sağlam, Murat Yıldırım, Bülent Koca, Namık Özkan

S-242 Rektum kanseri cerrahisinde robotik ve laparoskopik cerrahinin erken dönem sonuçlarının karşılaştırılması
Tayfun Yoldaş, Sarp Tunalı, Osman Bozbıyık
 

S-243 Kolorektal Kanserde Tümör Boyutunun Prognozu Etkileyen Faktörler ile İlişkisi
Fırat Mülküt, Mehmet Karahan, Mehmet Mustafa Altıntaş

S-244 Rezektabl Kolon Kanserinde Anastomoz Hattı Nüksüne Etki Eden Prediktif Faktörler
Burak Çelik, Görkem Uzunyolcu, İrem Karataş, İlker Özgür, Metin Keskin, Ali Fuat Kaan Gök, Cemalettin Ertekin

S-245 Sol Taraflı Kolorektal Tümörlerde Stent Uygulamasının Erken Dönem Sağ Kalıma Etkisi
Yasir Musa Kesgin, Burak Suskun, Seymur Abdullayev, Sezer Bulut, Ahmet Sürek, Turgut Dönmez, Mehmet Karabulut

S-246 Sağ kolon tümörlerinde laparatomi ile laparoskopik hemikolektomilerin on yıllık retrospektif tek merkezli karşılaştırılması
Batuhan Kaya, Ahmet Onur Demirel, Levent Bolat, Natavan Guliyeva, Serdar Gümüş, Orçun Yalav, Ahmet Rencüzoğulları, İsmail Cem Eray

S-247 Sağ ve sol hemikolektomi yapılan hastaların retrospektif on yıllık tek merkezli karşılaştırılması
Ahmet Onur Demirel, Erdi Aydın, İbrahim Çoğal, Ersin Uslu, Orçun Yalav, Ahmet Rencüzoğulları, İsmail Cem Eray

S-248 Primer Sağ Kolon Adenokarsinomu Nedeniyle Sağ Hemikolektomi Yapılan Hastalarda Rezeke Edilen Terminal İleum Uzunluğu: Tanımlayıcı Bir Çalışma
Yunushan Furkan Aydoğdu, Emre Gülçek, Safa Özaydın, Ahmet Çağrı Büyükkasap, Osman Yüksel

S-249 Evre I-III Kolon Kanserli Hastalarda Sarkopeninin Postoperatif Komplikasyonlara ve Prognoza Etkisi
Murat Akalin, Erdinç Kamer, Elçin Aydın, Yiğit Çelik, Korhan Tuncer, Göksever Akpınar

S-250 Laparoskopik Sağ Hemikolektomide Komplet Mezokolik Eksizyon: Patoloji ve Kısa Dönem Sonuçlar
Hatice Telci, Fatma Şahin, Osman Sıbıç, Mahmut Ozan Aydın, Emre Bozdağ, Hakan Bölükbaşı, Erkan Somuncu, Serhan Yılmaz

S-251 Sağ Hemikolektomi Spesmenlerinde Lenf Nodu Sayısını Etkileyen Faktörler
Ufuk Uylaş, Murat Akalın, Barış Eker, Emran Avcı, Dudu Solakoğlu Kahraman, Erdinç Kamer

S-252 Transvers kolon yerleşimli kolorektal tumörlü hastalarımızda 5 yıllık klinik deneyimimiz
Ahmet Onur Demirel, Kubilay Furkan Işıker, Mustafa Koray Demiryürek, Ersin Uslu, Uğur Topal, Orçun Yalav, Ismail Cem Eray

S-253 Kolorektal Taşli Yüzük Hücreli Kanserde PLR ve PNİ’nin Prognostik Değeri
Emre Teke, Nuriye Esen Bulut, Erdem Durum, Mehmet Mahir Fersahoğlu

S-254 Periferdeki İkinci Basamak Devlet Hastanelerinde Kolorektal Kanser Cerrahisi
Hüsnü Şevik
 

S-255 Kolorektal kanserler ve prekanseröz lezyonların erken tanısında moleküler belirteçlerin önemi
Alper Boz, Hasan Zafer Acar

S-256 Acil ve elektif şartlarda opere edilen kolorektal kanserlerin karşılaştırılması
Ömer Parlak, Servet Kocaöz, Tuğba Sönmez, Furkan Savaş

S-257 Anal kanal kanserlerinde ne zaman cerrahi ?: Uzun dönem cerrahi sonuçlarımız
Mehmet Kemal Yener, Alper Sözütek, Ahmet Yüğrük, Burcak Köksoy, Ekin Yarkın Taş

S-258 Primer retroperitoneal tümör tanısı ile opere olan olguların histopatolojik analizi: Tek merkez deneyimimiz
Özkan Subaşı

S-259 Kolorektal Kanserde Prospektif Veritabanı: 241 Olgunun Analizi
Nurhilal Kızıltoprak, Zafer Şenol, Berkay Özcan, Merve Karadağ, İlknur Turan, Ömer Faruk Özkan

S-260 Covid-19 Pandemisinin Kolorektal Kanser Cerrahisi Alanindaki Bilimsel Yayinlara Etkileri
Alpaslan Şahin, Gurcan Şimşek, Ersin Turan, Sabri Özden, İsmail Hasırcı, Kemal Arslan

S-261 Kolorektal Kanserde Acil-Elektif Cerrahi Kısa Dönem Sonuçlarımızın Karşılaştırılması
Mahmut Ozan Aydın, Osman Sıbıç, Yunus Emre Çalışkan, Emre Bozdağ, Hakan Bölükbaşı, Erkan Somuncu, Serhan Yılmaz

S-262 Elektif Kolorektal Kanser Cerrahisinde Açık-Laparoskopik Tekniklerin Kısa Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması
Fatma Şahin, Ceren Başaran, Hatice Telci, Mahmut Ozan Aydın, Emre Bozdağ, Hakan Bölükbaşı, Erkan Somuncu, Serhan Yılmaz
 

SP-002 Outcome Differences in Rectal Cancer Patients Treated with/without Neoadjuvant Chemoradiotherapy
Selman Sökmen, Berke Manoğlu, Tayfun Bişgin, Müşfiq Ceferli, Tuğba Yavuzşen, İlknur Bilkay Görken, Funda Obuz

SP-003 The Application of Robotic Surgical Approaches in the Management of Midgut Neuroendocrine Tumours: a Systematic Review
Jatin Naidu, Aryan Arora, Zainab Shafiq, Reza Mirnezami

SP-004 Efficacy of abdominal drains in reducing post-operative complications in patients undergoing elective colorectal surgery
Anish Srinivasan, Surendra Kumar Mantoo

SP-005 Lokal ileri evre kolorektal kanserlerde ek organ rezeksiyonları: Tersiyer tek merkez 7 yıllık sonuçlarımız
Pırıltı Özcan, Hanife Şeyda Ülgür, Murat Kalın, Özgül Düzgün, Ömer Faruk Özkan

SP-006 Açık kolorektal kanser cerrahisinde sık sütür (küçük ısırık) ile standart karın kapama tekniğinin insizyonel herni ve cerrahi alan enfeksiyonu açısından karşılaştıran prospektif randomize çalışma
Cumhur Özcan, Mustafa Berkeşoğlu, Özgür Türkmenoğlu, Tahsin Çolak

SP-007 At Nalı Fistülde Modifiye Henley Yöntemi Uygulanan 4 Olgudaki 2.Yıl Sonuçlarımız
Emre Furkan Kırkan, Haluk Kerim Karakullukçu, Muhammed Kadir Yıldırak, Osman Sinan Özsezen, Fatih Öztoprak, Enes Sertkaya, Mert Gedik, Hanife Şeyda Ülgür, Ömer Faruk Özkan, Murat Kalın

SP-008 The efficacy of chemoradiotherapy in patients with squamous cell carcinoma of the rectum: a retrospective propensity-score matched study
Yana Belenkaya, Sergey Gordeev, Zaman Mamedli

SP-009 Can 3D Radiological Pelvimetry Calculations Predict Operational Difficulties for Rectal Cancer?
Necdet Fatih Yaşar, Elif Gündoğdu, Arda Şakir Yılmaz, Bartu Badak, Fatma Didem Bayav, Alaattin Özen, Setenay Öner

SP-010 Transvers kolon tümörleri: İdeal rezeksiyon sınırları?
Pınar Yazıcı, Ceylan Yanar, Esin Kabul Gürbulak, Mustafa Fevzi Celayir, Uygar Demir
 

VP-002 TaTME (Transanal Total Mezorektal Eksizyon) Cerrahi Teknik
Bülent Cavit Yüksel, Sadettin Er, Teazcan Akın, Erdinç Çetinkaya, Özgür Akgül

VP-003 Robotic TME for Right Sided Colon Cancer. Medial To Lateral Approach
Ömer Faruk İnanç Wafi Attaallah

VP-004 Doğum travması sonrası fekal inkontinans olgusunda sfinkteroplasti ile onarım
Cumhur Özcan Tahsin Çolak
 

 

 

#TKRCD2023

Sosyal medyada bizi takip edin!

 

 

Kongremiz, Ethical MedTech tarafından onaylanmıştır.

 

 

Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA.