19 MAYIS 2023, CUMA
07:00-08:00 İNTERAKTİF KAHVALTI OTURUMLARI 9-12
ASİSTAN OKULU 3
  SALON A SALON B
08:00-08:30 SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER 2 SEÇİLMİŞ VİDEO BİLDİRİLER 2
08:30-10:30 OTURUM 16: REKTUM KANSERİ: İZLE ve GÖR OTURUM 17: HEMOROİDAL HASTALIK
  - İzle ve gör: Kimler için?
- Endoskopide klinik yanıt değerlendirilmesi ve lokal eksizyonun yeri
- İzle ve gör: MR'ın rolü
- İzlemde tekrar büyüme var: Tedavi yönetimi
- İzle ve gör tedavisinde tuzaklar ve tehlike
- Olgular ile tartışalım
- Hemoroidal hastalık: Tanı ve konservatif yaklaşımlar
- Hangi hastayı poliklinikte tedavi edebilirim? Ofis yöntemleri
- Altın standart cerrahi tedavi var mı? Literatür ne diyor?
Hangi tekniği tercih ediyorum? Neden?
- Eksizyonel yöntemler ve stapler hemoroidopeksi
- Hemoroid arter ligasyonu, lazer ve radyofrekans ablasyon
- Özel durumlar için özel cerrahi teknikler
- Nüks / iyileşmeyen hemoroidal hastalıkta tedavi
- Tartışma
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 VİDEO OTURUMU 3 OTURUM 18: SELİM ANOREKTAL: KOMPLİKASYONLAR
  - Sağ hemikolektomi: Teknikler
- Splenik fleksura ve transvers kolon tümörlerinde MIS
- İSR ve koloanal anastomoz: Teknikler
- T4 tümör için multivisseral MIS
- Lateral lenf nodu disseksiyonu
- Tartışma
- Fistül cerrahisi sonrası nüks / iyileşmeyen hastalık: Nerede hata yapıyoruz?
- Hemoroid cerrahisi sonrası komplikasyonlar (Darlık, kanama ve anal sepsis)
- Proktolojik cerrahi sonrası fekal inkontinansa yaklaşım
- Tartışma
12:00-13:00 UYDU SEMPOZYUM 5 ÖĞLE ARASI
13:00-14:00 ÖĞLE ARASI UYDU SEMPOZYUM 6
14:00-14:30 KONFERANS 8 KONFERANS 9
Toplumda HKKS tanısında cerrahın rolü - Gabriela Möslein Kolorektal cerrahide innovasyon
14:30-15:30 OTURUM 19: HKKS 14:30 – 16:00   OTURUM 20: MEDİKOLEGAL OLGULAR
  - HKK sendromlarında profilaktik cerrahi
- HKK hastalarında kanser yönetimi
- HKK sendromlarında kemoprevansiyon ve tarama
- Tartışma
Mahkeme kuruldu (Keypad eşliğinde)
15:30-16:30 OTURUM 21: PROKTOLOJİ DİĞER
  - Anal fissürde medikal tedavi: Nereye kadar?
- Anal fissür: Cerrahi tedavi yöntemleri
- Pilonidal sinüs: Minimal invaziv yöntemler
- Pilonidal sinus: Eksizyonel yöntemler / flep cerrahisi
- Tartışma
16:00 – 16:30   OTURUM 22: CERRAHLAR İÇİN SoME VE VİDEO PLATFORMLAR: ETİK DEĞERLER
 
16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 OTURUM 23: OLGULARLA KOLOREKTAL KANSER (Keypad) OTURUM 24: OLGULARLA SELİM ANOREKTAL (Keypad)

 

#TKRCD2023

Sosyal medyada bizi takip edin!

 

Telif Hakkı © 2022 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA.