YOHİD Logo


 

16 MAYIS 2023, SALI
  İSTANBUL 1 SALONU İSTANBUL 3 SALONU
13:30-17:30 KURS 1: ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Kurs Koordinatörü: Hatice Ayhan
Eğitimciler: Sebahat Gözüm, Sultan Ayaz Alkaya
Kursun Amacı:
Katılımcıların araştırma yapma süreci ve teknikleri hakkında temel bilgi ve beceri kazanmalarıdır.
Öğrenim hedefleri:
Bu kursun sonunda katılımcılar;
• Araştırma konusunu seçerek amaçlarını belirler.
• Araştırma hipotezi ya da sorularını yazar.
• Uygun araştırma yöntemine karar verir.
• Veri toplama araçlarını hazırlar.
• Gözlemler araştırma tasarımlarını açıklar.
• Deneysel araştırma tasarımlarını açıklar.
Araştırma probleminin belirlenmesi - Sultan Ayaz Alkaya
Araştırma yönteminin tasarlanması - Sultan Ayaz Alkaya
Gözlemsel araştırmalar - Sultan Ayaz Alkaya
Deneysel araştırmalar - Sebahat Gözüm
KURS 2: HASTA EĞİTİMİ
Kurs Koordinatörü: Hülya Bulut
Eğitimciler: Hülya Bulut, Sevil Güler, Eylem Toğluk Yiğitoğlu, 
Burçin Irmak

Kursun Amacı:
Katılımcıların hasta eğitimi süreci, hasta eğitimine yönelik güncel yaklaşımlar, eğitim materyali geliştirme ile ilgili bilgi ve beceri kazanmalarıdır.
Öğrenim hedefleri:
Bu kursun sonunda katılımcılar;
• Hasta eğitimi sürecini planlar.
• Hasta eğitimini etkileyen bileşenlerini tartışır.
• Hasta eğitiminde kullanılan güncel yaklaşımları değerlendirir.
• Hasta eğitim materyali geliştirir.
Hasta eğitimi sürecini hatırlayalım: 5N1K - Hülya Bulut
Hasta eğitimini etkileyen ve kolaylaştıran faktörler: Süreci nasıl yönetelim? - Sevil Güler
Hasta eğitiminde güncel yaklaşımlar: Bilgilerimizi güncelleyelim - Eylem Toğluk Yiğitoğlu
Hasta eğitim materyallerini nasıl geliştirelim? - Burçin Irmak
Grup Çalışması: Deneyimlerimizi zenginleştirelim
Hülya Bulut, Sevil Güler, Eylem Toğluk Yiğitoğlu, Burçin Irmak
17:30-18:00 AÇILIŞ KONFERANSI
18:00–19:00 AÇILIŞ TÖRENİ
19:00-20:00 AÇILIŞ KOKTEYLİ
 

 

17 MAYIS 2023, ÇARŞAMBA
  İSTANBUL 1 SALONU
08:00-09:00 KONFERANS
Oturum Başkanı: Azize Karahan
 

Stoma ve Yara Bakım Hemşireliğinin Gelişme Serüveni ve Güçlenmesi
   Ayişe Karadağ (45')

09:00-10:30 PANEL: STOMA VE YARA BAKIM ÜNİTELERİNİN KURULMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ: DENEYİM PAYLAŞIMI
Moderatörler: Ayişe Karadağ, Emine İyigün

Stomaterapi Ünitesi Deneyimi
   Aysel Ören Hin (25')

Stomaterapi Ünitesi Deneyimi
   Şule Kasap (25')

Yara Bakım Ünitesi Deneyimi
   Ömer Faruk Atalay (25')

Tartışma

10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 PANEL: KOLOREKTAL KANSERLER
Moderatörler: Pars Tunçyürek, Sevil Güler

Kanser Yaygınlığı, Risk Grupları
   Emre Sivrikoz (20')

Kanserden Korunma: Kanıtlar ne diyor?
   Hicran Bektaş (20')

Kanser Farkındalığı ve Erken Tanı
   Sultan Kav (20')

• Tartışma
12:30-13:30 Öğle Arası
13:30-14:45 PANEL: KOLOREKTAL CERRAHİ ALANINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Moderatörler: Tahsin Çolak, Hatice Ayhan

Cerrahi Tekniklere İlişkin Yaklaşımlar
   Tayfun Yoldaş (20')

Hemşirelik Bakımına İlişkin Yaklaşımlar
   Zehra Göçmen Baykara (20')

Hemşirelerin Mezuniyet Sonrası Eğitimine İlişkin Yaklaşımlar
   Laurent Chabal (20')

• Tartışma
14:45-15:30 KONFERANS
Oturum Başkanı: Hülya Bulut
 

Robotik Kolorektal Cerrahide Hemşirenin Sorumlulukları
   Sevilay Şenol Çelik (35')

15:30-16:30 KONFERANS
Oturum Başkanı: Azize Karahan
 

Sağlıkta Yapay Zeka
   Çiğdem Gündüz Demir (45')

16:30-17:00 Kahve Arası
  İSTANBUL 1 SALONU BİGA  SALONU
17:00-18:30
HS-002 Stomalı Bireylerin Uyum Ve Öz Etkililik Durumlarının İncelenmesi
Nazife Şıvgın, Tülay Başak

HS-003 Hemşirelik Öğrencilerine Peristomal Cilt Lezyonlarının Öğretilmesinde Standart Hasta Simülasyon Yönteminin Etkinliğinin İncelenmesi
Nazife Şıvgın, Tülay Başak

HS-004 Bizi bekleyen yeni bir sorun:Stomalı ebeveynler
Meral Altunsoy, Aytül Başeğmez, Aslı Begüm Can Aydin, Metin Keskin

HS-005 Stoması Olan Bireylerin Bakım Vericilerinde Algılanan Bakim Yükü ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Sevcan Avcı Işık, Çiğdem Üstündağ

HS-006 Stomalı hastaların yaşam kalitesinin retrospektif olarak değerlendirilmesi
Zeynep Kızılcık Özkan, Filiz Tuncel Sağlam, Nurgül Kaluk Bulut, Figen Dığın, Doğan Albayrak

HS-007 Stomalı yetişkin bireylerde uyku hijyeni eğitimi ve lavanta yağı inhalasyonunun uyku kalitesi, yorgunluk ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesine etkisi: Randomize kontrollü çalışma protokolü
Rabia Koca, Aysel Gürkan, Hasan Fehmi Küçük

HS-008 Stomalı Bireylerin Öz Bakım Gücü, Öz Yeterlilik ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Sevgi Işkın, Nevin Kanan

HS-009 Genel Cerrahi Hemşirelerinde Uygulamalı Eğitimin Stoma Bakım Becerilerine Etkisi
Filiz Tuncel Sağlam, Nurgül Kaluk Bulut, Nigar Nilüfer Keskin

HS-010 Stomal ve Peristomal Komplikasyonları Etkileyen Faktörler: Retrospektif, Kesitsel Bir Çalışma
Gözde Türkmenoğlu Küçükakça, Dilek Yılmaz Akyaz, Tuğçe Aksan, Ecem Eren, Tutku Tüfekçi, Derya Salim Uymaz, Emre Özoran

HS-011 Ostomi Öz Bakım İndeksi ve Ostomili Hastaların Öz Bakımına Bakım Verenin Katkısı İndeksi Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri
Cahide Ayik, Merve Aliye Akyol, Dilek Özden, Deniz Cenan

HS-012 Bağırsak stoması olan bireylerin günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirebilme düzeylerinin ve özbakımını üstlenmelerine engel olan faktörlerin belirlenmesi: bir karma yöntem çalışması
Elif Budak Ertürk, Hacer Arı, Çiğdem Üstündağ, Esra Yılmaz, Ülkü Topdemir

HS-013 Stoması olan hastaların öz yeterliliğine yönelik hemşirelik girişimleri: Sistematik derleme
Gamze Bozkul,Sevilay Şenol Çelik, Hande Nur Arslan

HS-014 Kolostomi etki skorunun Türkçeye uyarlanması: geçerlilik ve güvenirlilik çalışması
Evrim Sarıtaş, Zehra Göçmen Baykara, Hatice Karabulut, Aysel Ören Hin, Sezai Leventoğlu

HS-015 Stomalı hastalara bakım verenlerde stres düzeyi ve etkileyen faktörler: retrospektif çalışma
Nurgül Kaluk Bulut, Filiz Tuncel Sağlam, Zeynep Kızılcık Özkan, Figen Dığın, İbrahim Ethem Cakcak

 
HS-042 Hemşirelik uygulamaları ile yapılan kolonoskopi hazırlığının bağırsak temizliğine ve hemşirelik sonuçlarına etkisini
Hümeyra Zengin, Ayfer Tezel

HS-016 Türkiye'de Stoma ve Yara Bakım Hemşirelerinin Özellik Arz Eden Riskli Birimlerde Çalışma Durumlarına İlişkin Görüşleri
Burçin Irmak, Serap Yılmaztürk, Şenay Gül, Ayişe Karadağ, Zehra Göçmen Baykara

HS-017 Geçici Stoması Olan Bireylerin Stoma Kapatılması Sonrası Dönemde Low Anterior Rezeksiyon Sendromu Gelişimi ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi
Ezgi Şahin, Azize Karahan, Aysel Abbasoğlu, Nevin Çelikateş

HS-018 Monitoring of Quality of life in patients having undergone intestinal ostomy procedure
Vesna Konjevoda, Martina Smrekar, Sanja Ledinski Ficko, Štefanija Kolacko

HS-019 Dış firma stoma hemşiresi daha iyi bir çözüm mü?
Tuğçe Gözde Özkefeli Hamurcu, Esra Sökütlü, Büşra Uruç, Özgül Düzgün

HS-020 Stoma ameliyatı sonrası işe dönüş
Hatice Merve Alptekin, Mahmut Dağcı, Buğra Eroğlu

HS-021 (Olgu) Kalıcı Kolostomide Kontinans Amaçlı İrrigasyonun Etkileri: Vaka çalışması
Ayişe Karadağ, Havanur Kılıç

HS-022 Peristomal Cilt Lezyonu Gelişen Hastanın Stoma Bakım Yönetimi: Olgu Sunumu
Fatma Kaplan, Nazife Şıvgın, Muhammet Ceylan, Ayşen Şimşek, Muharrem Öztaş

HS-023 Stomalı Bireyde NANDA-I, NIC ve NOC Taksonomilerine Dayalı Birey Merkezli Bakım: Vaka Örneği
Hanife Ece Bal, Ayşe Sılanur Demir, Dilek Yılmaz Akyaz, Ecem Eren, Tuğçe Aksan

HS-024 (Olgu) Kısa Barsak Sendromu Olan Hastada Marshmallow İle Stoma Outputunu Azaltmak
Sedef Şerment, Münevver Albayrak, Ümmü Ebiha Çelik, Zeki Demirok, Volkan Doğru, Muhittin Yaprak

HS-025 (Olgu) Rektum Kanseri Olan Bir Hastanın Henderson Hemşirelik Modeline Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
Ayşe Gül Atay Doyğacı, Aytül Pamukçu

HS-026 (Olgu) Tüberküloz Peritoniti Nedeniyle Enterokütanöz Fistül Gelişen Hastada Yara Yönetimi: Olgu Sunumu
Serpil Uçar, Mehmet Ali Koç, Durucan Aydın, Cihangir Akyol

HS-027 (Video Sunum-Olgu) NICE (Natural orifice IntraCorporeal anastomosis transrectal Extraction) prosedüründe kolorektal ameliyat hemşiresinin rolü
Tuğba Er, Tayfun Bisgin, Berke Manoglu, Selman Sokmen
HS-028 Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Basınç Yaralanması İnsidansı ve Risk Faktörlerin Belirlenmesi
Özkan Karadede, Eylem Toğluk Yiğitoğlu, Hatice Şeremet, Çağla Daştan
 
 

 

18 MAYIS 2023, PERŞEMBE
  İSTANBUL 1 SALONU BİGA  SALONU
08:30-09:30
HS-029 The Incidence and Prevalence of Medical Device-Related Pressure Injuries in Pediatric Patients: Systematic Review and Meta-analysis
Enes Şimşek, Ayşe Sılanur Demir, Remziye Semerci, Ayişe Karadağ

HS-030 Yoğun Bakım Hemşirelerinin Basınç Ülserleri ile İlgili Bilgi Tutum ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Çalışma
Sümeyra Benan Camcı, Meryem Kılıç

HS-031 HBYS Sisteminde Basınç Yaralanmasının Önlenmesinde Hemşirelerin Rolü
Bırgul Ödül Özkaya, Ferişte Uz, Keziban Atilla

HS-032 (Olgu) Basınç Yaralanmalı Yaşlı Bir Hastanın Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Serap Yılmaztürk, Burçin Irmak

HS-033 Kolorektal Kanserlerden Korunma ve Kolorektal Kanser Farkındalığının Belirlenmesi
Banu Çevik, Akile Eşer Karaslan, Hafize Erdoğan, Gizem Ölmez, Hüseyin Savaş Göktürk, Ayşe Gülhan Ünler

HS-034 Üniversite Öğrencilerinde Konstipasyon ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Ziyafet Uğurlu, Ayşe Gül Atay Doyğacı, Gülay Turgay, Aysel Abbasoğlu, Emine Koç, Nalan Özhan Elbaş, Caner İncekaş

HS-035 Sağlık çalışanlarında fonksiyonel konstipasyon, etkileyen etmenler ve yaşam kalitesi
Azize Karahan, Ziyafet Uğurlu, Aylin Günay, Hülya Karaer, Hafize Erdoğan, Gizem Ölmez, Betül Yel, Tuba Güder, Ezgi Şahin, Hüseyin Savaş Göktürk, Ayşe Gülhan Ünler

HS-001 Stoması olan hastaların öz-etkililik durumları ve etkileyen faktörler
Sibel Nargiz Koşucu, Ezgi Şahin, Ayla Gürsoy, Feza Yarbuğ Karakayalı
 
HS-036 Perkütan Endoskopik Gastrostomi Tüpü Yerleştirilen Hastaların Erken Dönem Peristomal Cilt Bakımında Serum Fizyolojik ve Antiseptik Solüsyonun Etkinliğinin Karşılaştırılması
Kezban Akçay, Hatice Ayhan, Rana Elçin Sezer Ceren, Cem Şimşek, Osman Abbasoğlu

HS-037 Kolonoskopi yapılan hastalarda sıcak uygulamanın karın ağrısı ve şişkinliğe etkisinin incelenmesi
Nevin Öztürk, İlknur Çalışkan, Metin Keskin

HS-038 Perkütan Endoskopik Gastrostomili (PEG) Bireylerde Gelişen Komplikasyonların İncelenmesi: Retrospektif, kesitsel bir çalışma
Tuğçe Aksan, Kübra Ertabak Aydın, Ecem Eren, Emel Ahıshalı, Genco Gençdal, Süda Tekin, Tuğba Güçlüoğlu, Emre Taş, Zeliha Genç

HS-039 Kolonoskopi planlanan bireylerin işlemlerinin iptal nedenleri ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi
Ziyafet Uğurlu, Aysel Abbasoğlu, Hatice Nalan Özhan Elbaş, Hülya Karaer, Aylin Günay, Yeşim Bilici, Ahmet Sedat Boyacıoğlu

HS-040 Kolonoskopi Öncesi Kullanılan Farklı Eğitim Yöntemlerinin Hastaların Bağırsak Hazırlığı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Çiçek El, Hasan Bektaş, Ayşegül Güneş, Yasemin Eda Tekin

HS-041 COVID pandemisinde, öncesinde ve sonrasında endoskopik işlem oranları: Ankara Üniversitesi Deneyimi
Hayal Zeybek, Yasemin Köşker, Başak Hışır, Reyhan Aygün, Mehmet Ali Koç, Cihangir Akyol

HS-043 Asemptomatik kalın barsak divertiküler hastalık etyolojisi değerlendirmesi için yapılan kolonoskopi tarama sonuçları: Endoskopi hemşirelerinin rolü
Çile Tutuk, Kerim Çetin, Gülnur Hakalmaz, Gülcihan Bayraktar, Nüvide Zeliha Dediler, Turgut Dönmez, Ahmet Sürek, Mehmet Karabulut

HS-044 Yara yıkama absorbsiyon mekanizmasına sahip yara pedi ile yara yönetimi: Vaka serisi
Şenay Gül, Derya Karakaya

HS-045 Kolorektal cerrahi geçiren hastalarda erken mobilizasyonun etkileri
Berçem Barış, Ferişte Güney, Harun Tecir

HS-046 Kolorektal cerrahi hastalarında ameliyat sonrası erken beslenmenin hasta sonuçları üzerinde etkisi: sistematik inceleme
Hatice Demirdağ, Arzu Altın
 
  İSTANBUL 1 SALONU
09:30-10:30 KONFERANS
Oturum Başkanı: Sultan Ayaz Alkaya
  Kolorektal Cerrahide Yaşam Kalitesi
   Emine İyigün (45')
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 KONFERANS
Oturum Başkanı: Deniz Harputlu
• Peristomal Cilt Komplikasyonlarının Yönetimi
   Susan Stelton (50')
12:30-13:30 Öğle Arası
13:30-15:15 İNTERAKTİF VAKA OTURUMU-STOMA
Moderatörler: Sevilay Şenol Çelik, Derya Suluhan

Fistül ve Yüksek Çıktılı Stoma
   Tuğçe Aksan (25')

Peristomal Alerjik Dermatit ve İrritan Dermatit
   Durucan Aydın (25')

Pyoderma Gangrenosum Ve Peristomal Varis
   Ebru Kırbıyık (25')

Parastomal Herni Ve Prolapsus
   Sercan Karadağ (25')

• Tartışma
15:15-16:15 KONFERANS
Oturum Başkanı: Sultan Kav
• Engelli Bireylerin Stoma Bakımı Konusunda Eğitimi
   Susan Stelton (45')
16:15-16:30 DENEYİM PAYLAŞIMI 
Oturum Başkanı: Sultan Kav
  •  Kolorektal Cerrahide Yara Yönetiminde Yeni Teknolojik Ürünlerin Önemi
   
Emre Balık (15')
16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:00 PANEL: STOMALI BİREYLERDE PSİKOSOSYAL YAKLAŞIM
Moderatörler: Emine İyigün, Gülnur Gümbelek

Beden İmajı, Benlik Saygısı
   Ebru Akgün Çıtak (15')

Sosyal İzolasyon
   Deniz Harputlu (15')

Cinsellik
   Sultan Ayaz Alkaya (15')

• Tartışma
  İSTANBUL 1 SALONU BİGA  SALONU
18:00-19:00
HS-047 Kolorektal kanserlerde birinci asistanın hemşire olması: Sonuçlarımızı ne yönde etkiledi?
Tayfun Bayramiç, İbrahim Sarkun, Hakime Öner, Özgül Düzgün

HS-048 Low anterior rezeksiyon sendromu ve hemşirelik bakımı
Emine Sezgünsay, Emin Lapsekili

HS-049 Kolorektal Kanser Cerrahi Geçiren Hastalarda Postoperatif Komplikasyonlar
Hatice Yüceler Kaçmaz, Muhammet Akyüz, Hilal Kahraman, Seda Akutay, Özlem Ceyhan

HS-050 Kolon Kanserli Hastalara Yapılan Kolektomi Sonrası Yaşadıkları Sorunların ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: İki Merkezli Çalışma
Sevcan Avcı Işık, Gülşah Eskimez

HS-051 Elektif kolorektal cerrahi uygulanan hastalarda açık ve minimal invaziv cerrahinin hemşirelik iş yükü üzerine etkisi
Emine Özdemir, Sevgi Işkın, Busenur Kırımtay, Muhammed Bünyamin Dalkılıç, Timuçin Erol

HS-052 Kolorektal Cerrahide Perioperatif Uygulamalarin ERAS Protokokolüne Uygunluğunun ve ERAS Protokolü Uygulama Engellerinin İncelenmesi
Turna Özbay, Deniz Şanlı, Jeremy Springer

HS-053 Laparoskopik(kolorektal cerrahi) ameliyatlarında ameliyathane hemşirelerin uyum/yetişme süreci
Gönül Küçük, Kadir Şen
 
HS-054 Geriatrik hastalarda kolorektal operasyonlar öncesi triflo kullanımı sonuçlarımız
Tuğçe Gözde Özkefeli Hamurcu,

HS-055 Cerrahi onkoloji kliniğinde whatsapp kullanımının hemşirelik hizmet kalitesine etkisi
Tuğçe Gözde Özkefeli Hamurcu, Esra Sökütlü, Büşra Uruç, Özgül Düzgün

HS-056 Sitoredüktif cerrahi hemsireliği ayrı mı olmalı?
Tuğçe Gözde Özkefeli Hamurcu, Esra Sökütlü, Büşra Uruç, Özgül Düzgün

HS-057 Hastaların ve Yakınlarının Ameliyat ile İlgili İnternet Kullanımı ve Hasta Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Şeyma Şengül, Elif Çelebi, Elif Ece Acar, Bülent Gürbüz

HS-058 Hemşire bakış açısı ile pelvik taban anatomisi ve hastalıklarında farkındalık düzeyi
Esra Keçeci Civci, Şeyma Şengül Ekici, Damla Şen, Emel Başol, Seda Gönen, Serkan Zenger

HS-059 Gastrointestinal Sistem Malignitelerinde Parenteral Nutrisyon ve Hemşirelik Bakımı
Zeliha Özlem Akoğlu, Nurhilal Kızıltoprak, Ömer Faruk Özkan, Ebru Keskin

HS-060 Postoperatif ileus ve non farmakolojik hemşirelik girişimleri: bir sistematik derleme
Hande Nur Arslan, Sevilay Şenol Çelik, Gamze Bozkul

HS-061 Laparoskopik Ameliyatlarda Hemşirenin Görev Ve Sorumlulukları
Buket Gümüş, Kezban Atilla, Cansu Bayram, Sevcan Evmez

HS-062 Ameliyathanede tıbbi atık konusunda ne biliyoruz, ne bilmiyoruz ? Farkındalığı ve duyarlılığı arttıralım
Çağla Dadak, İrem Ark Şekerci, Şennur Taşdemir, Şelale Alparslan, Serkan Zenger, Bülent Gürbüz, Dursun Buğra

HS-063 The Effectiveness of Cancer Yoga and Mindfulness-Based Meditation on Fatigue, Sleep and Quality of Life with Colorectal Cancer Patients: A Mix Method Study
Tuba Sengul, Fahriye Oflaz, Ayişe Karadag
 
 

 

19 MAYIS 2023, CUMA
  İSTANBUL 1 SALONU
08:00-09:15 İNTERAKTİF VAKA OTURUMU-YARA
Moderatörler: Sevil Güler, Şenay Gül
 

Basınç Yaralanması
   Derya Karakaya (15')

Nekrotizan Fasiit
   Hülya Yağcıoğlu (15')

Açık Abdomen
   Gülnur Gümbelek (15')

Onkolojik Yaralar
   Serap Yılmaztürk (15')

• Tartışma
09:15-10:30 KONFERANS
Oturum Başkanı: Nalan Özhan Elbaş

İleri Yara Teknolojileri
   Ana Lamza (45')

10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 PANEL: KOLOREKTAL CERRAHİDE YARA YÖNETİMİ
Moderatörler: Hülya Bulut, Burçin Irmak

 Yara Değerlendirmesi
   Şenay Gül (15')

 Yara Pansuman Ürünleri
   Nazife Şıvgın (15')

 Yara Temizleme Solüsyonları
   Eylem Toğluk Yiğitoğlu (15')

• Tartışma
12:00-13:30 Öğle Arası
13:30-14:30 PANEL: FEKAL İNKONTİNANS YÖNETİMİ
Moderatörler: Neriman Şengül, Sevilay Şenol Çelik
 

Fekal İnkontinans Yönetimi: Cerrahi
   Sezai Levetoğlu (15')

Fekal İnkontinans Yönetimi: Beslenme
   Gamze Akbulut (15')

Fekal İnkontinans Yönetimi: Bakım
   Susan Stelton (15')

• Tartışma
  İSTANBUL 1 SALONU BİGA  SALONU
14:30-16:30 KURS 3: ETKİLİ SUNUM BECERİLERİ
Kurs Koordinatörü: Sevil Güler
Eğitimciler: Hülya Bulut, Sevil Güler, Burçin Irmak, Eylem Toğluk Yiğitoğlu
Kursun Amacı:
Katılımcıların etkili sunum planlama ve yapma ile ilgili güncel yaklaşımlar ile becerilerini geliştirmeye yönelik bilgi ve beceri kazanmalarıdır.
Öğrenim hedefleri:
Bu kursun sonunda katılımcılar;
• Etkili sunum becerileri geliştirmenin önemini açıklar.
• Etkili sunum hazırlama bileşenlerini tartışır.
• Etkili sunum hazırlamada kullanacağı yardımcı materyalleri   açıklar.
• Etkili sunum hazırlığında dikkat edilmesi gerekenleri sıralar.
• Etkili sunum hazırlama bileşenlerini tartışır.
• Sunum etkililiğini değerlendirir.
Eyvah! Sunum mu yapacağım? - Sevil Güler
İş başa düştü… Nereden başlamalıyım? - Eylem Toğluk Yiğitoğlu
Heyecan dorukta, geri sayım başladı: Nasıl daha etkili olabilirim? - Burçin Irmak
Sunumum bitti: Değerlendirmelerinizi alabilir miyim? - Hülya Bulut
Grup çalışması: Etkili sunum değerlendirme örnekleri
Hülya Bulut, Sevil Güler, Burçin Irmak, Eylem Toğluk Yiğitoğlu
KURS 4: KOLOSTOMİ İRRİGASYONU
Kurs Koordinatörü: Zehra Göçmen Baykara
Eğitimciler: Zehra Göçmen Baykara, Aysel Ören Hin
Kursun Amacı:
Bu kursun amacı kursiyerlerin kolostomi irrigasyonu yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmalarını sağlamaktır.
Öğrenim hedefleri:
Bu kursun sonunda katılımcılar;
• Kolostomi irrigasyonun tanımını yapar.
• Kolostomi irrigasyonu yapılabilecek hasta grubunu sıralar.
• Kolostomi irrigasyonunun yararlarını kavrar.
• Kolostomi irrigasyonu için gerekli malzemeleri sıralar.
• Kolostomi irrigasyonu işlem basamaklarını sıralar.
• Kurumlarında uygun hasta grubunun kolostomi irrigasyonu yapılması için olanakları kullanacağını belirtir.
• Kolostomi irrigasyonunu işlem basamaklarına göre şekilde uygular.
14:30-15:00 Kolostomi irrigasyonunun tanımı, endikasyonu, kontrendikasyonu - Hülya Bulut
15:00-15:30 Kolostomi irrigasyonu için hastanın hazırlığı - Aysel Ören Hin
15:30-16:00 Kolostomi irrigasyonu işleminin uygulanması (CD, maket ve hasta üzerinde) - Aysel Ören Hin
16:00-16:30 Kolostomi irrigasyonunun sosyal yaşam ve yaşam kalitesi üzerine etkisi - Zehra Göçmen Baykara
16:30-17:00 Kahve Arası
  İSTANBUL 1 SALONU
17:00-18:00 UZMAN İLE BULUŞALIM

Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programlarının Geleceği
   Ayişe Karadağ, Zehra Göçmen Baykara, Tuba Şengül (60')

 

 

20 MAYIS 2023, CUMARTESİ
  İSTANBUL 1 SALONU
08:00-09:00 KONFERANS
Oturum Başkanı: Ebru Akgün Çıtak
  • Sağlığın Sosyal Belirliycileri Açısından Stomalı Bireyler
   Sultan Ayaz Alkaya (45')
09:00-10:00 KONFERANS
Oturum Başkanı: Ayfer Özbaş

Kolorektal Cerrahi Hemşireliği ve Hızlandırılmış İyileştirme Protokolleri
   Hatice Ayhan (45')

10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00 İNTERAKTİF VAKA OTURUMU-GELİŞİM DÖNEMLERİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
Moderatörler: Şenay Gül, Deniz Harputlu

Stoması Olan Bebek / Çocuk
   Derya Suluhan (25')

Stoması Olan Adölesan
   Deniz Cenan (25')

Stoması Olan Yaşlı
   Burcu Duluklu (25')

• Tartışma
12:00-13:00 KAPANIŞ

 

 

 

 

 

 

#TKRCD2023

Sosyal medyada bizi takip edin!

 

 

Kongremiz, Ethical MedTech tarafından onaylanmıştır.

 

 

Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA.