YOHİD Logo


 

TUESDAY, MAY 16, 2023
  İSTANBUL 1 HALL  İSTANBUL 3 HALL 
13:30-17:30 COURSE 1: RESEARCH METHODS
Director: Hatice Ayhan
Educators: Sebahat Gözüm, Sultan Ayaz Alkaya
COURSE 2: PATIENT EDUCATION
Director: Hülya Bulut
Educators: Hülya Bulut, Sevil Güler, Eylem Toğluk Yiğitoğlu, Burçin Irmak
17:30-18:00 OPENING CONFERENCE
18:00–19:00 OPENING CEREMONY
19:00-20:00 OPENING COCKTAIL
 

 

WEDNESDAY, MAY 17, 2023
  İSTANBUL 1 HALL 
08:00-09:00 CONFERENCE
Chair: Azize Karahan
 

Development and Empowerment of Stoma and Wound Care Nursing
   Ayişe Karadağ (45')

09:00-10:30 PANEL: ESTABLISHING AND STRENGTHENING STOMA AND WOUND CARE UNITS: SHARING EXPERIENCE
Chairs: Ayişe Karadağ, Emine İyigün

Stomatherapy Unit Experience
   Aysel Ören Hin (25')

Stomatherapy Unit Experience
   Şule Kasap (25')

Wound Care Unit Experience
   Ömer Faruk Atalay (25')

Discussion

10:30-11:00 Coffee Break
11:00-12:30 PANEL: COLORECTAL CANCERS
Chairs: Pars Tunçyürek, Sevil Güler

Cancer Prevalence, Risk Groups
   Emre Sivrikoz (20')

Cancer Prevention: What Does The Evidence Say?
   Hicran Bektaş (20')

Cancer Awareness and Early Diagnosis
   Sultan Kav (20')

• Discussion
12:30-13:30 Lunch Break
13:30-14:45 PANEL: CURRENT APPROACHES IN COLORECTAL SURGERY
Chairs: Tahsin Çolak, Hatice Ayhan

Approaches to Surgical Techniques
   Tayfun Yoldaş (20')

Approaches to Nursing Care
   Zehra Göçmen Baykara (20')

Approaches to Postgraduate Education Of Nurses
   Laurent Chabal (20')

• Discussion
14:45-15:30 CONFERENCE
Chair: Hülya Bulut
 

Nurses’ Roles in Robotic Colorectal Surgery
   Sevilay Şenol Çelik (35')

15:30-16:30 CONFERENCE
Chair: Azize Karahan
 

Artificial Intelligence in Health
   Çiğdem Gündüz Demir (45')

16:30-17:00 Coffee Break
  İSTANBUL 1  HALL  BİGA HALL 
17:00-18:30
HS-002 Stomalı Bireylerin Uyum Ve Öz Etkililik Durumlarının İncelenmesi
Nazife Şıvgın, Tülay Başak

HS-003 Hemşirelik Öğrencilerine Peristomal Cilt Lezyonlarının Öğretilmesinde Standart Hasta Simülasyon Yönteminin Etkinliğinin İncelenmesi
Nazife Şıvgın, Tülay Başak

HS-004 Bizi bekleyen yeni bir sorun:Stomalı ebeveynler
Meral Altunsoy, Aytül Başeğmez, Aslı Begüm Can Aydin, Metin Keskin

HS-005 Stoması Olan Bireylerin Bakım Vericilerinde Algılanan Bakim Yükü ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Sevcan Avcı Işık, Çiğdem Üstündağ

HS-006 Stomalı hastaların yaşam kalitesinin retrospektif olarak değerlendirilmesi
Zeynep Kızılcık Özkan, Filiz Tuncel Sağlam, Nurgül Kaluk Bulut, Figen Dığın, Doğan Albayrak

HS-007 Stomalı yetişkin bireylerde uyku hijyeni eğitimi ve lavanta yağı inhalasyonunun uyku kalitesi, yorgunluk ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesine etkisi: Randomize kontrollü çalışma protokolü
Rabia Koca, Aysel Gürkan, Hasan Fehmi Küçük

HS-008 Stomalı Bireylerin Öz Bakım Gücü, Öz Yeterlilik ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Sevgi Işkın, Nevin Kanan

HS-009 Genel Cerrahi Hemşirelerinde Uygulamalı Eğitimin Stoma Bakım Becerilerine Etkisi
Filiz Tuncel Sağlam, Nurgül Kaluk Bulut, Nigar Nilüfer Keskin

HS-010 Stomal ve Peristomal Komplikasyonları Etkileyen Faktörler: Retrospektif, Kesitsel Bir Çalışma
Gözde Türkmenoğlu Küçükakça, Dilek Yılmaz Akyaz, Tuğçe Aksan, Ecem Eren, Tutku Tüfekçi, Derya Salim Uymaz, Emre Özoran

HS-011 Ostomi Öz Bakım İndeksi ve Ostomili Hastaların Öz Bakımına Bakım Verenin Katkısı İndeksi Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri
Cahide Ayik, Merve Aliye Akyol, Dilek Özden, Deniz Cenan

HS-012 Bağırsak stoması olan bireylerin günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirebilme düzeylerinin ve özbakımını üstlenmelerine engel olan faktörlerin belirlenmesi: bir karma yöntem çalışması
Elif Budak Ertürk, Hacer Arı, Çiğdem Üstündağ, Esra Yılmaz, Ülkü Topdemir

HS-013 Stoması olan hastaların öz yeterliliğine yönelik hemşirelik girişimleri: Sistematik derleme
Gamze Bozkul,Sevilay Şenol Çelik, Hande Nur Arslan

HS-014 Kolostomi etki skorunun Türkçeye uyarlanması: geçerlilik ve güvenirlilik çalışması
Evrim Sarıtaş, Zehra Göçmen Baykara, Hatice Karabulut, Aysel Ören Hin, Sezai Leventoğlu

HS-015 Stomalı hastalara bakım verenlerde stres düzeyi ve etkileyen faktörler: retrospektif çalışma
Nurgül Kaluk Bulut, Filiz Tuncel Sağlam, Zeynep Kızılcık Özkan, Figen Dığın, İbrahim Ethem Cakcak

 
HS-042 Hemşirelik uygulamaları ile yapılan kolonoskopi hazırlığının bağırsak temizliğine ve hemşirelik sonuçlarına etkisini
Hümeyra Zengin, Ayfer Tezel

HS-016 Türkiye'de Stoma ve Yara Bakım Hemşirelerinin Özellik Arz Eden Riskli Birimlerde Çalışma Durumlarına İlişkin Görüşleri
Burçin Irmak, Serap Yılmaztürk, Şenay Gül, Ayişe Karadağ, Zehra Göçmen Baykara

HS-017 Geçici Stoması Olan Bireylerin Stoma Kapatılması Sonrası Dönemde Low Anterior Rezeksiyon Sendromu Gelişimi ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi
Ezgi Şahin, Azize Karahan, Aysel Abbasoğlu, Nevin Çelikateş

HS-018 Monitoring of Quality of life in patients having undergone intestinal ostomy procedure
Vesna Konjevoda, Martina Smrekar, Sanja Ledinski Ficko, Štefanija Kolacko

HS-019 Dış firma stoma hemşiresi daha iyi bir çözüm mü?
Tuğçe Gözde Özkefeli Hamurcu, Esra Sökütlü, Büşra Uruç, Özgül Düzgün

HS-020 Stoma ameliyatı sonrası işe dönüş
Hatice Merve Alptekin, Mahmut Dağcı, Buğra Eroğlu

HS-021 (Olgu) Kalıcı Kolostomide Kontinans Amaçlı İrrigasyonun Etkileri: Vaka çalışması
Ayişe Karadağ, Havanur Kılıç

HS-022 Peristomal Cilt Lezyonu Gelişen Hastanın Stoma Bakım Yönetimi: Olgu Sunumu
Fatma Kaplan, Nazife Şıvgın, Muhammet Ceylan, Ayşen Şimşek, Muharrem Öztaş

HS-023 Stomalı Bireyde NANDA-I, NIC ve NOC Taksonomilerine Dayalı Birey Merkezli Bakım: Vaka Örneği
Hanife Ece Bal, Ayşe Sılanur Demir, Dilek Yılmaz Akyaz, Ecem Eren, Tuğçe Aksan

HS-024 (Olgu) Kısa Barsak Sendromu Olan Hastada Marshmallow İle Stoma Outputunu Azaltmak
Sedef Şerment, Münevver Albayrak, Ümmü Ebiha Çelik, Zeki Demirok, Volkan Doğru, Muhittin Yaprak

HS-025 (Olgu) Rektum Kanseri Olan Bir Hastanın Henderson Hemşirelik Modeline Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
Ayşe Gül Atay Doyğacı, Aytül Pamukçu

HS-026 (Olgu) Tüberküloz Peritoniti Nedeniyle Enterokütanöz Fistül Gelişen Hastada Yara Yönetimi: Olgu Sunumu
Serpil Uçar, Mehmet Ali Koç, Durucan Aydın, Cihangir Akyol

HS-027 (Video Sunum-Olgu) NICE (Natural orifice IntraCorporeal anastomosis transrectal Extraction) prosedüründe kolorektal ameliyat hemşiresinin rolü
Tuğba Er, Tayfun Bisgin, Berke Manoglu, Selman Sokmen
HS-028 Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Basınç Yaralanması İnsidansı ve Risk Faktörlerin Belirlenmesi
Özkan Karadede, Eylem Toğluk Yiğitoğlu, Hatice Şeremet, Çağla Daştan
 
 

 

THURSDAY, MAY 18, 2023
  İSTANBUL 1  HALL  BİGA HALL 
08:30-09:30
HS-029 The Incidence and Prevalence of Medical Device-Related Pressure Injuries in Pediatric Patients: Systematic Review and Meta-analysis
Enes Şimşek, Ayşe Sılanur Demir, Remziye Semerci, Ayişe Karadağ

HS-030 Yoğun Bakım Hemşirelerinin Basınç Ülserleri ile İlgili Bilgi Tutum ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Çalışma
Sümeyra Benan Camcı, Meryem Kılıç

HS-031 HBYS Sisteminde Basınç Yaralanmasının Önlenmesinde Hemşirelerin Rolü
Bırgul Ödül Özkaya, Ferişte Uz, Keziban Atilla

HS-032 (Olgu) Basınç Yaralanmalı Yaşlı Bir Hastanın Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Serap Yılmaztürk, Burçin Irmak

HS-033 Kolorektal Kanserlerden Korunma ve Kolorektal Kanser Farkındalığının Belirlenmesi
Banu Çevik, Akile Eşer Karaslan, Hafize Erdoğan, Gizem Ölmez, Hüseyin Savaş Göktürk, Ayşe Gülhan Ünler

HS-034 Üniversite Öğrencilerinde Konstipasyon ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Ziyafet Uğurlu, Ayşe Gül Atay Doyğacı, Gülay Turgay, Aysel Abbasoğlu, Emine Koç, Nalan Özhan Elbaş, Caner İncekaş

HS-035 Sağlık çalışanlarında fonksiyonel konstipasyon, etkileyen etmenler ve yaşam kalitesi
Azize Karahan, Ziyafet Uğurlu, Aylin Günay, Hülya Karaer, Hafize Erdoğan, Gizem Ölmez, Betül Yel, Tuba Güder, Ezgi Şahin, Hüseyin Savaş Göktürk, Ayşe Gülhan Ünler

HS-001 Stoması olan hastaların öz-etkililik durumları ve etkileyen faktörler
Sibel Nargiz Koşucu, Ezgi Şahin, Ayla Gürsoy, Feza Yarbuğ Karakayalı
 
HS-036 Perkütan Endoskopik Gastrostomi Tüpü Yerleştirilen Hastaların Erken Dönem Peristomal Cilt Bakımında Serum Fizyolojik ve Antiseptik Solüsyonun Etkinliğinin Karşılaştırılması
Kezban Akçay, Hatice Ayhan, Rana Elçin Sezer Ceren, Cem Şimşek, Osman Abbasoğlu

HS-037 Kolonoskopi yapılan hastalarda sıcak uygulamanın karın ağrısı ve şişkinliğe etkisinin incelenmesi
Nevin Öztürk, İlknur Çalışkan, Metin Keskin

HS-038 Perkütan Endoskopik Gastrostomili (PEG) Bireylerde Gelişen Komplikasyonların İncelenmesi: Retrospektif, kesitsel bir çalışma
Tuğçe Aksan, Kübra Ertabak Aydın, Ecem Eren, Emel Ahıshalı, Genco Gençdal, Süda Tekin, Tuğba Güçlüoğlu, Emre Taş, Zeliha Genç

HS-039 Kolonoskopi planlanan bireylerin işlemlerinin iptal nedenleri ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi
Ziyafet Uğurlu, Aysel Abbasoğlu, Hatice Nalan Özhan Elbaş, Hülya Karaer, Aylin Günay, Yeşim Bilici, Ahmet Sedat Boyacıoğlu

HS-040 Kolonoskopi Öncesi Kullanılan Farklı Eğitim Yöntemlerinin Hastaların Bağırsak Hazırlığı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Çiçek El, Hasan Bektaş, Ayşegül Güneş, Yasemin Eda Tekin

HS-041 COVID pandemisinde, öncesinde ve sonrasında endoskopik işlem oranları: Ankara Üniversitesi Deneyimi
Hayal Zeybek, Yasemin Köşker, Başak Hışır, Reyhan Aygün, Mehmet Ali Koç, Cihangir Akyol

HS-043 Asemptomatik kalın barsak divertiküler hastalık etyolojisi değerlendirmesi için yapılan kolonoskopi tarama sonuçları: Endoskopi hemşirelerinin rolü
Çile Tutuk, Kerim Çetin, Gülnur Hakalmaz, Gülcihan Bayraktar, Nüvide Zeliha Dediler, Turgut Dönmez, Ahmet Sürek, Mehmet Karabulut

HS-044 Yara yıkama absorbsiyon mekanizmasına sahip yara pedi ile yara yönetimi: Vaka serisi
Şenay Gül, Derya Karakaya

HS-045 Kolorektal cerrahi geçiren hastalarda erken mobilizasyonun etkileri
Berçem Barış, Ferişte Güney, Harun Tecir

HS-046 Kolorektal cerrahi hastalarında ameliyat sonrası erken beslenmenin hasta sonuçları üzerinde etkisi: sistematik inceleme
Hatice Demirdağ, Arzu Altın
 
  İSTANBUL 1  HALL 
09:30-10:30 CONFERENCE
Chair: Sultan Ayaz Alkaya
  Quality of Life in Colorectal Surgery
   Emine İyigün (45')
10:30-11:00 Coffee Break
11:00-12:30 CONFERENCE
Chair: Deniz Harputlu
• Management of Peristomal Skin Complications
   Susan Stelton (50')
12:30-13:30 Lunch Break
13:30-15:15 INTERACTIVE CASE SESSION-STOMA
Chairs: Sevilay Şenol Çelik, Derya Suluhan

Fistula And High Output Stoma
   Tuğçe Aksan (25')

Peristomal Allergic Dermatitis and Irritant Dermatitis
   Durucan Aydın (25')

Pyoderma Gangrenosum and Peristomal Varicose Veins
   Ebru Kırbıyık(25')

Parastomal Hernia and Prolapse
   Sercan Karadağ (25')

•Discussion
15:15-16:15 CONFERENCE
Chair: Sultan Kav
Education of Persons with Disabilities on Stoma Care
   Susan Stelton (45')
16:15-16:30 EXPERIENCE SHARING 
Chair: Sultan Kav
 

The Importance of New Technological Products in Colorectal Surgery Wound Management
   Emre Balık (15')

16:30-17:00 Coffee Break
17:00-18:00 PANEL: PSYCHOSOCIAL APPROACH TO INDIVIDUALS WITH STOMA
Chairs: Emine İyigün, Gülnur Gümbelek

Body Image, Self-Esteem
   Ebru Akgün Çıtak (15')

Social Isolation
   Deniz Harputlu(15')

Sexuality
   Sultan Ayaz Alkaya(15')

• Discussion
  İSTANBUL 1  HALL  BİGA HALL 
18:00-19:00
HS-047 Kolorektal kanserlerde birinci asistanın hemşire olması: Sonuçlarımızı ne yönde etkiledi?
Tayfun Bayramiç, İbrahim Sarkun, Hakime Öner, Özgül Düzgün

HS-048 Low anterior rezeksiyon sendromu ve hemşirelik bakımı
Emine Sezgünsay, Emin Lapsekili

HS-049 Kolorektal Kanser Cerrahi Geçiren Hastalarda Postoperatif Komplikasyonlar
Hatice Yüceler Kaçmaz, Muhammet Akyüz, Hilal Kahraman, Seda Akutay, Özlem Ceyhan

HS-050 Kolon Kanserli Hastalara Yapılan Kolektomi Sonrası Yaşadıkları Sorunların ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: İki Merkezli Çalışma
Sevcan Avcı Işık, Gülşah Eskimez

HS-051 Elektif kolorektal cerrahi uygulanan hastalarda açık ve minimal invaziv cerrahinin hemşirelik iş yükü üzerine etkisi
Emine Özdemir, Sevgi Işkın, Busenur Kırımtay, Muhammed Bünyamin Dalkılıç, Timuçin Erol

HS-052 Kolorektal Cerrahide Perioperatif Uygulamalarin ERAS Protokokolüne Uygunluğunun ve ERAS Protokolü Uygulama Engellerinin İncelenmesi
Turna Özbay, Deniz Şanlı, Jeremy Springer

HS-053 Laparoskopik(kolorektal cerrahi) ameliyatlarında ameliyathane hemşirelerin uyum/yetişme süreci
Gönül Küçük, Kadir Şen
 
HS-054 Geriatrik hastalarda kolorektal operasyonlar öncesi triflo kullanımı sonuçlarımız
Tuğçe Gözde Özkefeli Hamurcu,

HS-055 Cerrahi onkoloji kliniğinde whatsapp kullanımının hemşirelik hizmet kalitesine etkisi
Tuğçe Gözde Özkefeli Hamurcu, Esra Sökütlü, Büşra Uruç, Özgül Düzgün

HS-056 Sitoredüktif cerrahi hemsireliği ayrı mı olmalı?
Tuğçe Gözde Özkefeli Hamurcu, Esra Sökütlü, Büşra Uruç, Özgül Düzgün

HS-057 Hastaların ve Yakınlarının Ameliyat ile İlgili İnternet Kullanımı ve Hasta Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Şeyma Şengül, Elif Çelebi, Elif Ece Acar, Bülent Gürbüz

HS-058 Hemşire bakış açısı ile pelvik taban anatomisi ve hastalıklarında farkındalık düzeyi
Esra Keçeci Civci, Şeyma Şengül Ekici, Damla Şen, Emel Başol, Seda Gönen, Serkan Zenger

HS-059 Gastrointestinal Sistem Malignitelerinde Parenteral Nutrisyon ve Hemşirelik Bakımı
Zeliha Özlem Akoğlu, Nurhilal Kızıltoprak, Ömer Faruk Özkan, Ebru Keskin

HS-060 Postoperatif ileus ve non farmakolojik hemşirelik girişimleri: bir sistematik derleme
Hande Nur Arslan, Sevilay Şenol Çelik, Gamze Bozkul

HS-061 Laparoskopik Ameliyatlarda Hemşirenin Görev Ve Sorumlulukları
Buket Gümüş, Kezban Atilla, Cansu Bayram, Sevcan Evmez

HS-062 Ameliyathanede tıbbi atık konusunda ne biliyoruz, ne bilmiyoruz ? Farkındalığı ve duyarlılığı arttıralım
Çağla Dadak, İrem Ark Şekerci, Şennur Taşdemir, Şelale Alparslan, Serkan Zenger, Bülent Gürbüz, Dursun Buğra

HS-063 The Effectiveness of Cancer Yoga and Mindfulness-Based Meditation on Fatigue, Sleep and Quality of Life with Colorectal Cancer Patients: A Mix Method Study
Tuba Sengul, Fahriye Oflaz, Ayişe Karadag
 
 

 

FRIDAY, 19 MAY 2023
  İSTANBUL 1  HALL 
08:00-09:15 INTERACTIVE CASE SESSION-WOUND
Chairs: Sevil Güler, Şenay Gül
 

Pressure Injury
   Derya Karakaya (15')

Necrotizing Fasciitis
   Hülya Yağcıoğlu (15')

Open Abdomen
   Gülnur Gümbelek (15')

Oncological Wounds
   Serap Yılmaztürk (15')

• Discussion
09:15-10:30 CONFERENCE
Chair: Nalan Özhan Elbaş

Advanced Wound Technologies
   Ana Lamza (45')

10:30-11:00 Coffee Break
11:00-12:00 PANEL: WOUND MANAGEMENT IN COLORECTAL SURGERY
Chairs: Hülya Bulut, Burçin Irmak

Wound Assessment
   Şenay Gül (15')

Wound Dressing Products
    Nazife Şıvgın (15')

Wound Cleaning Solutions
   Eylem Toğluk Yiğitoğlu (15')

•Discussion
12:00-13:30 Lunch Break
13:30-14:30 PANEL: MANAGEMENT OF FECAL INCONTINENCE
Chairs: Neriman Şengül, Sevilay Şenol Çelik
 

Fecal Incontinence Management: Surgery
   Sezai Levetoğlu (15')

Fecal Incontinence Management: Nutrition
   Gamze Akbulut (15')

Fecal Incontinence Management: Care
   Susan Stelton (15')

• Discussion
  İSTANBUL 1  HALL  BİGA HALL 
14:30-16:30 COURSE 3: EFFECTIVE PRESENTATION SKILLS
Director: Sevil Güler
Educator: Hülya Bulut, Sevil Güler, Burçin Irmak, Eylem Toğluk Yiğitoğlu
COURSE 4: COLOSTOMY IRRIGATION
Director: Zehra Göçmen Baykara
Educator: Zehra Göçmen Baykara, Aysel Ören Hin
16:30-17:00 Coffee Break
  İSTANBUL 1  HALL 
17:00-18:00 MEET THE EXPERT

The Future of Stoma and Wound Care Nursing Certified Training Programs
   Ayişe Karadağ, Zehra Göçmen Baykara, Tuba Şengül (60')

 

 

20 MAY 2023, SATURDAY
  İSTANBUL 1  HALL 
08:00-09:00 CONFERENCE
Chair: Ebru Akgün Çıtak
  • Individuals with Stoma in Terms of Social Determinants of Health
   Sultan Ayaz Alkaya (45')
09:00-10:00 CONFERENCE
Chair: Ayfer Özbaş

Colorectal Surgery Nursing and Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Protocols
   Hatice Ayhan (45')

10:00-10:30 Coffee Break
10:30-12:00 INTERACTIVE CASE SESSION-DEVELOPMENT PERIODS AND NURSING APPROACHES
Chairs: Şenay Gül, Deniz Harputlu

Baby / Child with Stoma
   Derya Suluhan (25')

Adolescent with Stoma
   Deniz Cenan(25')

Elderly with Stoma
   Burcu Duluklu (25')

• Discussion
12:00-13:00 CLOSING

 

 

 

#TSCRS2023

Follow us on our social media accounts!

 

 

Our congress is approved by Ethical MedTech.

 

 

Copyright © 2023 TSCRS. All rights reserved. | Powered by MMA.